Lịch công tác từ ngày 22/01 đến ngày 27/01/2018

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

22/01

- Họp giao ban - Hoàn thiện sản phẩm đĩa VCD về chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2017-2018 dự thi cấp tỉnh (Đ/c Thành, Bộ phận MN)
- Hoàn thiện sản phẩm đĩa VCD về chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2017-2018 dự thi cấp tỉnh (Đ/c Thành, Bộ phận MN) - Tổng hợp kết quả Hội thi GVDG cấp huyện năm học 2017-2018 (Bộ phận THCS)

Thứ 3

23/01

- Hoàn thiện sản phẩm đĩa VCD về chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2017-2018 dự thi cấp tỉnh (Đ/c Thành, Bộ phận MN)
- Sở GD&ĐT đánh giá chính thức trường THCS Điền Xá
- Chung kết hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh - Dự kiến làm việc với TTNN-GDTX (Đ/c Hưng, bộ phận THCS)
 - Dự Hội nghị kiểm điểm kết quả bước đầu thực hiện KH số 08/KH-UBND về giải tỏa hành lang an toàn giao thông gắn với vệ sinh môi trường tại các tuyến đường trên địa bàn huyện (Đ/c Vụ) - Dự Hội nghị tổng kết công tác Chữ thập đỏ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (Đ/c Thành)

Thứ 4

24/01

- Rà soát hoạt động của một số nhóm trẻ  gia đình (Đ/c Thành, Bộ phận MN)
- Kiểm tra bếp ăn bán trú các trường TH (Đ/c Hinh, bộ phận TH) - Sinh hoạt chuyên môn âm nhạc cấp TH tại trường TH Nam Đồng (TP: PHT, GV âm nhạc) (Đ/c Hinh, bộ phận TH)
- Dự kiến Sở GD&ĐT về kiểm tra tư vấn chuẩn quốc gia trường THCS Bình Minh và THCS Nam Toàn (Đ/c Hưng, bộ phận THCS) - Tổng kết hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh
- Tổng kết Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện năm học 2017-2018 tại Hội trường tầng II Phòng GD&ĐT

Thứ 5

25/01

- 7h30 tại Phòng GD&ĐT người dự tuyển làm giáo viên TH năm học 2017-2018 học nội quy, quy định việc kiểm tra, sát hạch; bốc thăm thứ tự tiết dạy thực hành

 - Dự Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018 tại Sở GD&ĐT (Đ/c Vụ)
- Kiểm tra công tác nuôi ăn bán trú 1 trường MN (Đ/c Thành, Bộ phận MN) - Kiểm tra công tác nuôi ăn bán trú 1 trường MN (Đ/c Thành, Bộ phận MN)
- KTNB trường TH Nam Thái

Thứ 6

26/01

- Kiểm tra công tác nuôi ăn bán trú 1 trường MN (Đ/c Thành, Bộ phận MN)

- 14h Hội đồng tuyển dụng giáo viên Tiểu học năm học 2017-2018 làm việc tại TT Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (TT GDTX Vũ Tuấn Chiêu cũ)

- Kiểm tra bếp ăn bán trú các trường TH (Đ/c Hinh, bộ phận TH)  - Hội nghị Tổng kết Công đoàn năm 2017, xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2018 tại Hội trường tầng 3 UBND huyện (Đ/c Hinh)
- Họp kế toán các trường TH, THCS tại Hội trường tầng II Phòng GD&ĐT (Bộ phận Tài vụ)

Thứ 7

27/01

- Hội Khuyến học huyện Nam Trực tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học khuyến tài xây dựng XHHT năm 2017  tại Phòng GD&ĐT

 

- Dự LHPTNL cấp trường (Đ/c Hinh, bộ phận TH)

- Tham gia Đoàn công tác thẩm định NTM tại xã Nam Mỹ (Đ/c Hinh, Chỉnh)

- Tổ chức sát hạch đối với người dự tuyển tuyển làm giáo viên TH năm học 2017-2018 tại TT Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (TT GDTX Vũ Tuấn Chiêu cũ)

- Tổ chức sát hạch đối với người dự tuyển tuyển làm giáo viên TH năm học 2017-2018 tại TT Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (TT GDTX Vũ Tuấn Chiêu cũ)

Chủ Nhật

28/01

- Tổ chức sát hạch đối với người dự tuyển tuyển làm giáo viên TH năm học 2017-2018 tại TT Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (TT GDTX Vũ Tuấn Chiêu cũ) - Tổ chức sát hạch đối với người dự tuyển làm giáo viên TH năm học 2017-2018 tại TT Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (TT GDTX Vũ Tuấn Chiêu cũ)

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 18 tháng 01 năm 2018

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ