Lịch công tác tuần từ 07-11/5/2018

 

Thời gian Sáng

Chiều

Thứ 2

07/5

- Họp giao ban - 14h họp phó hiệu trưởng các trường THCS: Triển khai kế hoạch xét CNTN THCS năm học 2017-2018; nhận hồ sơ xét CNTN THCS năm học 2017-2018; nhận đề khảo sát HKII khối 6,7,8 (Bộ phận THCS)
- Chuẩn bị hồ sơ kiểm tra trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở Giáo dục mầm non năm học 2017-2018 (Bộ phận MN) - Chuẩn bị hồ sơ kiểm tra trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở Giáo dục mầm non năm học 2017-2018 (Bộ phận MN)

- Sở giao đề khảo sát HKII khối 6,7 (Bộ phận THCS)

 

Thứ 3

08/5

- Tập huấn và triển khai Cơ sở dữ liệu toàn ngành về GD&ĐT tại trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định (Bộ phận MN, TH)

- Sở GD&ĐT kiểm tra tư vấn chuẩn quốc gia THCS Nghĩa An, THCS Nam Giang - Sở GD&ĐT kiểm tra tư vấn chuẩn quốc gia THCS Hoàng Ngân
- Rà soát hồ sơ xây dựng trường chuẩn quốc gia MN Nam Tân (Bộ phận MN) - Rà soát hồ sơ xây dựng trường chuẩn quốc gia MN Nam Giang (Bộ phận MN)

Thứ 4

09/5

- Đón đoàn kiểm tra của UBND tỉnh công nhận trường TH Nam Tiến, TH Nam Chấn đạt chuẩn QG mức độ 2
- Họp hiệu trưởng các trường MN tại hội trường tầng III Phòng GD&ĐT (Bộ phận MN) - Kiểm tra trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở Giáo dục mầm non năm học 2017-2018 (Bộ phận MN)
- Tập huấn và triển khai Cơ sở dữ liệu toàn ngành về GD&ĐT tại trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định  (Bộ phận THCS) - Dự họp lấy ý kiến  về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới các xã, thị trấn về đích năm 2018 (Đ/c Vụ)

- Khảo sát HKII khối 6,7,8

- Khảo sát HKII khối 6,7,8

- Duyệt quyết toán trường THCS Điền Xá (Đ/c Đạt)

Thứ 5

10/5

- Kiểm tra trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở Giáo dục mầm non năm học 2017-2018 (Bộ phận MN) - Kiểm tra trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở Giáo dục mầm non năm học 2017-2018 (Bộ phận MN)
- Các trường nhận bài kiểm tra khối 1và phôi HTCTTH tai Phòng GD&ĐT (Bộ phận TH) - Kiểm tra cuối năm môn toán, Tiếng việt khối 1 (Bộ phận TH)

Thứ 6

11/5

- Kiểm tra trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở Giáo dục mầm non năm học 2017-2018 (Bộ phận MN)

- Kiểm tra trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở Giáo dục mầm non năm học 2017-2018 (Bộ phận MN)

- Đón đoàn Sở GD&ĐT kiểm tra trường chuẩn và Xanh –Sạch –Đẹp –An toàn các trường TH: Nam Quan, Nam Đào, Nam An

- Tổng hợp hồ sơ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp (Bộ phận tổ chức)

- Các trường hoàn thiện hồ sở xét CNTN THCS năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS)  - Kiểm tra chéo hồ sơ xét tốt nghiệp THCS năm học 2017-2018 giữa các trường trong miền (Bộ phận THCS)
- Các trường THCS tập huấn và triển khai Cơ sở dữ liệu toàn ngành về GDĐT tại trung tâm GDNN-GDTX Nam Trực - Các trường MN tập huấn và triển khai Cơ sở dữ liệu toàn ngành về GDĐT tại trung tâm GDNN-GDTX Nam Trực
- Duyệt quyết toán trường THCS Nguyễn Hiền (Đ/c Đạt)

Thứ 7

12/5

- Các trường gửi báo cáo kết quả khảo sát HKII khối 6,7,8 vào email: haitungpgd@gmail.com (Đ/c Tùng)

- Các trường TH tập huấn và triển khai Cơ sở dữ liệu toàn ngành về GDĐT tại trung tâm GDNN-GDTX Nam Trực

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 03 tháng 5 năm 2018

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ