Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT từ ngày 27/3 - 31/3/2017

Thời gian Sáng

Chiều

Thứ 2

27/3

- Đôn đốc tiến độ xây dựng trường xanh, sạch, đẹp, an toàn Nam Phúc (Bộ phận MN)

- Thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (Bộ phận TH) - Thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (Bộ phận TH)
- Các trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào THPT năm 2017 (Bộ phận THCS) - Các trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào THPT năm 2017 (Bộ phận THCS)

Thứ 3

28/3

- Đôn đốc tiến độ xây dựng trường xanh, sạch, đẹp, an toàn Nam Hồng (Bộ phận MN) - Đôn đốc tiến độ xây dựng trường xanh, sạch, đẹp, an toàn Nam Hồng (Bộ phận MN)
- Thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (Bộ phận TH) - Thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (Bộ phận TH)

- Tổng hợp bộ đề môn tổng hợp gửi các trường làm tài liệu ôn thi tuyển sinh (Bộ phận THCS)

- Tập huấn phần mềm quản lý văn bản điện tử tại UBND huyện (Đ/c Hưng, Tú)

- Duyệt quyết toán THCS Nam Đào (Đ/c Đạt) - Duyệt quyết toán THCS Nam Giang (Đ/c Đạt)

Thứ 4

29/3

- Tập huấn chuyên môn tại Sở GD&ĐT (Bộ phận MN) - Tập huấn chuyên môn tại Sở GD&ĐT (Bộ phận MN)
- Thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (Bộ phận TH) - Thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (Bộ phận TH)
- Họp Hiệu phó các trường triển khai kế hoạch ôn thi tuyển sinh vào THPT tại PGD (Bộ phận THCS)  - Dự Hội nghị duyệt quy hoạch xây dựng NTM xã Nam Toàn, Nam Hải tại UBND huyện (Đ/c Vụ)

- Duyệt quyết toán TH Nam Tiến (Đ/c Đạt)

- Duyệt quyết toán TH Nam Sơn (Đ/c Đạt)

Thứ 5

30/3

- Tập huấn chuyên môn tại Sở GD&ĐT (Bộ phận MN)

- Tập huấn chuyên môn tại Sở GD&ĐT (Bộ phận MN)

- Thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (Bộ phận TH) - Thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (Bộ phận TH)
- PGD làm việc với các trường THCS (Bộ phận THCS) - PGD làm việc với các trường THCS (Bộ phận THCS)
- Duyệt quyết toán THCS Điền Xá (Đ/c Đạt) - Duyệt quyết toán THCS Hoàng Ngân (Đ/c Đạt)

Thứ 6

31/3

- Đón đoàn Đánh giá ngoài Sở GD&ĐT về trường TH Nam Thượng - Đón đoàn Đánh giá ngoài Sở GD&ĐT về trường TH Nam Thượng
- PGD kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ một số trường (Bộ phận TH)  - Họp giao ban

Thứ 7

01/4

- Chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Nam Trực (01/4/1997-01/4/2017) - Chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Nam Trực (01/4/1997-01/4/2017)

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 23 tháng 3 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ