Lịch công tác từ ngày 22/10 đến ngày 26/10/2018

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

22/10

- Họp giao ban - Kiểm tra công tác nuôi ăn bán trú 01 trường MN (Bộ phận MN)
- Kiểm tra nội bộ - Kiểm tra nội bộ
- Bán, thu hồ sơ đăng kí dự tuyển giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức) - Bán, thu hồ sơ đăng kí dự tuyển giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức)

Thứ 3

22/10

- Kiểm tra nội bộ - Kiểm tra nội bộ
  - Khảo sát giữa học kì I năm học 2018-2019 các trường THCS
- Bán, thu hồ sơ đăng kí dự tuyển giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức) - Bán, thu hồ sơ đăng kí dự tuyển giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức)

Thứ 4

24/10

- Dự hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban chấp hành Đảng bộ huyện (Đ/c Vụ)
- Đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT (Bộ phận MN) - Đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT (Bộ phận MN)
- Kiểm tra nội bộ - Chia sẻ bài dạy STEM SGK tại trường TH Nam Tiến (Hiệu trưởng, PHT các trường TH) (Bộ phận TH)
- Tập huấn dạy học phát triển năng lực tại TT GDTX tỉnh (Bộ phận THCS) - Khảo sát giữa học kì I năm học 2018-2019 các trường THCS

- Bán, thu hồ sơ đăng kí dự tuyển giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức)

- Bán, thu hồ sơ đăng kí dự tuyển giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức)

Thứ 5

25/10

- Tổ công tác của huyện do các đồng chí TVHU phụ trách miền làm tổ trưởng tổ chức buổi làm việc với cụm các xã, thị trấn theo miền (Đ/c Vụ)
- Đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT (Bộ phận MN) - Đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT (Bộ phận MN)
- Kiểm tra nội bộ - Kiểm tra nội bộ
 

- Khảo sát giữa học kì I năm học 2018-2019 các trường THCS

- Bán, thu hồ sơ đăng kí dự tuyển giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức)

- Bán, thu hồ sơ đăng kí dự tuyển giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức)

Thứ 6

26/10

 -  Dự Hội nghị triển khai lập và hoàn thiện hồ sơ xây dựng huyện đạt chuẩn NTM tại UBND huyện (Đ/c Vụ, Chỉnh)

- Khảo sát giữa học kì I năm học 2018-2019 các trường THCS

- Kiểm tra nội bộ - Kiểm tra nội bộ
- Tập huấn kỹ năng hướng dẫn, đánh giá dự án KHKT tại trường THPT Nguyễn Công Trứ (Bộ phận THCS) - Tập huấn kỹ năng hướng dẫn, đánh giá dự án KHKT tại trường THPT Nguyễn Công Trứ (Bộ phận THCS)
- Bán, thu hồ sơ đăng kí dự tuyển giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức) - Bán, thu hồ sơ đăng kí dự tuyển giáo viên (cấp Tiểu học) năm học 2018-2019 (Bộ phận Tổ chức)

Thứ 7

27/10

- Tập huấn kỹ năng hướng dẫn, đánh giá dự án KHKT tại trường THPT Nguyễn Công Trứ (Bộ phận THCS) - Tập huấn kỹ năng hướng dẫn, đánh giá dự án KHKT tại trường THPT Nguyễn Công Trứ (Bộ phận THCS)
- Chấm khảo sát giữa học kì I năm học 2018-2019 các trường THCS

Chủ nhật

28/10

 - Tập huấn kiến thức An toàn vệ sinh thực phẩm năm 2018 tại Phòng GD&ĐT  

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 18 tháng 10 năm 2018

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ