Lịch công tác tuần từ 07/9/2015 đến 11/9/2015

 
 Th

Nội dung

Thực hiện
Hai -         7h: Dự lễ giao nhận tân binh-         13h30: Họp Ban Chi ủy -Đ/c Thắng- T.Phòng

-Ban Chi ủy

Ba -         7h30: Sinh hoạt Chi bộ

-         BDTX CBQL cấp THCS tại tỉnh

-Toàn thể đảng viên

- Đ/c Quảng- P.trưởng phòng

- Đ/c Chuyển- CV

-         7h30: Tập huấn CBQL MN tại tỉnh -Đ/c Ngâm - P.trưởng phòng

- Đ/c Loan- CMMN

- Đ/c Thương- CMMN

Năm -         7h30: Tập huấn QLHS bán trú tại tỉnh -Đ/c Thắng- T.Phòng

- Đ/c Hiếu- CB

Sáu       Làm việc bình thường
Bảy           Nghỉ
Chủ nhật           Nghỉ