Lịch công tác tuần từ 30/4-04/5/2018

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 230/4 - Nghỉ lễ 30/4 Ngày giải phóng miền Nam
Thứ 301/5 - Nghỉ lễ 01/5 Ngày Quốc tế lao động

Thứ 4

02/5

- Chuẩn bị nội dung cho lớp tập huấn chuyên môn về “Kỹ năng quan sát đánh giá trẻ mầm non” (Bộ phận MN) - Chuẩn bị nội dung cho lớp tập huấn chuyên môn về “Kỹ năng quan sát đánh giá trẻ mầm non” (Bộ phận MN)
- Tuyển chọn bài viết chữ đúng và đẹp dự cấp tỉnh (Bộ phận TH) - Sơ duyệt hồ sơ dự thi thăng hạng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2018 (Bộ phận Tổ chức)
- Trình UBND huyện ra Quyết định thành lập các Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS) - Chuẩn bị các điều kiện cho khảo sát HKII khối 6,7,8 (Bộ phận THCS)

Thứ 5

03/5

- Dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018 tại UBND huyện (Đ/c Vụ)
- Tập huấn chuyên môn về “Kỹ năng quan sát đánh giá trẻ mầm non” đặt tại trường MN Nam Hồng (Bộ phận MN) - Tập huấn chuyên môn về “Kỹ năng quan sát đánh giá trẻ mầm non” đặt tại trường MN Nam Hồng (Bộ phận MN)
- Kiểm tra nền nếp cuối năm (Bộ phận TH) - Nộp Hồ sơ và bài viết chữ đúng và đẹp về Sở GD&ĐT (Bộ phận TH)
- Làm công tác thi đua, chấm điểm 13 lĩnh vực công tác (Đ/c P.Anh) - Các trường báo cáo số lượng xét tốt nghiệp THCS năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS)

Thứ 6

04/5

- Kiểm tra nền nếp cuối năm học 1 trường Mầm non (Bộ phận MN) - Kiểm tra nền nếp cuối năm học 1 trường Mầm non (Bộ phận MN)
- Kiểm tra nền nếp cuối năm (Bộ phận TH) - Làm công tác thi đua, chấm điểm 13 lĩnh vực công tác (Đ/c P.Anh)
- Báo cáo số lượng xét tốt nghiệp THCS năm học 2017-2018 về sở GD&ĐT (Bộ phận THCS) - Nhận chương trình xét CN TN THCS năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS)
- Dự Đại hội đại biểu khuyến học xã Nam Thanh lần thứ V nhiệm kì 2018-2023 (Đ/c Thành)

Thứ 7

05/5

Chủ nhật

06/5

- Tổng ra quân làm vệ sinh môi trường

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 26 tháng 4 năm 2018

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ