Lịch công tác tuần từ 04-09/12/2017

 

Thời gian Sáng Chiều

Thứ 2

04/12

- Họp giao ban - Tập huấn công tác Phòng chống tham nhũng năm 2017 tại Sở GD&ĐT (Đ/c Vụ)
- Tổng hợp Thống kê đội ngũ theo yêu cầu của Sở GD&ĐT (Bộ phận MN)
- Đăng kí thi KHKT cấp tỉnh về sở (Bộ phận THCS)

Thứ 3

05/12

- Phòng GD&ĐT làm việc với Sở Nội vụ về công tác tuyển dụng giáo viên năm học 2017-2018 (Đ/c Vụ, Dự)
- Dự Hội nghị quán triệt, hướng dẫn công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại các tổ chức đảng, đảng viên năm 2017 tại UBND huyện (Đ/c Thành)
- Rà soát tiêu chí công nhận lại trường chuẩn quốc gia mức độ 1 MN Nam Toàn (Bộ phận MN)
- Các trường bán trú tiểu học đi thăm và chia sẻ mô hình bếp ăn 1 chiều tại TH Nam Mỹ (Bộ phận TH)  
- Nhận đề khảo sát HKI của Sở GD&ĐT (Bộ phận THCS) - Giao đề khảo sát HKI cho các trường THCS (Bộ phận THCS)
- Duyệt lương tháng 11/2017 cho các trường MN miền 1, miền 2 (Bộ phận Tài vụ - STB) - Duyệt lương tháng 11/2017 cho các trường MN miền 3, miền 4 (Bộ phận Tài vụ - STB)

Thứ 4

06/12

-Họp Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện (Đ/c Vụ)
- Rà soát tiêu chí công nhận trường chuẩn quốc gia MN Nam Bình (Bộ phận MN)
- Duyệt lương tháng 11/2017 cho các trường MN miền 5 (Bộ phận Tài vụ - STB) - Kiểm tra SHCM (Bộ phận TH)
- Khảo sát HKI năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS)

Thứ 5

07/12

- Dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Thi đua khen thưởng năm học 2017-2018 tại Sở GD&ĐT Nam Định (đ/c Hinh, đ/c Phan Anh)
- Rà soát tiêu chí công nhận lại trường chuẩn quốc gia mức độ 1 MN Nam Nghĩa (Bộ phận MN) 
- Khảo sát HKI năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS)

Thứ 6

08/12

- Đôn đốc tiêu chí xây dựng trường xanh, sạch, đẹp, an toàn MN Nam Hồng, Nam Trung (Bộ phận MN) - Hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức năm 2017 (Bộ phận Tổ chức)
- Đôn đốc, kiểm tra Xanh -Sạch -Đẹp -An toàn các trường Tiểu học: Nam Đào, Nam An, Nam Quan (Bộ phận TH)  - Kiểm tra các trường TH việc triển khai điểm sáng; Hiệu quả thư viện trong lớp, ngoài lớp và việc đọc sách… (Bộ phận TH)

- Khảo sát HKI năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS)

Thứ 7

09/12

- Chấm bài Khảo sát HKI năm học 2017-2018 tại THCS Nam Hùng (Bộ phận THCS)
- THCS Nam Thắng tham dự kì thi “Cùng Đức Việt trở thành Trạng Nguyên tuổi 13” tại Hà Nội

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 30 tháng 11 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ