Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT từ 19/6-23/6/2017

Thời gian

Sáng Chiều

Thứ 2

19/6

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 (Đ/c Hưng, Hinh, Thành) - Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 (Đ/c Hưng, Hinh, Thành)
- Duyệt các bài viết về GDMN trường MN Nam Toàn; Nam Hồng; Nam Dương (Bộ phận MN) - Duyệt các bài viết về GDMN trường MN Nam Toàn; Nam Hồng; Nam Dương (Bộ phận MN)
- Xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS) - Xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS)

Thứ 3

20/6

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 (Đ/c Hưng, Hinh, Thành) - Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 (Đ/c Hưng, Hinh, Thành)
- Nộp các bài viết của 6 trường tại Sở GD&ĐT (Bộ phận MN) - Tổng hợp, bình xét thi đua năm học 2016-2017 (Đ/c P.Anh, Đới)
- Hoàn thành công tác thi đua cuối năm (Bộ phận TH) - Hoàn thành công tác thi đua cuối năm (Bộ phận TH)
- Bình xét thi đua năm học 2016-2017 (Bộ phận THCS) - Xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên mới bổ sung cho năm học 2017-2018 (Đ/c Dự)

Thứ 4

21/6

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 (Đ/c Hưng, Hinh, Thành) - Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 (Đ/c Hưng, Hinh, Thành)

- Làm việc với trường THCS Nam Hải về xây dựng trường chuẩn Quốc gia

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên mới bổ sung cho năm học 2017-2018 (Đ/c Dự)

- Hoàn thành công tác thi đua cuối năm (Bộ phận TH) - Hoàn thành công tác thi đua cuối năm (Bộ phận TH)

Thứ 5

22/6

- Dự lễ truy tặng và trao bằng Tổ quốc ghi công cho 2 liệt sỹ xã Tân Thịnh (Đ/c Vụ)
- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 (Đ/c Hưng, Hinh, Thành) - Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 (Đ/c Hưng, Hinh, Thành)
- Thi môn Ngữ Văn kỳ thi THPT Quốc gia - Thi môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia
- Rà soát hoạt động hè một số trường MN (Bộ phận MN) - Xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên mới bổ sung cho năm học 2017-2018 (Đ/c Dự)
-Tập huấn nâng cao năng lực tổ chức Hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại Nam Định (Bộ phận TH) -Tập huấn nâng cao năng lực tổ chức Hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại Nam Định (Bộ phận TH)
- Họp hiệu trưởng THCS (Bộ phận THCS) - Tổng hợp, bình xét thi đua năm học 2016-2017 (Đ/c P.Anh, Đới)

Thứ 6

23/6

- Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 (Đ/c Hưng, Hinh, Thành) - Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 (Đ/c Hưng, Hinh, Thành)
- Thi môn KHTN kỳ thi THPT Quốc gia - Thi môn Ngoại ngữ kỳ thi THPT Quốc gia

-Tập huấn nâng cao năng lực tổ chức Hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại Nam Định (Bộ phận TH)

-Tập huấn nâng cao năng lực tổ chức Hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại Nam Định (Bộ phận TH)

- Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục huyện khóa XXI tại Phòng GD&ĐT - Xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS)

Thứ 7

24/6

- Thi môn KHXH kỳ thi THPT Quốc gia

 * Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 15 tháng 6 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ