Lịch công tác tuần từ 02-06/10/2017

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

02/10

- Họp giao ban - Tổng hợp phổ cập GDMN (Bộ phận MN)
- Kiểm tra nền nếp và công tác nuôi ăn bán trú bậc Tiểu học (Bộ phận TH) - Rà soát điều chỉnh số liệu phổ cập bậc TH (Đ/c Thi)
- Hoàn thiện hồ sơ PCGD bậc THCS năm 2017 (Bộ phận THCS) - Hoàn thiên hồ sơ PCGD bậc THCS năm 2017 (Bộ phận THCS)

Thứ 3

03/10

Dâng hương tại đền thờ Quan trạng Nguyễn Hiền 14h thăm trại thu xã Nam Hồng (Đ/c Thành)
- Rà soát điều chỉnh số liệu phổ cập bậc TH (Đ/c Thi) - Rà soát điều chỉnh số liệu phổ cập bậc TH (Đ/c Thi)
- Rà soát số liệu phổ cập GDMN trên phần mềm (Bộ phận MN) - Rà soát số liệu phổ cập GDMN trên phần mềm (Bộ phận MN)

Thứ 4

04/10

- Rà soát số liệu phổ cập GDMN trên phần mềm (Bộ phận MN) - Rà soát số liệu phổ cập GDMN trên phần mềm (Bộ phận MN)
- Rà soát điều chỉnh số liệu phổ cập bậc TH (Đ/c Thi) - Rà soát điều chỉnh số liệu phổ cập bậc TH (Đ/c Thi)
- Lên thông kế PCGD cấp huyện năm 2017 (Bộ phận THCS) - Lên thông kế PCGD cấp huyện năm 2017 (Bộ phận THCS)

Thứ 5

05/10

- Dự họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2017, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017 tại UBND huyện (Đ/c Vụ)  - Hội nghị triển khai nhiệm vụ Giáo dục thể chất năm học 2017-2018 (Lãnh đạo Phòng, bộ phận TH, THCS)
- Họp Hiệu trưởng cấp học GDMN tại Hội trường tầng 3 Phòng GD&ĐT (Bộ phận MN) - Tư vấn kỹ thuật xây dựng trường  xanh, sạch, đẹp, an toàn MN Nam Hồng, Nam Trung (Bộ phận MN)

- Kiểm tra nền nếp và công tác nuôi ăn bán trú (Bộ phận TH)

- Tham dự Ngày hội STES và SÁCH tại trường THCS Giảng Võ - Hà Nội - Tham dự Ngày hội STES và SÁCH tại trường THCS Giảng Võ - Hà Nội

Thứ 6

06/10

- Tư vấn kỹ thuật xây dựng trường  xanh, sạch, đẹp, an toàn MN Nam Thái (Bộ phận MN)
- Họp Hiệu trưởng các trường Tiểu học tại TH Nam Sơn (Bộ phận TH)
- Hoàn thiện số liệu công tác phổ cập giáo dục năm 2017 báo cáo huyện (Bộ phận THCS) - Trình UBND huyện ra quyết định công nhận đạt PCGD năm 2017 các xã, thị trấn (Bộ phận THCS)

Thứ 7

7/10

- Tổng hợp số liệu các loại BC, TK PCGD các xã, thị trấn năm 2017 (Bộ phận THCS) - Tổng hợp số liệu các loại BC, TK PCGD các xã, thị trấn năm 2017 (Bộ phận THCS)


* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 28 tháng 9 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ