Lịch công tác tuần từ ngày 3/10 đến ngày 7/10/2016

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

3/10/2016

- Kiểm tra nền nếp Mầm non (Đ/c Thành, bộ phận Mầm non) - Họp Hiệu trưởng Mầm Non tại Hội trường tầng 3 phòng GD&ĐT (Lãnh đạo Phòng, bộ phận liên quan)
- Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn Kiểm tra nền nếp đầu năm học của Sở GD&ĐT về kiểm tra các trường THCS theo công văn số 1209 (Ngày kiểm tra 11/10/2016) (đ/c Hưng, bộ phận THCS) - Kiểm tra nền nếp THCS (Đ/c Hưng, bộ phận THCS)
- Hỗ trợ việc dạy Tiếng việt Công nghệ lớp 1 và mô hình trường tiểu học mới (Đ/c Hinh, bộ phận Tiểu học) - Kiểm tra hồ sơ đánh giá ngoài trường THCS Nam Hoa (Đ/c Chỉnh, bộ phận thanh tra)

Thứ 3

4/10/2016

- Dự Hội nghị CBCCVC trường MN Nam Ninh, MN Nam Trung (Đ/c Thành, bộ phận Mầm non) - Dự Hội nghị CBCCVC trường MN Nam Tiến (Đ/c Thành, bộ phận Mầm non)
- Tham dự Hội nghị công tác thanh tra, kiểm tra tại trường Nguyễn Công Trứ, TP Nam Định (Đ/c Hưng, bộ phận THCS)  - Kiểm tra công tác Phổ cập giáo dục Xóa mù chữ (Đ/c Hinh, bộ phận Tiểu học)
- Dự Hội nghị CBCCVC (Đ/c P. Anh, Đới) - Dự Hội nghị CBCCVC (Đ/c P. Anh, Đới)
- Làm việc với trường THCS Nghĩa An (Đ/c Chỉnh) - Làm việc với trường THCS Nghĩa An (Đ/c Chỉnh)
- Duyệt hồ sơ hộ nghèo các trường TH, THCS (Đ/c Đạt) - Tổng hợp số liệu hồ sơ hộ nghèo các trường TH, THCS (Đ/c Đạt)

Thứ 4

5/10/2016

 

- Kiểm tra nền nếp Mầm non (Đ/c Thành, bộ phận Mầm non) - Kiểm tra nền nếp Mầm non (Đ/c Thành, bộ phận Mầm non)
- Hỗ trợ việc dạy Tiếng việt Công nghệ lớp 1 và mô hình trường Tiểu học mới (Đ/c Hinh, bộ phận Tiểu học) - Họp Hiệu trưởng TH  tại Hội trường tầng 3 Phòng GD&ĐT (Lãnh đạo Phòng, bộ phận liên quan)
- Họp Hiệu trưởng THCS tại Hội trường tầng 3 Phòng GD&ĐT (Lãnh đạo Phòng, bộ liên quan) - Kiểm tra nền nếp THCS (Đ/c Hưng, bộ phận THCS)
- Dự Hội nghị CBCCVC (Đ/c P. Anh, Đới) - Tổng hợp kết quả Hội nghị CBCCVC (Đ/c P. Anh, Đới)
- Thanh toán tạm ứng tháng 9 cho kho bạc (Đ/c Đạt) - Thanh toán tạm ứng tháng 9 cho kho bạc (Đ/c Đạt)

Thứ 5

6/10/2016

- Hỗ trợ việc dạy Tiếng việt Công nghệ lớp 1 và mô hình trường Tiểu học mới (Đ/c Hinh, bộ phận Tiểu học) - Kiểm tra công tác Phổ cập giáo dục Xóa mù chữ (Đ/c Hinh, bộ phận Tiểu học)
- Kiểm tra nền nếp THCS (Đ/c Hưng, bộ phận THCS) - Kiểm tra nền nếp THCS (đ/c Hưng, bộ phận THCS)
- Đối chiếu quý III, khóa sổ tài chính (Đ/c Đạt) - Đối chiếu quý III, khóa sổ tài chính (Đ/c Đạt)

Thứ 6

7/10/2016

- Tập huấn dạy toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh tại trường Tiểu học Chu Văn An - Tp Nam Định  (Đ/c Hinh, bộ phận Tiểu học) - Tập huấn dạy toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh tại trường Tiểu học Chu Văn An - Tp Nam Định  (Đ/c Hinh, bộ phận Tiểu học)
- Kiểm tra tư vấn xây dựng chuẩn Quốc gia THCS Nam Dương (Đ/c Hưng, bộ phận THCS) - Tổng hợp kết quả Hội nghị CBCCVC (Đ/c P. Anh, Đới)
- Tham gia quy hoạch đầu tư xây dựng các trường học (Đ/c Đạt) - Tham gia quy hoạch đầu tư xây dựng các trường học (Đ/c Đạt)

 

* Ghi chú: Những công việc phát sinh sẽ gửi qua Email các nhà trường.

 

Nam Trực, ngày 29 tháng 9 năm 2016

TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đoàn Quang Vụ