Lịch công tác tuần từ 30/10-04/11/2017

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

30/10

- Họp giao ban - Dự hội nghị giao ban 8 tuần học kỳ I, năm học 2017-2018 (Đ/c Vụ)

- Chuẩn bị tốt các điều kiện đón kiểm tra công nhận chuẩn Quốc gia Nam Cường và chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn Nam Dương, Nam Tiến, Nam Lợi (Bộ phận THCS)

- Tập huấn công tác quản lý cho Hiệu trưởng và kế toán Miền 5 tại trường MN Nam Lợi (Bộ phận MN)

- Tập huấn STEM tại THCS Nguyễn Hiền (Bộ phận THCS)

- Chuẩn bị tốt các điều kiện đón kiểm tra công nhận chuẩn Quốc gia Nam Cường và chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn Nam Dương, Nam Tiến, Nam Lợi (Bộ phận THCS)

Thứ 3

31/10

- Tổng hợp danh sách xét kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2017 (Đ/c P.Anh)

- Tham dự hội nghị họp Thường trực ban chỉ đạo "TDĐKXD ĐSVH" (Đ/c Vụ)

- Chuẩn bị cho kiểm tra giữa học kỳ I (Bộ phận TH) - Họp triển khai kiểm tra giữa học kỳ I tại Hội trường tầng III Phòng GD&ĐT (Bộ phận TH)

- Đôn đốc tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia MN Nam Thượng (Bộ phận MN)

- Tập huấn công tác quản lý cho Hiệu trưởng và kế toán Miền 3 tại trường MN Nam Hồng (Bộ phận MN)

Thứ 4

01/11

- Hội nghị giao ban giữa học kỳ I năm học 2017-2018 - 13h30 dự Hội nghị nghe UBND huyện báo cáo về đề án xây dựng khu dân cư văn hoá - nông thôn mới; Kế hoạch tổ chức Tuần lễ văn hoá - giáo dục huyện Nam Trực năm 2017 (Đ/c Vụ)
- Kiểm tra bếp ăn bán trú (Bộ phận TH) - Các trường Tiểu học kiểm tra môn Toán+ Tiếng việt giữa học kỳ I khối 4+5 (Bộ phận TH)
- Hoàn thiện công tác khảo sát giữa học kì I năm học 2017-2018 - Nhận bài phúc khảo (Bộ phận THCS)  - Đôn đốc tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia MN Nam Tân (Bộ phận MN)

Thứ 5

02/11

- Đôn đốc tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia MN Nam Cường (Bộ phận MN) - Hoàn thiện công tác khảo sát giữa học kì I năm học 2017-2018 - Chấm phúc khảo (Bộ phận THCS)
- Kiểm tra nền nếp – Bếp ăn bán trú (Bộ phận TH) - Kiểm tra nền nếp – Dạy CLB (Bộ phận TH)
- Dự hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố để Sơ kết công tác đảm bảo trật tư 9 tháng năm 2017 và sơ kết 2 tháng thực hiện kế hoạch 77/KH-UBND ngày 4/8/2017 của UBND tỉnh và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017 tại UBND huyện (Đ/c Thành)

Thứ 6

03/11

- Tổng hợp đăng ký thi đua năm học 2017-2018 (Đ/c P.Anh) - Tổng hợp đăng ký thi đua năm học 2017-2018 (Đ/c P.Anh)
- Nộp bài – Triển khai QL chấm (Bộ phận TH) - Kiểm tra việc dạy CLB (Bộ phận TH)

Thứ 7

04/11

- Các trường chấm bài giữa học kỳ I (Bộ phận TH) - Các trường chấm bài giữa học kỳ I (Bộ phận TH)
- Hoàn thiện công tác khảo sát giữa học kì I năm học 2017-2018 - Nhận kết quả các trường (Bộ phận THCS)

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 26 tháng 10 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ