Lịch công tác tuần từ 09-13/10/2017

Thời gian Sáng Chiều

Thứ 2

09/10

- Họp giao ban - Phối hợp với BHXH rà soát, bổ sung hồ sơ đồng bộ hóa sổ BHXH với sổ hộ khẩu gia đình cho toàn bộ giáo viên Mầm non và Phòng GD&ĐT (Đ/c Dự)
- Dự Hội nghị Khuyến học tỉnh Nam Định (Đ/c Hưng)  - Kiểm tra nền nếp đầu năm (Bộ phận TH, THCS)

Thứ 3

10/10

- Kiểm tra nền nếp đầu năm học và hoạt động của nhóm, lớp mầm non độc lập (Bộ phận MN) - Kiểm tra nền nếp đầu năm học và hoạt động của nhóm, lớp mầm non độc lập (Bộ phận MN)
- Kiểm tra bếp ăn bán trú (Bộ phận TH)  - Dự 01 tiết dạy HĐTNST và thống nhất dạy TNST tại trường TH Nam Đào (Bộ phận TH)
- Kiểm tra nền nếp đầu năm (Bộ phận THCS) - Kiểm tra nền nếp đầu năm (Bộ phận THCS)
- Họp kế toán các trường TH, THCS (Bộ phận Tài vụ - STB) - Dự kiến bàn giao Hiệu trưởng Tiểu học Nam Đồng (Bộ phận Tài vụ - STB)

Thứ 4

11/10

- Tham dự đoàn công tác Sở GD&ĐT tại Hà Nội (Đ/c Vụ) - Tham dự đoàn công tác Sở GD&ĐT tại Hà Nội (Đ/c Vụ)
- Kiểm tra nội bộ trường THCS Nam Hoa - Kiểm tra nội bộ trường THCS Nam Hoa
- Kiểm tra nền nếp đầu năm học và hoạt động của nhóm, lớp mầm non độc lập (Bộ phận MN) - Kiểm tra nền nếp đầu năm học và hoạt động của nhóm, lớp mầm non độc lập (Bộ phận MN)
- Dự Lễ công bố chương trình dinh dưỡng cho trẻ khôn lớn tại Hà Nội (Bộ phận TH) - Dự Lễ công bố chương trình dinh dưỡng cho trẻ khôn lớn tại Hà Nội (Bộ phận TH)

- Duyệt lương và duyệt hồ sơ học sinh nghèo cho các trường MN miền 1 (Bộ phận Tài vụ - STB)

- Duyệt lương và duyệt hồ sơ học sinh nghèo cho các trường MN miền 2 (Bộ phận Tài vụ - STB)

Thứ 5

12/10

- Dự hội nghị thông qua dự thảo quy hoạch vùng cấp huyện tại UBND huyện (Đ/c Vụ)

- Kiểm tra nền nếp đầu năm học và hoạt động của nhóm, lớp mầm non độc lập (Bộ phận MN)

- Kiểm tra nền nếp đầu năm học và hoạt động của nhóm, lớp mầm non độc lập (Bộ phận MN)

- Kiểm tra nội bộ trường Tiểu học Nam Tân - Kiểm tra nội bộ trường Tiểu học Nam Tân
- Duyệt lương và duyệt hồ sơ học sinh nghèo cho các trường MN miền 3 (Bộ phận Tài vụ - STB) - Duyệt lương và duyệt hồ sơ học sinh nghèo cho các trường MN miền 4 (Bộ phận Tài vụ - STB)

Thứ 6

13/10

- Kiểm tra bếp ăn bán trú (Bộ phận TH)
- Duyệt lương và duyệt hồ sơ học sinh nghèo cho các trường MN miền 5 (Bộ phận Tài vụ - STB) - Tổng hợp lương và hồ sơ nghèo cho các trường Mầm non (Bộ phận Tài vụ - STB)

- Tập huấn chuyên môn THCS (Bộ phận THCS)

Thứ 7

14/10

- Tham dự giải cầu lông chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy

- Tập huấn chuyên môn THCS (Bộ phận THCS)

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 05 tháng 10 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ