Lịch công tác từ ngày 14/5 đến ngày 18/5/2018

Thời gian Sáng Chiều

Thứ 2

14/5

- Họp giao ban
- Làm hồ sơ trình UBND huyện cấp Giấy chứng nhận “Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở Giáo dục mầm non" năm học 2017-2018 (Bộ phận MN) - Làm hồ sơ trình UBND huyện cấp Giấy chứng nhận “Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở Giáo dục mầm non" năm học 2017-2018 (Bộ phận MN)
- Các trường đăng kí danh sách học sinh dự khảo sát HSG TDTT khối 6,7,8 cuối năm cấp huyện (Bộ phận THCS) - Tổng hợp danh sách học sinh dự khảo sát HSG TDTT khối 6,7,8 cuối năm cấp huyện (Bộ phận THCS)

Thứ 3

15/5

- Rà soát hồ sơ xây dựng trường chuẩn quốc gia MN Nam Thịnh (Bộ phận MN) - Rà soát hồ sơ xây dựng trường chuẩn quốc gia MN Nam Đào (Bộ phận MN)
- Thống kê và thông báo CBGV, HS tham dự Hội nghị tuyên dương ngày 18/8 (Bộ phận TH) - Họp Chủ tịch các Hội đồng xét CNTN THCS năm học 2017-2018 tại Hội trường tầng 3, Phòng GD&ĐT
- Kiểm tra chéo hồ sơ xét CNTN THCS năm học 2017-2018 cấp tỉnh: huyện Nam Trực kiểm tra huyện Mỹ Lộc; huyện Trực Ninh kiểm tra huyện Nam Trực (Bộ phận THCS) - Báo cáo kết quả khảo sát HKII khối 6,7 về Sở GD&ĐT (Bộ phận THCS)
- Duyệt quyết toán trường THCS Điền Xá (Bộ phận Tài Vụ) - Duyệt quyết toán trường THCS Nam Cường (Bộ phận Tài Vụ)
- Làm việc với xã Điền Xá về xây dựng NTM (Đ/c Chỉnh)

Thứ 4

16/5

- Bỏ phiếu lấy ý kiến bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020; 2020-2025 tại BTC Huyện ủy (Lãnh đạo)
- Phối hợp với Phòng Y tế kiểm tra ATVSTP trường học (Bộ phận MN) - Phối hợp với Phòng Y tế kiểm tra ATVSTP trường học (Bộ phận MN)
- Kiểm tra nền nếp cuối năm (Bộ phận TH)  - Họp triển khai kế hoạch tập huấn STEM tại hội trường tầng III Phòng GD&ĐT
- Các Hội đồng xét CNTN THCS năm học 2017-2018 làm việc (Bộ phận THCS) - Các Hội đồng xét CNTN THCS năm học 2017-2018 làm việc (Bộ phận THCS)
- Duyệt quyết toán trường THCS Nam Hồng (Bộ phận Tài Vụ) - Duyệt quyết toán trường THCS Nam Giang (Bộ phận Tài Vụ)
- Làm việc với Thị trấn Nam Giang về xây dựng NTM (Đ/c Chỉnh) - Làm việc với xã Tân Thịnh về xây dựng NTM (Đ/c Chỉnh)

Thứ 5

17/5

- Phối hợp với Phòng Y tế kiểm tra ATVSTP trường học (Bộ phận MN) - Phối hợp với Phòng Y tế kiểm tra ATVSTP trường học (Bộ phận MN)
- Nhận và duyệt Báo cáo chất lượng, báo cáo cuối năm (Bộ phận TH) - Tổng hợp báo cáo (Bộ phận TH)
- Duyệt kết quả xét CNTN THCS năm học 2017-2018 các trường THCS Miền 1,2,3 (Bộ phận THCS) - Duyệt kết quả xét CNTN THCS năm học 2017-2018 các trường THCS Miền 4, 5 và Trung tâm GDNN-GDTX Nam Trực (Bộ phận THCS)
- Duyệt quyết toán trường THCS Nam Tiến (Bộ phận Tài Vụ) - Duyệt quyết toán trường THCS Nam Đào (Bộ phận Tài Vụ)
- Hướng dẫn công tác thi đua năm học 2017-2018 (Đ/c P.Anh) - Hướng dẫn công tác thi đua năm học 2017-2018 (Đ/c P.Anh)

Thứ 6

18/5

- Phối hợp với Phòng Y tế kiểm tra ATVSTP trường học (Bộ phận MN) - Phối hợp với Phòng Y tế kiểm tra ATVSTP trường học (Bộ phận MN)
-Dự tổng kết phong trào làm đồ dùng dạy học và viết chữ đúng và đẹp cấp tỉnh (Bộ phận TH) - Hướng dẫn công tác thi đua năm học 2017-2018 (Đ/c P.Anh)
- Khảo sát HSG TDTT khối 6,7,8 cuối năm cấp huyện (Bộ phận THCS) - In giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (Bộ phận THCS)
- Duyệt quyết toán trường THCS Nghĩa An (Bộ phận Tài Vụ)

Thứ 7

19/5

Dự nhận giải VIOLYMPIC tại Hà Nội (Bộ phận TH)
- In giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (Bộ phận THCS) - Báo cáo dữ liệu xét CNTN THCS năm học 2017-2018 về Sở GD&ĐT (Bộ phận THCS)

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 10 tháng 5 năm 2018

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ