Lịch công tác tuần từ 25-29/6/2018

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

25/6

- Họp giao ban - Làm việc với thanh tra tỉnh (Đ/c Vụ)
- Thi THPT Quốc gia năm 2018 - Thi THPT Quốc gia năm 2018
- Họp Hội đồng thi đua ngành GD&ĐT - Họp Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại phòng họp số 1 UBND huyện (Đ/c Thành)

Thứ 3

26/6

- Thi THPT Quốc gia năm 2018 - Thi THPT Quốc gia năm 2018
- Rà soát các tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia trường MN Nam Thịnh (Bộ phận MN) - Rà soát các tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia trường MN Nam Thịnh (Bộ phận MN)
- Rà soát công tác thi đua năm học 2017-2018 - BCĐ xây dựng NTM huyện tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai một số nội dung (Đ/c Vụ)

Thứ 4

27/6

- Thi THPT Quốc gia năm 2018 - Thi THPT Quốc gia năm 2018
- Rà soát công tác thi đua năm học 2017-2018 - Dự Hội nghị nghe UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết ý kiến của cử tri và đại biểu HĐND huyện (Đ/c Vụ)
- Rà soát các tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia trường MN Nam Giang (Bộ phận MN) - Rà soát các tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia trường MN Nam Giang (Bộ phận MN)

Thứ 5

28/6

- Dự hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2018; biểu dương phụ nữ khởi nghiệp tại phòng họp số 3 UBND huyện (Đ/c Thành)

- Phối hợp với BHXH giải quyết chế độ chính sách cho giáo viên MN nghỉ hưu, rà soát, bổ sung BHXH

- Rà soát công tác thi đua năm học 2017-2018 - Rà soát công tác thi đua năm học 2017-2018
- Đôn đốc tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia trường MN Nam Tân (Bộ phận MN) - Đôn đốc tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia trường MN Nam Đào (Bộ phận MN)

Thứ 6

29/6

- Dự đại hội đại biểu Hội nạn nhân CĐDC/Đioxin huyện Nam Trực tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện - Phối hợp với BHXH giải quyết chế độ chính sách cho giáo viên MN nghỉ hưu, rà soát, bổ sung BHXH
- Xây dựng kế hoạch năm học 2018-2019 - Xây dựng kế hoạch năm học 2018-2019

Thứ 7

30/6

Chủ nhật

01/7

- Tổng ra quân lao động vệ sinh môi trường

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 21 tháng 6 năm 2018

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ