Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT từ ngày 31/10 đến 04/11/2016

  

Thời gian Sáng Chiều

Thứ 2

31/10

- Hội thảo triển khai kỹ năng sống và dạy Ngoại ngữ có yếu tố người nước ngoài (Đ/c Vụ, Đạt)
- Đôn đốc, rà soát hồ sơ chuẩn trường MN Nam Chấn (Đ.1); MN Nam Thắng (Đ.2) - Kiểm tra, tư vấn chuẩn Quốc gia THCS Hồng Quang (Bộ phận THCS)
- Duyệt kế hoạch tổ chức CLB học sinh (Đ/c Thi) - Tổ chức tập luyện chuẩn bị giải cầu lông cấp tỉnh (Đ/c P.Anh, Đới)

Thứ 3

01/11

- Kiểm tra việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 21/12/2015 của BCH Đảng bộ huyện trong lĩnh vực xây dựng NTM tại xã Nam Hồng - Thường trực Huyện ủy nghe báo cáo Dự án quy hoạch hệ thống các trường học (Đ/c Vụ)
- Đôn đốc, rà soát hồ sơ chuẩn trường MN Nam Đồng (Đ.1); MN Nam Thành (Đ.2)
- Kiểm tra nuôi ăn bán trú 1 trường Tiểu học (Bộ phận Tiểu học)  -Tổng hợp số liệu PCGD cấp huyện (Bộ phận TH)
- Xây dựng kế hoạch tổ chức thi KHKT cấp huyện năm 2016 (Bộ phận THCS) - Duyệt Quyết toán ngân sách Quý I, II, III cho 4 trường điều chuyển Hiệu trưởng (Đ/c Đạt)
- Tham gia lớp bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra giáo dục ở Hà Nội (Đ/c Chỉnh) - Chuẩn bị triển khai tuần lễ VHGD huyện lần thứ 5 (Đ/c P.Anh, Đới)

Thứ 4

02/11

- Làm việc với Thanh tra Sở GD&ĐT (Đ/c Vụ)  - Họp hiệu trưởng các trường Tiểu học tại TH Nam Quang
- Họp bên UBND huyện về việc đánh giá công tác tháng 10/2016 và triển khai công tác tháng 11/2016 (Đ/c Vụ)  - Tổng hợp chất lượng khảo sát giữa học kì I (Bộ phận THCS)
- Đôn đốc, rà soát hồ sơ chuẩn trường MN Trần Hưng Đạo (Đoàn 2) - Tổ chức tập luyện chuẩn bị giải cầu lông cấp tỉnh (Đ/c P.Anh, Đới)
- Tham gia lớp bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra giáo dục ở Hà Nội (Đ/c Chỉnh)

Thứ 5

03/11

- Chuẩn bị Tuần lễ văn hoá giáo dục và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Làm báo cáo phổ cập trẻ em 5 tuổi (Bộ phận MN)
- Đôn đốc, rà soát hồ sơ chuẩn trường MN Nam Lợi (Đoàn 1)
- Tham gia giải cầu lông cấp tỉnh - Tham gia giải cầu lông cấp tỉnh

Thứ 6

04/11

- Họp hiệu trưởng các trường MN, triển khai công tác tháng 11 - Họp giao ban Phòng GD&ĐT
- Tham gia giải cầu lông cấp tỉnh - Tham gia giải cầu lông cấp tỉnh

Thứ 7

05/11

- Thi KHKT cấp huyện tại THCS Nam Đào - Thi KHKT cấp huyện tại THCS Nam Đào
- Tham gia giải cầu lông cấp tỉnh - Tham gia giải cầu lông cấp tỉnh

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 27 tháng 10 năm 2016

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ