Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT từ ngày 26/12 đến ngày 30/12/2016

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

26/12

- Tổng hợp kết quả của các trường về triển lãm thiết bị, đồ chơi tự làm phát triển trí tuệ cho trẻ và chuyên đề phát triển vận động (Bộ phận MN)

- Tổng hợp thống kê học kỳ I theo mẫu của Sở GD&ĐT (Bộ phận MN)

- Tập huấn giáo viên tham gia hội thi GVG tỉnh (Bộ phận THCS)

- Duyệt DSGV tham gia Hội thi GV duyên dáng  (Đ/c P.Anh)

- Thẩm định hồ sơ đăng ký dự tuyển, lập danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển, thông báo chương trình ôn tập (Bộ phận Tổ chức cán bộ)

- 15h họp hội đồng xét học sinh đủ điều kiện dự tuyển giáo viên Mầm non ngoài biên chế (Bộ phận Tổ chức cán bộ)

 

Thứ 3

27/12

- Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII tại UBND huyện (Lãnh đạo Phòng GD&ĐT)
- Đánh giá và chọn sản phẩm tham gia cấp tỉnh về thiết bị, đồ chơi tự làm phát triển trí tuệ cho trẻ (Bộ phận MN) - Đánh giá và chọn sản phẩm tham gia cấp tỉnh về thiết bị, đồ chơi tự làm phát triển trí tuệ cho trẻ (Bộ phận MN)

- UBND tỉnh kiểm tra công nhận chuẩn quốc gia THCS Nam Dương và THCS Hồng Quang (Bộ phận THCS)

- Các trường nhận bài KT môn Toán, TV, Tiếng Anh tại Phòng GD&ĐT (Bộ phận TH)

-  Công bố danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển (Bộ phận Tổ chức cán bộ)

-  Công bố danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển (Bộ phận Tổ chức cán bộ)

Thứ 4

28/12

- Nộp sản phẩm tham gia cấp tỉnh (Bộ phận MN)

- Đôn đốc tiến độ xây dựng môi trường học tập MN Nam Đồng; Nam Thành (Bộ phận MN)

- Tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I (Bộ phận TH)

- Tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I (Bộ phận TH)

- Nhận hồ sơ tham gia hội thi GVG cấp tỉnh (Bộ phận THCS) - Tập huấn giáo viên tham gia hội thi GVG tỉnh (Bộ phận THCS)

Thứ 5

29/12

- Chuẩn bị nội dung tổng kết, đánh giá 3 năm thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng GDPT vận động” (Bộ phận MN)

- Tổng kết, đánh giá 3 năm thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng GDPT vận động” (Bộ phận MN)

- Tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I (Bộ phận TH) - Tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I (Bộ phận TH)

- Chuẩn bị các điều kiện CSVC cho 4 ngày kiểm tra (Bộ phận Tổ chức cán bộ)

 

Thứ 6

30/12

- Tổng hợp kết quả đánh giá công chức, viên chức năm 2016 (Bộ phận MN) - Họp giao ban
- Nộp hồ sơ tham gia hội thi GVG cấp tỉnh. 9h Bốc thăm tiết dạy thực hành tại Sở GD&ĐT (Bộ phận THCS)

- Tập huấn giáo viên tham gia hội thi GVG tỉnh (Bộ phận THCS)

Thứ 7

31/12

- Tập huấn giáo viên tham gia hội thi GVG tỉnh (Bộ phận THCS)

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 23  tháng 12  năm 2016

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ