Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT từ ngày 09/01 đến ngày 13/01/2017

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

09/01

- Nộp báo cáo Sơ kết học kỳ I tại Sở GD&ĐT (Bộ phận MN)

- Kiểm tra công tác nuôi ăn bán trú trường mầm non Nam Đào (Bộ phận MN)

- Hoàn thiện báo cáo giữa năm gửi Sở GD&ĐT (Đ/c Thi)

- Tham gia Hội thi GVG cấp tỉnh làm bài kiểm tra năng lực tại THCS Hàn Thuyên, TP Nam Định (Bộ phận THCS)

- Tập huấn giáo viên tham gia dự thi GVG cấp tỉnh (Bộ phận THCS)

Thứ 3

10/01

- Kiểm tra công tác nuôi ăn bán trú trường mầm non Nam Bình (Bộ phận MN) - Kiểm tra công tác nuôi ăn bán trú trường mầm non Nam Minh (Bộ phận MN)

- Tập huấn GV dạy giỏi cấp tỉnh (Bộ phận TH)

- Các trường đăng kí thi giải toán qua mạng cấp huyện (Bộ phận THCS)

- Nộp bài dự thi liên môn, tích hợp dự thi tỉnh (Bộ phận THCS)

Thứ 4

11/01

- Kiểm tra công tác nuôi ăn bán trú trường mầm non Nam Hùng (Bộ phận MN)

- Sơ duyệt GV dạy giỏi (Nội dung thuyết trình, Báo cáo KH-UD-SP) đối với các môn Toán, Thể duc, Mỹ thuật, Khoa học tại TH Nam Hồng (Bộ phận TH)

- Khảo sát các môn TD cấp tiểu học tại Nam Đào (Bộ phận TH)

- Tham gia Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng tỉnh Nam Định năm 2017” - Tham gia Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng tỉnh Nam Định năm 2017”

Thứ 5

12/01

- Chung kết hùng biện tiếng anh cấp tỉnh (Bộ phận TH)

- Sơ duyệt GV dạy giỏi (Nội dung thuyết trình , Báo cáo KH-UD-SP) đối với các môn TV, AN, LS-ĐL; TA tại TH Nam Mỹ (Bộ phận TH)

- Phổ biến nội quy, quy chế kiểm tra tuyển dụng giáo viên Mầm non hợp đồng ngoài biên chế năm 2016

- Tập huấn giáo viên tham gia dự thi GVG cấp tỉnh (Bộ phận THCS)

- Tham gia Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng tỉnh Nam Định năm 2017”

 

Thứ 6

13/01

- Tham dự Hội nghị Sơ kết học kỳ I, năm học 2016-2017 tại Sở GD&ĐT (Đ/c Hinh)

- Họp giao ban

- Tổng duyệt giáo viên tham gia dự thi GVG cấp tỉnh tại THCS Điền Xá (Bộ phận THCS)

- 14h chủ tịch hội đồng coi thi nhận mã và các tài liệu thi IOE tại Phòng GD&ĐT (Bộ phận TH)

- Tổ chức kiểm tra, sát hạch tuyển dụng giáo viên Mầm non hợp đồng ngoài biên chế năm 2016

Thứ 7

14/01

- Kiểm tra thi IOE cấp huyện (Bộ phận TH)

- Bốc thăm thứ tự tiết dạy, lớp dạy Hội thi giáo viên tham gia dự thi GVG cấp tỉnh (Bộ phận THCS)

- Giáo viên tham gia Hội thi GVG cấp tỉnh gặp gỡ học sinh tại THCS Hàn thuyên (Bộ phận THCS)

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 05 tháng 01  năm 2016

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ