Lịch công tác tuần từ 13-17/8/2018

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

13/8

- Dự Hội nghị triển khai các công tác chuẩn bị phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Nam Trực 2018 (Đ/c Vụ, Thành)  - Họp giao ban
- Rà soát các điều kiện trường mầm non Nam Nghĩa, MN Nam An (Bộ phận MN) - Tập huấn chuyên môn GDMN tại Sở GD&ĐT (Bộ phận MN)

Thứ 3

14/8

- 8h Dự Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 tại Sở GD&ĐT (Đ/c Hưng, Phan Anh)  
- Tổng duyệt diễn tập thử Khu vực phòng thủ huyện Nam Trực năm 2018 (Đ/c Vụ)  - Phối hợp với Ban tuyên giáo huyện ủy khảo sát trường MN Nam Dương (Đ/c Thành,)
- Dự Hội nghị Hội Khuyến học huyện tại trung tâm văn hóa thanh thiếu niên tỉnh Nam Định - Phối hợp với BHXH giải quyết chế độ chính sách cho giáo viên MN nghỉ hưu, rà soát, bổ sung BHXH (Bộ phận tổ  chức)
- Tập huấn chuyên môn GDMN tại Sở GD&ĐT (Bộ phận MN) - Tập huấn chuyên môn GDMN tại Sở GD&ĐT (Bộ phận MN)
- Tập huấn dạy học theo chương trình Tin học IC3 Spark (Bộ phận TH) - Tập huấn dạy học theo chương trình Tin học IC3 Spark (Bộ phận TH)
- Duyệt lương tháng 8 các trường MN miền 1, miền 2 - Duyệt lương tháng 8 các trường MN miền 3, miền 4

Thứ 4

15/8

- Dự hội nghị triển khai các công tác chuẩn bị phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Nam Trực năm 2018 tại UBND huyện
- Phối hợp với Ban tuyên giáo huyện ủy khảo sát trường MN Nam Thành, MN Nam Đồng (Đ/c Thành) - Phối hợp với BHXH giải quyết chế độ chính sách cho giáo viên MN nghỉ hưu, rà soát, bổ sung BHXH (Bộ phận tổ  chức)
- Tập huấn chuyên môn GDMN tại Sở GD&ĐT (Bộ phận MN) - Tập huấn chuyên môn GDMN tại Sở GD&ĐT (Bộ phận MN)
- Tập huấn dạy học theo chương trình Tin học IC3 Spark (Bộ phận TH) - Tập huấn dạy học theo chương trình Tin học IC3 Spark (Bộ phận TH)
- Tập huấn nâng cao năng lực môn MT tại Sở GD&ĐT (Bộ phận TH) - Tập huấn nâng cao năng lực môn MT tại Sở GD&ĐT (Bộ phận TH)
- Duyệt lương tháng 8 các trường MN miền 5

Thứ 5

16/8

- Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Nam Trực năm 2018 (Đ/c Vụ)
- Tập huấn dạy học theo chương trình Tin học IC3 Spark (Bộ phận TH) - Tập huấn dạy học theo chương trình Tin học IC3 Spark (Bộ phận TH)
- Chuẩn bị nội dung tập huấn chuyên môn GDMN hè 2018 (Bộ phận MN) - Chuẩn bị nội dung tập huấn chuyên môn GDMN hè 2018 (Bộ phận MN)
- Đôn đốc các trường báo cáo dữ liệu công trình vệ sinh (Bộ phận TH)  

Thứ 6

17/8

- Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Nam Trực năm 2018 (Đ/c Vụ)
- Tập huấn dạy học theo chương trình Tin học IC3 Spark (Bộ phận TH) - Tập huấn dạy học theo chương trình Tin học IC3 Spark (Bộ phận TH)
- Chuẩn bị 1 hoạt động nhà trẻ dạy thực hành cho tập huấn chuyên môn GDMN hè 2018 (Bộ phận MN) - Chuẩn bị 1 hoạt động nhà trẻ dạy thực hành cho tập huấn chuyên môn GDMN hè 2018 (Bộ phận MN)

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 09 tháng 8 năm 2018

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ