Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT từ ngày 12/12 đến ngày 16/12/2016

  

Thời gian Sáng Chiều

Thứ 2

12/12

- Kiểm tra 01 trường bán trú (Bộ phận TH) - 14h làm việc với Sở GD&ĐT tại Sở GD&ĐT (Đ/c Thành, Chỉnh)
- Đôn đốc xây dựng chuẩn trường MN Nam Lợi; Nam Thắng (Bộ phận MN)

Thứ 3

13/12

- Kiểm tra, thẩm định cấp tỉnh trường MN Nam Lợi - Kiểm tra, thẩm định cấp tỉnh trường MN NamThắng
- 7h Sở GD&ĐT giao đề khảo sát HKI khối THCS năm học 2016-2017 (Bộ phận THCS)  - Họp bàn kế hoạch tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh (Bộ phận THCS)  

Thứ 4

14/12

- Kiểm tra, thẩm định cấp tỉnh trường MN Nam Tiến; MN Nam Sơn. - Kiểm tra, thẩm định cấp tỉnh trường MN Nam Dương
- Hỗ trợ giáo viên tham dự Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (Bộ phận TH)  - Hỗ trợ giáo viên tham dự Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (Bộ phận TH) 
- Khảo sát HKI năm học 2016-2017 (Bộ phận THCS)- Tập huấn giáo viên tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh (Bộ phận THCS)  - Khảo sát HKI năm học 2016-2017 (Bộ phận THCS)- Tập huấn giáo viên tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh (Bộ phận THCS) 

Thứ 5

15/12

- Tập huấn, trao đổi nghiệp vụ công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức (Đ/c Vụ, Dự)  - Hỗ trợ giáo viên tham dự Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (Bộ phận TH)
- Kiểm tra chuyên đề về môi trường học tập trường MN Nam Long - Kiểm tra chuyên đề về môi trường học tập trường MN Nam Hồng
- Khảo sát HKI năm học 2016-2017 (Bộ phận THCS) - Tập huấn giáo viên tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh (Bộ phận THCS) 

Thứ 6

16/12

 

- Kiểm tra chuyên đề về môi trường học tập trường MN Nam Toàn - Kiểm tra chuyên đề về môi trường học tập trường MN Nam Mỹ
- Kiểm tra đôn đốc các trường xây dựng chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp –AT (Bộ phận TH) - Tập huấn giáo viên tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh (Bộ phận THCS)

Thứ 7

17/12

 

- Chấm bài khảo sát HKI năm học 2016-2017 (Bộ phận THCS) - Tập huấn giáo viên tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh (Bộ phận THCS) 

Chủ nhật

18/12

- Khảo sát môn Điền kinh tại sân vận động Thiên Trường - Tp Nam Định (Bộ phận TH, THCS)

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 09 tháng 12 năm 2016

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ