Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT từ ngày 5/12 đến ngày 9/12/2016

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

05/12

- Kiểm tra, đôn đốc trường MN Nam Thắng - Kiểm tra, đôn đốc trường MN Nam Lợi 
- Kiểm tra 01 trường nuôi bán trú (Bộ phận TH) - Tổng hợp đăng ký sách học kỳ 2 (Đ/c Thi)
 - Thanh toán lương cho các trường MN tháng 12 năm 2016 (Đ/c Đạt) - UBND huyện thông qua dự thảo các báo cáo: chỉ tiêu KTXH-QPAN; kết quả xây dựng NTM; kết quả giải quyết đơn thư; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Thứ 3

06/12

- Họp Hiệu trưởng đánh giá công tác tháng 11 triển khai nhiệm vụ tháng 12; hướng dẫn nội dung thanh tra toàn diện của Sở GD&ĐT (Bộ phận THCS) - Giải trình làm rõ kiến nghị của cử tri để trả lời tại phiên họp thứ 3, HĐND huyện (Đ/c Vụ)
- Tập huấn chuyên môn tại Hải Hậu (Bộ phận MN) - Tập huấn chuyên môn tại Hải Hậu (Bộ phận MN)
- Kiểm tra, đôn đốc trường MN Nam Dương  - Kiểm tra, đôn đốc trường MN Nam Đồng

Thứ 4

07/12

- Đón đoàn kiểm tra của UBND tỉnh- Sở GD&ĐT công nhận và công nhận lại trường đạt chuẩn QG (TH Nam Thành, TH Nam Thái) - Đón đoàn kiểm tra của UBND tỉnh- Sở GD&ĐT công nhận và công nhận lại trường đạt chuẩn QG (TH Nam Hùng)
 - Xây dựng dự toán năm 2017 (Đ/c Đạt) - Họp tổ công tác hồ sơ xây dựng NTM huyện
- Kiểm tra, đôn đốc trường MN Nam Sơn -  Kiểm tra, đôn đốc trường MN Nam Tiến
- Rà soát theo kế hoạch hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh (Bộ phận THCS) - 1h30 Hội đồng ra đề khảo sát chất lượng HKI năm học 2016-2017 làm việc (Bộ phận THCS)

Thứ 5

08/12

- Kiểm tra, đôn đốc trường MN Nam Chấn  - Kiểm tra, đôn đốc trường MN Nam Quang 
- Kiểm tra nội bộ trường TH Nam Ninh - Kiểm tra nội bộ trường TH Nam Ninh
- In sao đề khảo sát chất lượng HK I năm học 2016-2017 (Bộ phận THCS) - Hội nghị tập huấn công tác an toàn giao thông cho BTV Hội Chữ Thập đỏ các xã, thị trấn

Thứ 6

09/12

 

- Họp BCH Đảng bộ huyện (Đ/c Vụ) - Họp giao ban Phòng GD&ĐT
- Kiểm tra, đôn đốc công nhận lại trường MN Trần Hưng Đạo  - Hoàn thiện và nộp hồ sơ công nhận trường chuẩn quốc gia cấp Mầm non về UBND tỉnh - Sở GD&ĐT 
-  Họp kế toán TH, THCS (Đ/c Đạt)  -  Hoàn thành giấy chứng nhận GV dạy giỏi cấp huyện năm học 2016-2017 (Đ/c Thi)

Thứ 7

10/12

 

 -  In sao đề khảo sát chất lượng HK I năm học 2016-2017 (Bộ phận THCS) - Họp cán bộ, giáo viên cốt cán, giáo viên tham dự Hội thi GV dạy giỏi cấp tỉnh (Bộ phận TH)

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 01 tháng 12 năm 2016

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ