Lịch công tác tuần từ 08/10 đến ngày 12/10/2018

 

Thời gian Sáng Chiều

Thứ 2

08/10

-  Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Nam Định tiếp xúc cử tri tại huyện tại phòng họp số 3 trụ sở HĐND-UBND huyện (Đ/c Vụ)
- Chuẩn bị hồ sơ kiểm tra công tác PCGD năm 2018 (Bộ phận MN, TH, THCS) - Kiểm tra công tác PCGD các trường Miền 1 (Bộ phận MN, TH, THCS)
- Bán, thu hồ sơ đăng kí dự tuyển giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 208-2019 (Bộ phận Tổ chức) - Bán, thu hồ sơ đăng kí dự tuyển giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 208-2019 (Bộ phận Tổ chức)

Thứ 3

09/10

- Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý nhà trường và cập nhập dữ liệu lên hệ thống CSPL ngành GD tỉnh Nam Định (Đ/c Thành, Bộ phận MN) - Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý nhà trường và cập nhập dữ liệu lên hệ thống CSPL ngành GD tỉnh Nam Định (Đ/c Thành, Bộ phận MN)
- Kiểm tra công tác PCGD các trường Miền 2 (Bộ phận MN, TH, THCS) - Kiểm tra công tác PCGD các trường Miền 3 (Bộ phận MN, TH, THCS)
- Bán, thu hồ sơ đăng kí dự tuyển giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 208-2019 (Bộ phận Tổ chức) - Bán, thu hồ sơ đăng kí dự tuyển giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 208-2019 (Bộ phận Tổ chức)

Thứ 4

10/10

- Họp Hiệu trưởng các trường THCS (Bộ phận THCS)
- Họp kế toán các trường TH, THCS tại hội trường tầng II – Phòng GD&ĐT (Bộ phận Tài vụ)  - Duyệt lương tháng 10/2018 các trường Mầm non miền 1 (Bộ phận Tài vụ)
- Đón đoàn kiểm tra chéo của Sở GD&ĐT (Bộ phận TH) - Đón đoàn kiểm tra chéo của Sở GD&ĐT (Bộ phận TH)
- Dự kiến KTNB - Dự kiến KTNB
- Bán, thu hồ sơ đăng kí dự tuyển giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 208-2019 (Bộ phận Tổ chức) - Bán, thu hồ sơ đăng kí dự tuyển giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 208-2019 (Bộ phận Tổ chức)

Thứ 5

11/10

- Kiểm tra công tác PCGD các trường Miền 4 (Bộ phận MN, TH, THCS) - Kiểm tra công tác PCGD các trường Miền 5 (Bộ phận MN, TH, THCS)
- Duyệt lương tháng 10/2018 các trường Mầm non miền 2 (Bộ phận Tài vụ) - Duyệt lương tháng 10/2018 các trường Mầm non miền 3 (Bộ phận Tài vụ)
- Bán, thu hồ sơ đăng kí dự tuyển giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 208-2019 (Bộ phận Tổ chức) - Bán, thu hồ sơ đăng kí dự tuyển giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 208-2019 (Bộ phận Tổ chức)

Thứ 6

12/10

- Dự hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy mở rộng, kỳ 1 tháng 10 năm 2018 (Đ/c Vụ) - 15h Sở GD&ĐT làm việc với UBND huyện Nam Trực (Đ/c Vụ)
- Dự kiến KTNB - Dự kiến KTNB
- Kiểm tra chéo huyện Mỹ Lộc (Bộ phận TH) - Kiểm tra chéo huyện Mỹ Lộc (Bộ phận TH)
- Duyệt lương tháng 10/2018 các trường Mầm non miền 4 (Bộ phận Tài vụ) - Duyệt lương tháng 10/2018 các trường Mầm non miền 5 (Bộ phận Tài vụ)
- Bán, thu hồ sơ đăng kí dự tuyển giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 208-2019 (Bộ phận Tổ chức) - Bán, thu hồ sơ đăng kí dự tuyển giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 208-2019 (Bộ phận Tổ chức)

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 04 tháng 10 năm 2018

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ