Lịch công tác từ ngày 04/6 đến ngày 08/6/2018

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

04/6

- Tham dự hội thảo "Nghiên cứu các biện pháp triển khai bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông" tại trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định (Đ/c Hinh, Bổng, Võ, Hằng) - Dự buổi tri ân, chúc mừng đồng chí Đỗ Anh Xô - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nghỉ chế độ và dự Hội nghị triển khai các kỳ thi năm 2018 tại Sở GD&ĐT (Đ/c Vụ dự) 
- Tuyển sinh vào lớp 1 (Bộ phận TH)
- 9h họp Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 và thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019 ( Đ/c Hưng) - Tổng hợp đăng kí học hè năm 2018 (Bộ phận MN)

Thứ 3

05/6

- Tổng hợp các loại báo cáo (Bộ phận TH)  
- Xây dựng báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 về GDTX (Bộ phận THCS) - Tổng hợp báo cáo công tác phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên các cơ sở giáo dục năm học 2017-2018
- Tổng hợp hồ sơ thi đua năm học 2017-2018 (Đ/c P.Anh) - Tổng hợp hồ sơ thi đua năm học 2017-2018 (Đ/c P.Anh)
- Duyệt quyết toán trường THCS Hồng Quang (Bộ phận Tài vụ) - Duyệt quyết toán trường TH Nam Trung (Bộ phận Tài vụ)
- Kiểm tra, thẩm định trường chuẩn MN Nam Tân  (Bộ phận MN) - Kiểm tra, thẩm định trường chuẩn MN Nam Thịnh  (Bộ phận MN)

Thứ 4

06/6

- Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020" huyện Nam Trực (Đ/c Vụ)
- Duyệt kết quả bàn giao trẻ 6 tuổi vào lớp 1 các trường TH miền 1, 2, 3 (Bộ phận MN, TH) - Duyệt kết quả bàn giao trẻ 6 tuổi vào lớp 1 các trường TH miền 4, 5 (Bộ phận MN, TH)
- Xét thi đua các trường THCS (Bộ phận THCS) - Tổng hợp báo cáo công tác phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên các cơ sở giáo dục năm học 2017-2018
- Tổng hợp hồ sơ thi đua năm học 2017-2018 (Đ/c P.Anh) - Tổng hợp hồ sơ thi đua năm học 2017-2018 (Đ/c P.Anh)
- Duyệt quyết toán trường THCS Nam Thắng, TH Nam Thắng (Bộ phận Tài vụ) - Duyệt quyết toán trường TH Nam Xá, TH Nam Điền (Bộ phận Tài vụ)

Thứ 5

07/6

- Thi Toán tuổi thơ tại TP Lào Cai (Bộ phận TH)

- Duyệt quyết toán trường THCS Nam Toàn, TH Nam Quang, TH Nam Toàn (Bộ phận Tài vụ)

- Duyệt quyết toán trường THCS Nam Mỹ (Bộ phận Tài vụ)

- Hoàn thiện hồ sơ cấp huyện trình UBND tỉnh, Sở GD&ĐT kiểm tra, thẩm định 04 trường MN: Nam Tân, Nam Thịnh, Nam Giang, Nam Đào  (Bộ phận MN)

 - Tổng hợp báo cáo công tác phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên các cơ sở giáo dục năm học 2017-2018

Thứ 6

08/6

- Thi Toán tuổi thơ tại TP Lào Cai (Bộ phận TH)
- 7h30 UBND huyện tổ chức HN với nội dung v/v bàn giao tài sản Trụ sở phòng Giáo dục Đào tạo cũ (Đ/c Vụ, Đạt dự) - Tổng hợp báo cáo công tác phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên các cơ sở giáo dục năm học 2017-2018
- Báo cáo tổng kết GDTX về Sở GD&ĐT (Bộ phận THCS) - Tổng hợp hồ sơ thi đua năm học 2017-2018 (Đ/c P.Anh)
- Tổng hợp kết quả thi đua năm học 2017-2018 các trường MN (Bộ phận MN) - Tổng hợp kết quả thi đua năm học 2017-2018 các trường MN (Bộ phận MN)
- Duyệt quyết toán trường TH Nam Nghĩa, TH Nam An, TH Nam Cường (Bộ phận Tài vụ) - Duyệt quyết toán trường TH Nam Tân, TH Nam Thịnh (Bộ phận Tài vụ)

Thứ 7

09/6

- Thi Toán tuổi thơ tại TP Lào Cai
- Thi vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 - Thi vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 môn Toán

Chủ nhật

10/6

- Thi Toán tuổi thơ tại TP Lào Cai
- Thi vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 môn Ngữ văn - Thi vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 môn Tổng hợp

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 31 tháng 5 năm 2018

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ