Lịch công tác từ 21-25/5/2018

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

21/5

- 8h Họp ban chấp hành Đảng bộ huyện (Đ/c Vụ)
- Đón đoàn kiểm tra, tư vấn về kỹ thuật xây dựng trường chuẩn MN Nam Tân, MN Nam Thịnh (Bộ phận MN) - Đón đoàn kiểm tra, tư vấn về kỹ thuật xây dựng trường chuẩn MN Nam Giang, MN Nam Đào (Bộ phận MN)
- Thu hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Hiền

- Tập huấn STEM năm học 2017-2018 cho các trường TH, THCS tại TT GDNN-GDTX Nam Trực (TT GDTX Vũ Tuấn Chiêu cũ)

Thứ 3

22/5

- Tổng hợp biểu mẫu thống kê cuối năm học (Bộ phận MN)

- Tổng hợp biểu mẫu thống kê cuối năm học (Bộ phận MN)

- Xây dựng báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 bậc THCS (Bộ phận THCS) - Xây dựng báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 bậc THCS (Bộ phận THCS)
- Dự câu lạc bộ STEM tại TH Nam Đồng (Bộ phận TH)

Thứ 4

23/5

- Tham dự Lễ phát động "Tháng hành động vì trẻ em năm 2018" với chủ đề "vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số" tại Nhà văn hóa trung tâm huyện (Đ/c Thành)

 - Làm việc với thị trấn Nam Giang về phát triển tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế (Đ/c Vụ)

- Tổng hợp biểu mẫu thống kê cuối năm học bậc MN (Bộ phận MN)

- Tổng hợp biểu mẫu thống kê cuối năm học bậc MN (Bộ phận MN)

-  Kiểm tra tập huấn Rôbôt bậc TH (Bộ phận TH)

- Dự hội nghị kỉ niệm ngày quốc tế thiếu nhi 01/6 tại nhà văn hóa huyện (Đ/c P.Anh) - Họp đoàn đại biểu dự đại hội Công đoàn tỉnh Nam Định tại LĐLĐ huyện (Đ/c P.Anh)

Thứ 5

24/5

- Dự Hội nghị khuyến học tại xã Nam Cường (Đ/c Thành, Chỉnh)
- Tổng hợp báo cáo bậc TH (Bộ phận TH) - Tổng hợp báo cáo bậc TH (Bộ phận TH)
- Làm báo cáo tổng kết năm học bậc MN (Bộ phận MN) - Làm báo cáo tổng kết năm học bậc MN (Bộ phận MN)
- Dự đại hội Công đoàn tỉnh Nam Định 2018-2022 (Đ/c P.Anh) - Dự đại hội Công đoàn tỉnh Nam Định 2018-2022 (Đ/c P.Anh)
- Họp Ban tổ chức ngày hội STEM năm 2018 tại hội trường tầng III Phòng GD&ĐT
- Thông báo kết quả vòng 1 tuyển sinh vào THCS Nguyễn Hiền (Bộ phận THCS)  

Thứ 6

25/5

- Đón đoàn công tác Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy - Diễn tập Phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2018 tại UBND xã Nam Tiến (Đ/c Vụ)
- Thu và tổng hợp báo cáo các loại, đăng ký sách năm học 2018-2019 (Bộ phận TH) - Thu và tổng hợp báo cáo các loại, đăng ký sách năm học 2018-2019 (Bộ phận TH)
- Thu, tổng hợp báo cáo tổng kết năm học; Kết quả BDTX.; Đánh giá trẻ cuối năm Kế hoạch hè 2018 Miền 1+2+3 (Bộ phận MN) - Thu, tổng hợp báo cáo tổng kết năm học; Kết quả BDTX.; Đánh giá trẻ cuối năm Kế hoạch hè 2018 Miền 4+5 (Bộ phận MN)
- Dự đại hội Công đoàn tỉnh Nam Định 2018-2022 (Đ/c P.Anh) - Dự đại hội Công đoàn tỉnh Nam Định 2018-2022 (Đ/c P.Anh)
- Thi tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Hiền
- Thi tuyển sinh vào THPT chuyên Lê Hồng Phong - Thi tuyển sinh vào THPT chuyên Lê Hồng Phong

Thứ 7

26/5

- Thi tuyển sinh vào THPT chuyên Lê Hồng Phong - Thi tuyển sinh vào THPT chuyên Lê Hồng Phong

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 17 tháng 5 năm 2018

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ