Lịch công tác tuần từ 14-19/01/2019

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2

14/01

- Họp giao ban - Xây dựng Kế hoạch tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh theo công văn số 35/SGDĐT-GDMN, ngày 09/01/2018 (Bộ phận MN)
- Hoàn thiện các loại báo cáo nộp Sở GD&ĐT (Bộ phận TH) - Hoàn thiện các loại báo cáo nộp Sở GD&ĐT (Bộ phận TH)
- Tập huấn nghiệp vụ giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật cho cán bộ quản lí giáo viên cốt cán (Bộ phận TH, THCS) - Tập huấn nghiệp vụ giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật cho cán bộ quản lí giáo viên cốt cán (Bộ phận TH, THCS)

Thứ 3

15/01

- Dự Hội nghị của UBND huyện về việc báo cáo và duyệt kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp của các đơn vị năm 2019 (Đ/c Vụ, đ/c Đạt).  
- Kiểm tra thực hiện chuyên môn GDMN 01 trường Mầm non (Bộ phận MN) - Kiểm tra thực hiện chuyên môn GDMN 01 trường Mầm non (Bộ phận MN)
- Tham gia đoàn thanh tra chuyên ngành đối với một số trường THCS thuộc Phòng GD&ĐT huyện Giao Thủy (Đ/c Chỉnh) - Tham gia đoàn thanh tra chuyên ngành đối với một số trường THCS thuộc Phòng GD&ĐT huyện Giao Thủy (Đ/c Chỉnh)

- Phối hợp với phòng Nội vụ điều động, phân công giáo viên trúng tuyển năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức)

- Phối hợp với phòng Nội vụ điều động, phân công giáo viên trúng tuyển năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức)

Thứ 4

16/01

- Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 (Đ/c Vụ)  
- Tham gia đoàn thanh tra chuyên ngành đối với một số trường THCS thuộc Phòng GD&ĐT huyện Giao Thủy (Đ/c Chỉnh) - Tham gia đoàn thanh tra chuyên ngành đối với một số trường THCS thuộc Phòng GD&ĐT huyện Giao Thủy (Đ/c Chỉnh)
- Họp tổ huấn luyện và giáo viên đi thi giáo viên dạy giỏi tỉnh (Bộ phận MN) - Xây dựng Đề cương lý thuyết (Bộ phận MN)
- Duyệt lương tháng 01/2019 các trường mầm non miền 1+2 (Bộ phận Tài vụ) - Duyệt lương tháng 01/2019 các trường mầm non miền 3+4 (Bộ phận Tài vụ)
- Phối hợp với phòng Nội vụ điều động, phân công giáo viên trúng tuyển năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức) - Trao đổi chuyên môn với TH Nam Đồng về giáo viên tham gia GVCN giỏi cấp tỉnh(Bộ phận TH)

Thứ 5

17/01

- Dự Hội nghị của Đảng bộ Thị trấn Nam Giang về việc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 (Đ/c Vụ)  
- Tham gia tập huấn CBQL trường THCS tại Tp. Hải Phòng (Đ/c Hưng) - Tham gia tập huấn CBQL trường THCS tại Tp. Hải Phòng (Đ/c Hưng)
- Duyệt lương tháng 01/2019 các trường mầm non miền 5 (Bộ phận Tài vụ) - Duyệt lương tháng 01/2019 các trường mầm non sáp nhập (Bộ phận Tài vụ)
- Dự hoạt động chuyên môn 01 trường MN (Bộ phận MN) - Dự hoạt động chuyên môn 01 trường MN (Bộ phận MN)
- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện giải quyết các chế độ cho CBQL, giáo viên MN về hưu (Bộ phận Tổ chức) - Kiểm tra dạy KNS POKY và CLB (Bộ phận TH)
Thứ 6

18/01

- Họp giao ban - Thông báo kết luận kiểm tra chuyên ngành các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Nam Hùng (Lãnh đạo, trưởng các bộ phận)
- Tham gia tập huấn CBQL trường THCS tại Tp. Hải Phòng (Đ/c Hưng) - Tham gia tập huấn CBQL trường THCS tại Tp. Hải Phòng (Đ/c Hưng)
- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện giải quyết các chế độ cho CBQL, giáo viên MN về hưu (Bộ phận Tổ chức) - Sơ duyệt (lần 1) về giao lưu kĩ năng ATGT để dự thi cấp tỉnh tại trường TH Hồng Quang (Bộ phận TH)
Thứ 7

19/01

 - Tham gia tập huấn CBQL trường THCS tại Tp. Hải Phòng (Đ/c Hưng)  - Tham gia tập huấn CBQL trường THCS tại Tp. Hải Phòng (Đ/c Hưng)
Chủ nhật

20/01

- Ra quân lao động vệ sinh môi trường

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 10 tháng 01 năm 2019

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ