Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT từ ngày 19/12 đến ngày 23/12/2016

 

Thời gian Sáng Chiều

Thứ 2

19/12

- Dự Hội nghị trực tuyến công tác thanh tra giáo dục tại Sở GD&ĐT (Đ/c Thành)

- Thi giải toán tiếng Việt vòng 10,11,12 và giải toán tiếng Anh vòng 7 trên mạng cấp trường (Bộ phận THCS)

- Tập huấn giáo viên tham gia hội thi GVG tỉnh (Bộ phận THCS)

Thứ 3

20/12

- Đón đoàn thanh tra chuyên ngành của Sở GD&ĐT

- Đón đoàn thanh tra chuyên ngành của Sở GD&ĐT

- Thanh quyết toán kinh phí hoạt động công đoàn (Đ/c Anh, Đới)

- Thanh quyết toán kinh phí hoạt động công đoàn (Đ/c Anh, Đới)

Thứ 4

21/12

- Đón đoàn kiểm tra toàn diện của Sở GD&ĐT

- Đón đoàn kiểm tra toàn diện của Sở GD&ĐT

- Dự kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XVII Nhiệm kỳ 2016-2017 (Đ/c Vụ)

- Dự kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XVII Nhiệm kỳ 2016-2017 (Đ/c Vụ)

- Tập huấn công tác công đoàn tại LĐLĐ tỉnh (Đ/c Đới)

- Tập huấn công tác công đoàn tại LĐLĐ tỉnh (Đ/c Đới)

Thứ 5

22/12

- Đón đoàn thanh tra chuyên ngành của Sở GD&ĐT - Chuẩn bị hồ sơ thẩm định trường chuẩn MN Nam Chấn, MN Nam Quang

- Dự kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XVII Nhiệm kỳ 2016-2017 (Đ/c Vụ)

- Dự kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XVII Nhiệm kỳ 2016-2017 (Đ/c Vụ)

Thứ 623/12 - Kiểm tra, thẩm định cấp tỉnh trường MN Nam Chấn - Kiểm tra, thẩm định cấp tỉnh trường MN Nam Quang

- Tổng hợp kết quả khảo sát HKI năm học 2016-2017 (Bộ phận THCS)

- Nộp các báo cáo theo lịch bổ xung công tác tháng 12 tại Tiểu học Nam Đào (Đ/c Thi)

- Hội thảo chuyên môn về việc dạy liên thông giữa THCS Nguyễn Hiền Với THPT Lê Hồng Phong (Bộ phận THCS)

Thứ 7

24/12

 

- Hội nghị Báo cáo về việc phân bổ dự toán thu chi ngân sách sự nghiệp giáo dục năm 2017 tại hội trường tầng 3 - Phòng GD&ĐT

- Báo cáo kết quả khảo sát HKI năm học 2016-2017 về Sở GD&ĐT (Bộ phận THCS)

- Tập huấn giáo viên tham gia hội thi GVG tỉnh (Bộ phận THCS)

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 16  tháng 12  năm 2016

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ