Thông báo của UBND huyện về kết quả tổng hợp chấm thẩm định hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2019

Số ký hiệu văn bản   01/TB-HĐXTH
Ngày ban hành   18/5/2020
Ngày hiệu lực   18/5/2020
Trích yếu nội dung   Thông báo của UBND huyện về kết quả tổng hợp chấm thẩm định hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2019
Hình thức văn bản   Thông báo
Lĩnh vực   Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt   Lưu Quang Tuyển - Chủ tịch UBND huyện Nam Trực 
Tài liệu đính kèm   Thông báo kết quả