Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT từ ngày 16/01 đến ngày 20/01/2017

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

16/01

- 9h các trường TH nộp hồ sơ cuộc thi IOE cấp huyện; tổng hợp kết quả thi IOE cấp huyện (Đ/c Thi) - Sơ kết học kỳ I GDMN tại Sở GD& ĐT (Bộ phận MN)
- Tham gia Hội thi GVG cấp tỉnh năm học 2016-2017 tại THCS Hàn Thuyên, TP Nam Định (Bộ phận THCS) - Tham gia Hội thi GVG cấp tỉnh năm học 2016-2017 tại THCS Hàn Thuyên, TP Nam Định (Bộ phận THCS)
- Tham gia đón đoàn kiểm tra thẩm định công nhận NTM xã Nam Thắng (Đ/c Chỉnh) - Tham gia đón đoàn kiểm tra thẩm định công nhận NTM xã Hồng Quang (Đ/c Chỉnh)

Thứ 3

17/01

 

- Làm việc với trường TH Nam Đào - Tập huấn GV dạy giỏi cấp tỉnh (Bộ phận TH)
- Tham gia Hội thi GVG cấp tỉnh năm học 2016-2017 tại THCS Hàn Thuyên, TP Nam Định (Bộ phận THCS) - Tham gia Hội thi GVG cấp tỉnh năm học 2016-2017 tại THCS Hàn Thuyên, TP Nam Định (Bộ phận THCS)
- Tham gia đón đoàn kiểm tra thẩm định công nhận NTM xã Nam Dương (Đ/c Chỉnh) - Tham gia đón đoàn kiểm tra thẩm định công nhận NTM xã Nam Tiến (Đ/c Chỉnh)

Thứ 4

18/01

- Dự sơ kết học kỳ 1 và đón bằng công nhận trường tiểu học Nam Hùng đạt chuẩn QG mức độ 2 (Bộ phận TH) - Tập huấn GV dạy giỏi cấp tỉnh (Bộ phận TH)
- Tham gia Hội thi GVG cấp tỉnh năm học 2016-2017 tại THCS Hàn Thuyên, TP Nam Định (Bộ phận THCS) - Tham gia Hội thi GVG cấp tỉnh năm học 2016-2017 tại THCS Hàn Thuyên, TP Nam Định (Bộ phận THCS)
- Tham gia đón đoàn kiểm tra thẩm định công nhận NTM xã Nam Thanh (Đ/c Chỉnh) - Tham gia đón đoàn kiểm tra thẩm định công nhận NTM xã Nam lợi (Đ/c Chỉnh)

Thứ 5

19/01

- Rà soát tiêu chí xanh, sạch, đẹp, an toàn và kiểm định chất lượng MN Nam Ninh (Bộ phận MN) - Rà soát tiêu chí xanh, sạch, đẹp, an toàn và kiểm định chất lượng MN Nam Hoa (Bộ phận MN)
- Duyệt kế hoạch câu lạc bộ học sinh (Bộ phận TH) - Dự Hội nghị sơ kết học kỳ 1 tại Sở GD&ĐT (Bộ phận TH)
  - Tổng kết Hội thi GVG cấp tỉnh năm học 2016-2017 tại Sở GD&ĐT (Bộ phận THCS)

Thứ 6

20/01

- Dự sơ kết học kỳ 1 và đón bằng công nhận trường tiểu học Nam Thành, Nam Thái đạt chuẩn QG mức độ 2 (Bộ phận TH)
- Tạo mã thi giải Toán qua mạng cấp huyện (Bộ phận THCS)

Thứ 7

21/01

- Hội nghị Sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm của học kỳ II năm học 2016-2017- Khảo sát TDTT (Bộ phận THCS)  - Hội nghị Sơ kết công tác Công đoàn học kỳ I, triển khai nhiệm vụ Công đoàn học kỳ II năm học 2016-2017

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 12 tháng 01  năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ