Lịch công tác tuần Phòng GD&ĐT từ ngày 28/12 đến 02/12/2016

Thời gian Sáng Chiều

Thứ 2

28/11

- Kiểm tra 01 trường nuôi bán trú (Bộ phận TH) - Tổng hợp kết quả Hội thi GV giỏi cấp huyện (Bộ phận TH)
- Rà soát theo kế hoạch hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh (Bộ phận THCS) - Duyệt đăng ký lương cho các trường MN (Đ/c Đạt)

Thứ 3

29/11

-  Hội nghị triển khai công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ 2017 và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2017  - Duyệt lương tháng 12 và xây dựng kế hoạch lương 2017 cho các trường MN miền 1 và miền 2 (Đ/c Đạt)
- Tập huấn chuyên môn tại Hải Hậu (Bộ phận MN) - Tập huấn chuyên môn tại Hải Hậu (Bộ phận MN)
- Kiểm tra nội bộ trường TH Nam Thắng - Kiểm tra nội bộ trường TH Nam Thắng
- Thi KHKT cấp tỉnh (Bộ phận THCS) - Thi KHKT cấp tỉnh (Bộ phận THCS)

Thứ 4

30/11

- Kiểm tra nội bộ trường MN Nam Hoa - Kiểm tra nội bộ trường MN Nam Hoa
- Công bố danh sách giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện và giáo viên xuất sắc tham gia tập huấn dự thi Hội thi dạy giỏi cấp tỉnh (Bộ phận TH) - Hoàn thiện Hồ sơ cấp huyện cho các trường xây dựng chuẩn QG mức độ 2 (Bộ phận TH)
- Thi KHKT cấp tỉnh (Bộ phận THCS) - Thi KHKT cấp tỉnh (Bộ phận THCS)
- Duyệt lương tháng 12 và xây dựng kế hoạch lương 2017 cho các trường MN miền 3 và miền 4 (Đ/c Đạt) - Duyệt lương tháng 12 và xây dựng kế hoạch lương 2017 cho các trường MN miền 5 (Đ/c Đạt)

Thứ 5

01/12

- Nộp Hồ sơ công nhận trường chuẩn về UBND tỉnh-SGD (Bộ phận TH) - Đôn đốc tiến độ xây dựng MN Trần Hưng Đạo (Bộ phận MN)
 - Đôn đốc các đơn vị xây dựng trường và quy hoạch xây dựng chuẩn - Thi KHKT cấp tỉnh (Bộ phận THCS)

Thứ 6

02/12

 

- Đôn đốc tiến độ xây dựng MN Nam Chấn (Bộ phận MN) - 15h họp giao ban
- Cấp kinh phí hoạt động CĐCS (Đ/c P.Anh, Đới) - Rà soát theo kế hoạch Hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh (Bộ phận THCS)

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 25 tháng 11 năm 2016

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ