Lịch công tác tuần từ 10-14/9/2018

 

Thời gian Sáng Chiều

Thứ 2

10/9

- Họp giao ban - Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt ngành GDĐT tại Sở GD&ĐT (Đ/c Vụ)
 - Làm biểu mẫu Thống kê đầu năm học (Bộ phận MN) - Làm biểu mẫu Thống kê đầu năm học (Bộ phận MN)
- Họp Kế toán các trường TH, THCS (Bộ phận Tài vụ) - Phối hợp với BHXH giải quyết chế độ chính sách cho giáo viên MN nghỉ hưu, rà soát, bổ sung BHXH (Bộ phận Tổ chức)

Thứ 3

11/9

- Duyệt Kế hoạch năm học 2018-2019 các trường MN Miền 5 tại Phòng GD&ĐT (Bộ phận MN, Tài vụ, Tổ chức) - Duyệt Kế hoạch năm học 2018-2019 các trường MN Miền 3 tại Phòng GD&ĐT (Bộ phận MN, Tài vụ, Tổ chức)
- Duyệt kế hoạch năm học các trường TH Miền 1 (Bộ phận TH) - Duyệt kế hoạch năm học các trường TH Miền 2 (Bộ phận TH)
- Kiểm tra nền nếp đầu năm các trường THCS (Bộ phận THCS)

Thứ 4

12/9

- Họp hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS tại Hội trường tầng II - Phòng GD&ĐT  - Duyệt Kế hoạch năm học 2018-2019 các trường MN Miền 2 tại Phòng GD&ĐT (Bộ phận MN, Tài vụ, Tổ chức)
- Duyệt lương tháng 9/2018 các trường MN miền 1, miền 2 (Bộ phận Tài vụ) - Duyệt lương tháng 9/2018 các trường MN miền 3, miền 4 (Bộ phận Tài vụ)
- Duyệt kế hoạch năm học 6 các trường TH: Nam Mỹ, Nam Đào, Nam Trung, Nam Tiến, Nam Dương (Bộ phận TH)

Thứ 5

13/9

- Duyệt Kế hoạch năm học 2018-2019 các trường MN Miền 1 tại Phòng GD&ĐT (Bộ phận MN, Tài vụ, Tổ chức) - Duyệt Kế hoạch năm học 2018-2019 các trường MN Miền 4 tại Phòng GD&ĐT (Bộ phận MN, Tài vụ, Tổ chức)
- Duyệt kế hoạch năm học các trường TH Miền 3 (Bộ phận TH) - Duyệt kế hoạch năm học các trường TH Miền 5 (Bộ phận TH)
- Duyệt lương tháng 9/2018 các trường MN miền 5 (Bộ phận Tài vụ) - Tổng hợp duyệt lương tháng 9/2018 các trường MN (Bộ phận Tài vụ)
- Tập huấn Kiểm định viên ĐGN tại Trung tâm GDTX tỉnh Nam Định - Tập huấn Kiểm định viên ĐGN tại Trung tâm GDTX tỉnh Nam Định
- Kiểm tra nền nếp đầu năm các trường THCS (Bộ phận THCS)  

Thứ 6

14/9

- Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy mở rộng kỳ 1 tháng 9 năm 2018 (Đ/c Vụ)

- Phối hợp với BHXH giải quyết chế độ chính sách cho giáo viên MN nghỉ hưu, rà soát, bổ sung BHXH

- Duyệt Kế hoạch năm học 2018-2019 cơ sở MN tư thục Tuổi Thần Tiên và BiBi tại Phòng GD&ĐT (Bộ phận MN)

- Tổng hợp duyệt Kế hoạch năm học 2018-2019 cấp học MN (Bộ phận MN)

- Duyệt kế hoạch năm học các trường TH Miền 4 (Bộ phận TH)
- Tập huấn Kiểm định viên ĐGN tại Trung tâm GDTX tỉnh Nam Định - Tập huấn Kiểm định viên ĐGN tại Trung tâm GDTX tỉnh Nam Định

Thứ 7

15/9

- Tập huấn Kiểm định viên ĐGN tại Trung tâm GDTX tỉnh Nam Định

- Tập huấn Kiểm định viên ĐGN tại Trung tâm GDTX tỉnh Nam Định

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 06 tháng 9 năm 2018

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ