Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT từ ngày 27/02 đến ngày 03/3/2017

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

27/02

- Tổ chức Hội thi “Dinh dưỡng cho bé” cấp huyện Miền 5 (Bộ phận MN)

- Tổ chức Hội thi “Dinh dưỡng cho bé” cấp huyện Miền 3 (Bộ phận MN)

- Tập huấn GV dạy giỏi cấp tỉnh (Bộ phận TH)

- Tư vẫn chuẩn Xanh –Sạch-Đẹp-An toàn và chuẩn quốc gia các trường trong lộ trình xây dựng chuẩn (Bộ phận THCS)

Thứ 3

28/02

- Làm việc với xã Đồng Sơn về công tác xây dựng NTM (Đ/c Vụ)

- Làm việc với xã Nam Hải về công tác xây dựng NTM (Đ/c Vụ)

- Tổ chức Hội thi “Dinh dưỡng cho bé” cấp huyện Miền 5 (Bộ phận MN)

- Tổ chức thao diễn và Tổng kết Hội thi “Dinh dưỡng cho bé” cấp huyện tại MN Nam Hồng (Bộ phận MN)

- Tư vẫn chuẩn Xanh –Sạch-Đẹp-An toàn và chuẩn quốc gia các trường trong lộ trình xây dựng chuẩn (Bộ phận THCS)

 - Rà soát tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia MN Nam Cường (Bộ phận MN)

Thứ 4

01/3

- Tham dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2017 tại UBND huyện (Đ/c Vụ)

- Làm việc với xã Bình Minh về công tác xây dựng NTM (Đ/c Vụ)

- Câu lạc bộ toán tuổi thơ tại TH Nam Đào (Bộ phận TH)

- Rà soát tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia MN Nam Cường (Bộ phận MN)

- Phòng GD&ĐT làm việc với các trường THCS (Bộ phận THCS)

- Phòng GD&ĐT làm việc với các trường THCS (Bộ phận THCS)

Thứ 5

02/3

- Tập huấn GV dạy giỏi cấp tỉnh (Bộ phận TH) - Tập huấn GV dạy giỏi cấp tỉnh (Bộ phận TH)
- Tư vẫn chuẩn Xanh –Sạch-Đẹp-An toàn và chuẩn quốc gia các trường trong lộ trình xây dựng chuẩn (Bộ phận THCS) - Tư vẫn chuẩn Xanh –Sạch-Đẹp-An toàn và chuẩn quốc gia các trường trong lộ trình xây dựng chuẩn (Bộ phận THCS)

Thứ 6

03/3

- Làm việc với 10 trường đạt chuẩn quốc gia năm 2017 (Bộ phận MN)
- Thi IOE cấp tỉnh (Bộ phận TH) - Thi IOE cấp tỉnh (Bộ phận TH)

- Xây dựng kế hoạch khảo sát giữa học kì II năm học 2016-2017 (Bộ phận THCS)

- Dự kiến Sở GD&ĐT Kiểm tra tư vấn chuẩn Quốc gia THCS Nam Mỹ và THCS Nam Đào (Bộ phận THCS)

Thứ 7

04/3

- Thi IOE cấp tỉnh (Bộ phận TH, THCS)

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 23 tháng 02 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ