Lịch công tác tuần từ 04-08/9/2017

 

Thời gian Sáng Chiều

Thứ 2

04/9

- Nghỉ bù Lễ Quốc khánh 02/9

- Nghỉ bù Lễ Quốc khánh 02/9

Thứ 3

05/9

- Khai giảng năm học mới 2017-2018 - Phối hợp với BHXH rà soát giáo viên MN giải quyết chế độ cho 02 giáo viên nghỉ hưu (Đ/c Dự)

Thứ 4

06/9

- Họp Giao ban - Phối hợp với BHXH rà soát giáo viên MN giải quyết chế độ cho 02 giáo viên nghỉ hưu (Đ/c Dự)
- Họp tổ hồ sơ NTM tại UBND xã Nam Hồng (Đ/c Chỉnh)  - Các trường nộp báo cáo việc Chuẩn bị cho năm học mới và tổ chức khai giảng năm học 2017-2018 (Bộ phận MN)
- Các trường THCS nhận vở bài tập và hồ sơ sổ sách tại THCS Nam Dương (Bộ phận THCS)

Thứ 5

07/9

- Dự họp UBND huyện thường kỳ tháng 9/2017 (Đ/c Vụ)
- Tổng hợp báo cáo việc Chuẩn bị cho năm học mới và tổ chức khai giảng năm học 2017-2018 (Bộ phận MN) - 14h họp Kế toán các trường MN (Bộ phận tài vụ - STB)
- Tổng hợp tình hình sau khai giảng (Đ/c Thi) - Tổng hợp tình hình sau khai giảng (Đ/c Thi)
- Duyệt kế hoạch năm học các trường THCS Điền Xá; Đồng Sơn; Nam Tiến; Nam Đào tại Hội trường tầng III Phòng GD&ĐT (Bộ phận THCS) - Tập huấn xây dựng ma trận đề môn Toán tại THCS Nam Tiến, môn Ngữ văn tại THCS Nam Đào (Bộ phận THCS)

Thứ 6

08/9

- 07h30h họp Kế toán các trường TH, THCS (Bộ phận tài vụ - STB)
- Chuẩn bị các nội dung để duyệt KH với các trường (Bộ phận TH)

- Duyệt kế hoạch năm học các trường THCS Hoàng Ngân; Nghĩa An; Nam Giang; Bình Minh (Bộ phận THCS)

- Tập huấn xây dựng ma trận đề môn Địa lí tại THCS Điền Xá, môn Vật lí tại THCS Đồng Sơn (Bộ phận THCS)

Thứ 7

09/9

- HT các trường Tiểu học thanh toán hợp đồng dạy KNS với POKY tại trung tâm GDTX Vũ Tuấn Chiêu
- Duyệt kế hoạch năm học các trường THCS Nam Mỹ; Nam Toàn; Nam Hoa; Nam Hải (Bộ phận THCS)

- Tập huấn xây dựng ma trận đề môn Lịch sử tại THCS Điền Xá môn Sinh học tại THCS Đồng Sơn (Bộ phận THCS)

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 31 tháng 8 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ