Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT từ ngày 15/5 đến 19/5/2017

Thời gian Sáng Chiều

Thứ 2

15/5

- Tổng hợp kết quả BDTX (Bộ phận MN)

- Kiểm tra chéo hồ sơ xét Tốt nghiệp THCS giữa các Phòng GD&ĐT: Nam Trực kiểm tra Hải Hậu; Xuân Trường kiểm tra Nam Trực - Họp Hiệu trưởng các trường TH tại tầng 3 Phòng GD&ĐT (Bộ phận TH)

Thứ 3

16/5

- Tập huấn chuyên môn GDMN tại MN Nam Long (Bộ phận MN) - Tập huấn chuyên môn GDMN tại MN Nam Long (Bộ phận MN)
- Kiểm tra cuối năm học (Bộ phận TH) - Kiểm tra cuối năm học (Bộ phận TH)
- Tham gia thi giai điệu tuổi hồng tại Sở GD&ĐT - Tham gia thi giai điệu tuổi hồng tại Sở GD&ĐT

Thứ 4

17/5

- Dự Hội nghị kiểm điểm tiến độ xây dựng NTM tại xã Tân Thịnh (Đ/c Vụ)
- Kiểm tra cuối năm học (Bộ phận TH) - Kiểm tra cuối năm học (Bộ phận TH)
- Các Hội đồng xét Tốt nghiệp THCS năm 2017 làm việc - Các Hội đồng xét Tốt nghiệp THCS năm 2017 làm việc

Thứ 5

18/5

- Kiểm tra chéo giữa các trường MN về thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” 

- Kiểm tra công nhận trường Xanh - Sạch - Đẹp -An toàn trường MN Nam Phúc (Bộ phận MN)

- Kiểm tra chéo giữa các trường MN về thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm”

- Kiểm tra công nhận trường Xanh - Sạch - Đẹp -An toàn trường MN Nam Phúc (Bộ phận MN)

- Họp Ban chỉ đạo phát triển Bảo hiểm y tế huyện tại UBND huyện (Đ/c Thành)
- Kiểm tra việc chấm bài của các trường (Bộ phận TH) - Kiểm tra việc chấm bài của các trường (Bộ phận TH)
- Duyệt kết quả xét Tốt nghiệp THCS năm 2017 các trường miền 1,2,3 (Bộ phận THCS) - Duyệt kết quả xét Tốt nghiệp THCS năm 2017 các trường miền 4,5 và GDTX (Bộ phận THCS)

Thứ 6

19/5

- Kiểm tra chéo giữa các trường MN về thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm”   - Kiểm tra chéo giữa các trường MN về thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” 
- Kiểm tra việc chấm bài của các trường (Bộ phận TH) - Chuẩn bị công tác phát thưởng HSG
- Phòng GD&ĐT kiểm tra ôn thi vào THPT các trường (Bộ phận THCS)

- In giấy chứng nhận TN THCS tạm thời

- Phòng GD&ĐT kiểm tra ôn thi vào THPT các trường (Bộ phận THCS)

- In giấy chứng nhận TN THCS tạm thời

Thứ 7

20/5

 - Phòng GD&ĐT kiểm tra ôn thi vào THPT các trường (Bộ phận THCS)

- In giấy chứng nhận TN THCS tạm thời

- Các trường triển khai mua hồ sơ tuyển sinh vào THPT Lê Hồng Phong và THPT đại trà

 - In giấy chứng nhận TN THCS tạm thời (Bộ phận THCS)

- Các trường triển khai mua hồ sơ tuyển sinh vào THPT Lê Hồng Phong và THPT đại trà

- Báo cáo kết quả xét TN THCS năm 2017 về Sở GD&ĐT

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 11 tháng 5 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ