Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT từ 03/4-07/4/2017

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

03/4

- Họp Hiệu trưởng cấp MN tại Hội trường tầng 2 phòng GD&ĐT (Bộ phận MN) - Chuẩn bị các điều kiện đón Bộ GD&ĐT kiểm tra “Dự án tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ MN” (Bộ phận MN)
- Xây dựng kế hoạch tháng 4 tại PGD (Bộ phận TH) - Rà soát các kết quả thi trên Internet (Đ/c Thi)
- PGD làm việc với các trường THCS (Bộ phận THCS) - PGD làm việc với các trường THCS (Bộ phận THCS)

Thứ 3

04/4

- Tham dự Hội nghị xây dựng trường chuẩn tại Sở GD&ĐT (Đ/c Vụ, Chỉnh)  - Đón Bộ GD&ĐT kiểm tra “Dự án tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ MN” (Đ/c Thành, Đạt)
- Đón đoàn Kiểm tra của UBKT LĐLĐ tỉnh (Đ/c Thành, P.Anh) - Đón đoàn Kiểm tra của UBKT LĐLĐ tỉnh (Đ/c Thành, P.Anh)
- Họp hiệu trưởng bậc THCS tại Hội trường tầng 3 Phòng GD&ĐT (Bộ phận THCS) - Họp hiệu trưởng bậc TH tại Hội trường tầng 3 Phòng GD&ĐT (Bộ phận TH)

Thứ 4

05/4

 

- Đón đoàn Kiểm tra của UBKT LĐLĐ tỉnh - Đón đoàn Kiểm tra của UBKT LĐLĐ tỉnh
- Đón đoàn UBKT Huyện uỷ về Kiểm tra công tác Đảng - Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về TH Nam Điền
- Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học một số trường tiểu học (Bộ phận TH) - Sơ duyệt Liên hoan PTNL học sinh lần 2 tại TH Nam Dương (Bộ phận TH)
- Kiểm tra tư vấn Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn và chuẩn Quốc gia THCS Nguyễn Hiền (Bộ phận THCS)

Thứ 5

06/4

- Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương - Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 6

07/4

- Phòng GD&ĐT làm việc với trường TH Nam Cường về quy hoạch xây dựng và dồn khu (Bộ phận TH) - Họp giao ban
- PGD làm việc với các trường THCS (Bộ phận THCS) - Kiểm tra tư vấn Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn các trường trong lộ trình xây dựng chuẩn (Bộ phận THCS)

Thứ 7

08/4

- Kiểm tra tư vấn Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn các trường trong lộ trình xây dựng chuẩn (Bộ phận THCS)- Tập huấn phần mềm quản lý văn bản điện tử tại TTGDTX Vũ Tuấn Chiêu (Đ/c Yến, Tú) - Kiểm tra tư vấn Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn các trường trong lộ trình xây dựng chuẩn (Bộ phận THCS)

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 30 tháng 3 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ