Lịch công tác tuần từ 02-06/7/2018

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

02/7

- Họp giao ban - Phối hợp với BHXH giải quyết chế độ chính sách cho giáo viên MN nghỉ hưu, rà soát, bổ sung BHXH (Bộ phận tổ chức)
- Các trường MN nộp thực đơn nuôi ăn bán trú tháng 07/2018 (đối với các trường Mầm non tổ chức dạy hè năm 2018) qua gmail tổ Mầm non (Bộ phận MN) - Rà soát thực đơn nuôi ăn bán trú tháng 07/2018 đối với các trường Mầm non tổ chức dạy hè năm 2018 (Bộ phận MN)

Thứ 3

03/7

- Phối hợp với BHXH giải quyết chế độ chính sách cho giáo viên MN nghỉ hưu, rà soát, bổ sung BHXH (Bộ phận tổ chức) - Phối hợp với BHXH giải quyết chế độ chính sách cho giáo viên MN nghỉ hưu, rà soát, bổ sung BHXH (Bộ phận tổ chức)
- Xây dựng kế hoạch năm học 2018-2019 - Xây dựng kế hoạch năm học 2018-2019

Thứ 4

04/7

- Phối hợp với BHXH giải quyết chế độ chính sách cho giáo viên MN nghỉ hưu, rà soát, bổ sung BHXH (Bộ phận tổ chức) - Phối hợp với BHXH giải quyết chế độ chính sách cho giáo viên MN nghỉ hưu, rà soát, bổ sung BHXH (Bộ phận tổ chức)
- Sở GD&ĐT Thẩm định trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trường MN Nam Thịnh - Sở GD&ĐT Thẩm định trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trường MN Nam Thịnh

Thứ 5

05/7

- Dự hội nghị tổ chức đóng mở thầu xây dựng 05 phòng học trường MN Nam Giang (Đ/c Vụ)
- Thẩm định hồ sơ NTM xã Tân Thịnh - Thẩm định hồ sơ NTM xã Điền Xá
- Duyệt lương các trường MN miền 1, 2 (Bộ phận Tài vụ) - Duyệt lương các trường MN miền 3, 4 (Bộ phận Tài vụ)

Thứ 6

06/7

- Dự hội nghị bàn giao, tiếp nhận tài sản công tại trường THCS Nguyễn Hiền - Xây dựng kế hoạch năm học 2018-2019
- Dự kỳ họp thứ VI - Hội đồng nhân dân thị trấn Nam Giang khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 (Đ/c Vụ) - Phối hợp với BHXH giải quyết chế độ chính sách cho giáo viên MN nghỉ hưu, rà soát, bổ sung BHXH (Bộ phận tổ chức)
- Duyệt lương các trường MN miền 5 (Bộ phận Tài vụ) - Xây dựng kế hoạch công tác Hội cha mẹ học sinh năm học 2018-2019 (Bộ phận MN)

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày28 tháng 6 năm 2018

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ