Lịch công tác tuần từ 23-28/10/2017

Thời gian

Sáng Chiều

Thứ 2

23/10

- Họp giao ban - Chuẩn bị nội dung và các Điều kiện đón đoàn kiểm tra chéo của Sở GD&ĐT (Bộ phận TH)
- Các trường nhận đề khảo sát giữa học kì I năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS)
- Tham gia đoàn thẩm định dòng họ, thôn xóm đạt tiêu chuẩn dòng họ thôn xóm khuyến học tiêu biểu xuất sắc (Đ/c Ph.Anh)

Thứ 3

24/10

- Dự diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã năm 2017 tại Hội trường UBND xã Bình Minh (Đ/c Vụ) - Khảo sát giữa học kì I năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS)
- Đôn đốc tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia MN Nam Thượng (Bộ phận MN) - Đôn đốc tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia MN Nam Tân (Bộ phận MN)
- 4 GV các trường: MN Nam Long, Nam Dương, Nam Hồng, Nam Mỹ tập huấn GDMN tại trường MN Sao Vàng từ 24 đến 31/10/2017 (Bộ phận MN) - 4 GV các trường: MN Nam Long, Nam Dương, Nam Hồng, Nam Mỹ tập huấn GDMN tại trường MN Sao Vàng từ 24 đến 31/10/2017 (Bộ phận MN)
- Đón đoàn kiểm tra chéo của huyện Hải Hậu (Bộ phận TH) - Đón đoàn kiểm tra chéo của huyện Hải Hậu (Bộ phận TH)
- Tham gia đoàn thẩm định dòng họ, thôn xóm đạt tiêu chuẩn dòng họ thôn xóm khuyến học tiêu biểu xuất sắc (Đ/c Ph.Anh) - Tham gia đoàn thẩm định dòng họ, thôn xóm đạt tiêu chuẩn dòng họ thôn xóm khuyến học tiêu biểu xuất sắc (Đ/c Ph.Anh)

Thứ 4

25/10

- Dự hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện (Đ/c Vụ) - Đại hội chi bộ THCS và GDTX phòng GD&ĐT
- Tham gia đoàn thẩm định dòng họ, thôn xóm đạt tiêu chuẩn dòng họ thôn xóm khuyến học tiêu biểu xuất sắc (Đ/c Ph.Anh) - Tham gia đoàn thẩm định dòng họ, thôn xóm đạt tiêu chuẩn dòng họ thôn xóm khuyến học tiêu biểu xuất sắc (Đ/c Ph.Anh)
- Nhận các loại danh sách lớp 4 và lớp 5 để chuẩn bị kiểm tra giữa học kỳ 1 (Bộ phận TH) - Kiểm tra nền nếp SHCM (Bộ phận TH)
- Phối hợp với BHXH rà soát, bổ sung hồ sơ đồng bộ hóa sổ BHXH với sổ hộ khẩu gia đình cho toàn bộ giáo viên Mầm non và Phòng GD&ĐT (Bộ phận Tổ chức) - Khảo sát giữa học kì I năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS)
- Kiểm tra nội bộ trường MN Nam Tiến - Kiểm tra nội bộ trường MN Nam Tiến

Thứ 5

26/10

- Kiểm tra đột xuất việc thực hiện chương trình GDMN 1 trường MN (Bộ phận MN)  - Phối hợp với BHXH rà soát, bổ sung hồ sơ đồng bộ hóa sổ BHXH với sổ hộ khẩu gia đình cho toàn bộ giáo viên Mầm non và Phòng GD&ĐT (Bộ phận Tổ chức)
- Đại hội chi bộ Tổ chức - Tổng hợp phòng GD&ĐT
- Dự kiến kiểm tra 01 trường tiểu học (Bộ phận TH) - Dự kiến kiểm tra 01 trường tiểu học (Bộ phận TH)
- Tập huấn giáo viên cốt cán sử dụng các phầm mềm hỗ trợ công tác giảng dạy năm học 2017-2018 môn Hóa học tại Công ty Điện tử tin học Thuận An (Bộ phận THCS) - Khảo sát giữa học kì I năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS)

Thứ 6

27/10

- Tham dự kỳ họp thứ 6 (kỳ họp bất thường) HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 (Đ/c Vụ)
- Tập huấn chuyên môn tại Sở GD&ĐT Nam Định theo công văn 1293/SGDĐT-TTr (Bộ phận MN và 33 hiệu trưởng MN) - Tập huấn chuyên môn tại Sở GD&ĐT Nam Định theo công văn 1293/SGDĐT-TTr (Bộ phận MN và 33 hiệu trưởng MN)
- Kiểm tra nội bộ trường TH Nam Cường  - Kiểm tra nội bộ trường TH Nam Cường
- Tập huấn giáo viên cốt cán sử dụng các phầm mềm hỗ trợ công tác giảng dạy năm học 2017-2018 môn Vật lý, Toán học tại Công ty Điện tử tin học Thuận An (Bộ phận THCS) - Khảo sát giữa học kì I năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS)

Thứ 7

28/10

- Chấm khảo sát giữa học kì I năm học 2017-2018 tại THCS Nam Hồng (Bộ phận THCS)

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 19 tháng 10 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ