PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NAM TRỰC TỔ CHỨC SƠ KẾT HỌC KỲ I VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017- 2018

     Ngày 03 thán 2 năm 2018, được sự nhất trí của Huyện uỷ - UBND huyện Nam Trực, phòng GD&ĐT huyện Nam Trực đã tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II. Về dự buổi lễ sơ kết có đồng chí Vũ Tiến Duật - Huyện uỷ viên - Phó chủ tịch UBND huyện, đồng chí Đoàn Quang Vụ - Huyện uỷ viên - Trưởng phòng GD&ĐT cùng các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng GD&ĐT, lãnh đạo các nhà trường THCS, TH, THCS trong toàn huyện.
     Sau đây là toàn văn bản báo cáo sơ kết của ngành:

BÁO CÁO

Sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II

Năm học 2017 - 2018

     Năm học 2017-2018, toàn ngành tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Thực hiện Kết luận số 01/KL-HU ngày 26 tháng 10 năm 2015 về thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nam Trực về phát triển Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2015-2020; Thực hiện Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2016 về tăng cường cơ sở vật chất trường học trện địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020. Trong học kỳ I, ngành GD&ĐT huyện nhà hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra kết quả cụ thể như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KỲ I

     I. Về công tham mưu, chỉ đạo, công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ của ngành.

     Ngành GD&ĐT đã chủ động và tích cực tham mưu với cấp Ủy, chính quyền các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm học, trong đó chú trọng rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất, tạo quỹ đất, đầu tư cải tạo các phòng học, đẩy mạnh công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia cialis generique gắn với phong trào xây dựng Nông thôn mới của huyện.

     Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp của ngành, tăng cường công tác thông tin, truyền thông về giáo dục và đào tạo. Thực hiện hiệu quả việc phối hợp giữa các phòng, ban, ngành và địa phương trong quản lý giáo dục, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai nhiệm vụ năm học.

     Năm học 2017-2018, Phòng chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, nâng cao kỷ cương nền nếp, đạo đức công vụ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ; coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua của ngành. Quan tâm trang bị kỹ năng, nhất là kỹ năng sống cho học sinh. Xây dựng nhà trường theo hướng “Sáng- Xanh- Sạch - Đẹp - An toàn”.

     II. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

     Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05/CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Chú trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội; thực hành pháp luật, đổi mới các hoạt động giáo dục và tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh. Tổ chức tốt các buổi tuyên truyền về ATTH, mời Công an huyện, xã nói chuyện chuyên đề đối với một số cơ sở giáo dục.           

     Trong học kỳ 1 cấp học Tiểu học đã tổ chức cho CBQL trải nghiệm, chia sẻ các hoạt động NGLL tại các trường tiểu học Nam Sơn, nam Minh, Nam Đồng. Trường Tiểu học Nam Tân tổ chức thành công hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm hướng dẫn kỹ năng tham gia ATGT cho học sinh và phụ huynh hai thôn Đồng Lư và Cao Lộng.

     Công tác giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cho học sinh được đẩy mạnh.Tổ chức cho học sinh được luyện tập thể thao ngoại khóa thường xuyên; triển khai thực hiện tốt các quy định về tiêu chuẩn rèn luyện thể lực của Bộ GD&ĐT. Tiếp tục triển khai công tác phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh. Các trường thực hiện tốt kế hoạch TDTT của phòng GD&ĐT, chú trọng trong công tác bồi dưỡng, tuyển chọn và đầu tư để các em tham gia khảo sát cấp huyên lần 1 đạt kết quả cao  tiêu biểu là trường Tiểu học Nam Minh, Nam Mĩ, Nam Hoa, Nam Xá, Nam Đào, Tân, Nghĩa, Nam Long, Nam Điền, Nam Chấn, Nam Ninh … THCS Nam Hùng, Nam Tiến, Nam Đào, Nam Hoa, Hồng Quang...

     III. Chất lượng chuyên môn

     1. Giáo dục Mầm non

     Ổn định quy mô 33 trường MN công lập với 374 nhóm, lớp (Tăng 4 nhóm, lớp). Tư thục hiện có 40 nhóm, lớp thuộc 34 cơ sở trên địa bàn 7 xã thị trấn (Giảm 5 nhóm so cùng kỳ năm học trước), trong năm đã có 01 cơ sở được cấp phép thành lập đó là cơ sở tư thục “Tuổi thần tiên” thuộc thôn Kinh Lũng thị trấn Nam Giang.

     Toàn ngành huy động 2551 trẻ nhà trẻ ra lớp, đạt 36.1% dân số độ tuổi (Tăng 0.7% so cùng kỳ năm học trước); 9564 trẻ mẫu giáo ra lớp đạt 96,3% dân số độ tuổi (Tăng 1% so cùng kỳ). Duy trì và nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt 100%, có 2413 trẻ nhà trẻ được được nuôi ăn bán trú, đạt 94,6% (tăng 3% so với cùng kỳ); 9524 trẻ mẫu giáo được nuôi ăn bán trú, đạt 99,6% (tăng 1%).

     Tỷ lệ trẻ nhà trẻ SDD trẻ nhẹ cân chiếm 2% (giảm 0,5%), SDD thể thấp còi chiếm 2,3%; Thừa cân, béo phì chiếm 0,3%. Tỷ lệ trẻ mẫu giáo SDD trẻ nhẹ cân chiếm 2,1% (Giảm 0,3%), SDD thể thấp còi chiếm 2,3%; thừa cân, béo phì 1.1%.

     100% các cơ sở GDMN tiếp tục thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục thực hiện chuyên đề phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”. Các trường thực hiện nghiêm túc chương trình, xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, phù hợp với độ tuổi, với tình hình thực tế của địa phương; Tổ chức cuộc thi “Xây dựng môi trường GDMN lấy trẻ làm trung tâm” tại 100% các cơ sở Giáo dục mầm non. Phòng giáo dục tổ chức đánh giá sản phẩm Video clip của 33 trường, kết quả 05 trường làm tốt đó là trường Mầm non Nam Mỹ; Nam Hùng; Nam Dương; Nam Long; Nam Phúc.

     Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục toàn diện, tích hợp lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường hoạt động vui chơi, cơ hội để trẻ được trải nghiệm, khám phá chú trọng giáo dục hình thành và phát triển kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ, với yêu cầu xã hội hiện đại và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc theo tinh thần thông tư 28/2016/TT-BGDĐT.

     2.Giáo dục Tiểu học

     Ổn định 33 trường tiểu học với 39 điểm trường (Giảm 01 điểm trường thuộc trường Tiểu học Nam Bình) theo kế hoạch đề ra.

     Bậc học tập trung chỉ đạo, tăng cường rèn kỷ cương nền nếp, nâng cao chất lượng đại trà làm nền tảng vững chắc thúc đẩy chất lượng mũi nhọn theo định hướng ứng dụng, trải nghiệm, sáng tạo góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó chú trọng giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống đưa các tiết dạy ra ngoài lớp học để tăng cường tổ chức các hoạt động thực hành, 100% số trường đã thực hiện tốt buổi chào cờ đầu tuần với nội dung phong phú, bên cạnh đổi mới sinh hoạt NGLL các trường đã và đang phát huy tốt hoạt động của Hội đồng tự quản giúp học sinh tự giác hơn trong học tập, hình thành các kĩ năng tự học, hợp tác, sáng tạo, trình bày, diễn đạt, điều hành..., tập trung vào việc tổ chức thư viện lớp học và văn hóa đọc có hiệu quả (Đưa sách ra ngoài không gian lớp học).

     Tiếp tục chỉ đạo đổi mới hoạt động chuyên môn. Các nhà trường chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai dạy học, Chỉ đạo 100% số trường xây dựng vườn thực nghiệm nhằm giúp học sinh tích cực trải nghiệm sáng tạo. Các trường có vườn thực nghiệm tốt là Tiểu học Nam Thái, Nam Bình.

     Tiếp tục phát huy hiệu quả chương trình dạy học VNEN, xây dựng và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ, nâng cao chất lượng mũi nhọn, hỗ trợ cho 15 trường VNEN, 100% số trường dạy công nghệ lớp 1, dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột, áp dụng linh hoạt mô hình dạy học mới vào chương trình hiện hành đối với các trường chưa triển khai VNEN...

     Tổ chức tốt cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh cấp huyện, lựa chọn học sinh tham gia cấp tỉnh, kết quả huyện Nam Trực có 07 giải (01 giải nhì;  01 giải ba; 05 giải khuyến khích) trong đó tiêu biểu trường Tiểu học  Nam Mỹ có 04 giải.

     Tổ chức triển lãm sản phẩm môn mỹ thuật của học sinh theo phương pháp mới và đồ dùng tự làm cấp huyện đạt kết quả tốt kết quả:

     Sản phẩm môn mĩ thuật: Loại A (129); Loại B (67), Loại C (33). Các trường có sản phẩm học sinh tốt như: Nam Mĩ, Nam Toàn, Nam Tân, Nam Hùng, Nam Sơn, Nam Cường, Nam Bình, Nam Thượng, Nam Tiến…

     Đồ dùng tự làm: Loại Xuất sắc (05); Loại A (66); Loại B (79), Loại C (22). Các trường có đồ dùng tự làm tốt như: Nam Dương, Nam Thịnh, Nam Đào, Nam Ninh, Nam Sơn, Nam Long, Nam Giang, Nam Mỹ, Nam Hồng …

     3. Giáo dục THCS

     Thực hiện đổi mới dạy và học theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực người học, phát huy quyền tự chủ của các nhà trường, nâng cao hiệu lực quản lý tại cơ sở giáo dục và tính sáng tạo của giáo viên.

     Phòng GD&ĐT đã xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới; Triển khai lấy ý kiến và phổ biến nội dung Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể; Tổ chức tập huấn cho cán bộ giáo viên theo kế hoạch của Sở, Phòng GD&ĐT, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng, vườn trường. Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành theo Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009

     Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và giảng dạy, triển khai kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ thực hiện dạy tiếng Anh chương trình hệ 10 năm; Năm học 2017-2018 là năm học thứ bảy tỉnh Nam Định triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2020, trong năm học này, các hoạt động của Đề án đã được triển khai mạnh mẽ đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, tạo bước chuyển biến tích cực về phong trào dạy và học ngoại ngữ ở các nhà trường trong toàn huyện. Đội ngũ giáo viên tiếng Anh đã có rất nhiều cố gắng trong chuyên môn, thực hiện phân phối chương trình một cách nghiêm túc, bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và khai thác ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy tương đối có hiệu quả. Ngành đã phối hợp với các cơ sở ngoại ngữ đưa người nước ngoài vào giảng dạy để tạo môi trường giao tiếp bằng tiếng Anh tại 2 trường THCS Nguyễn Hiền, THCS Nam Đào. Tổ chức các cuộc giao lưu, Câu lạc bộ ngoại ngữ, Hội thi Hùng biện Tiếng Anh, thi TOEFL… nhằm phát huy khả năng giao tiếp, nghe, nói của học sinh, được sự hưởng ứng nhiệt tình của phụ huynh, học sinh. Kết quả Hội thi Hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh huyện Nam Trực đạt 01 giải nhì; 02 giải khuyến khích.

     Kết thúc học kỳ I, Phòng, Sở GD&ĐT tiến hành khảo sát chất lượng cho học sinh THCS, nhằm đánh giá năng lực người học trên cơ sở bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng bộ môn trong chương trình giáo dục, góp phần đổi mới công tác thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

     IV. Công tác thanh tra, kiểm tra

     Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công tác kiểm tra theo quy định, qua kiểm tra điều chỉnh một số đơn vị trong việc thực hiện quy trình quản lý thu, chi tài chính, thực hiện công khai, thực hiện nền nếp chuyên môn… , đôn đốc, kiểm tra và xử lý việc thực hiện kết luận sau thanh, kiểm tra, giúp các đơn vị chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

     Trong học kỳ I, Phòng GD&ĐT đã tiến hành kiểm tra nội bộ 09 trường gồm (03 trường Mầm non; 04 trường Tiểu học; 02 trường THCS); Kiểm tra chuyên đề nuôi ăn bán trú thuộc 20 trường (12 trường Mầm non; 07 trường Tiểu học; 01 trường THCS); Tháng 9/2017 Sở GD&ĐT đã tiến hành thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị của 03 trường (Mầm non Nam Hoa, Tiểu học Nam Tiến, THCS Nam Hùng) về công tác quản lý các khoản thu - chi, công tác DTHT. Qua công tác thanh, kiểm tra đã giúp các cơ sở giáo dục thấy rõ những việc đã làm được, những việc chưa làm được, đồng thời tư vấn cách khắc phục những hạn chế, yếu kém.

     Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn, chỉ đạo các nhà trường trực thuộc làm tốt công tác kiểm tra nội bộ. Tập trung giải quyết dứt điểm, có hiệu quả các kiến nghị, phản ánh, đơn thư khiếu nại tố cáo nhằm ổn định tình hình, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

     V. Công tác đội ngũ

     Thực hiện nghiêm các chế độ chính sách đối với nhà giáo và CBQL; Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ ở các cấp học; mở các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho các CBQL, giáo viên chưa là Đảng viên. Hoàn thành kế hoạch việc triển khai bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý theo Thông tư 26/2015/TT-BGDĐT và Thông tư 27/2015/TT-BGDĐT.

     Thực hiện nghiêm túc việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ theo kế hoạch của Huyện Ủy. Công tác luân chuyên, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, sắp xếp CBQL của các đơn vị trực thuộc được thực hiện đúng quy định.

     Kết quả: Trong kỳ I năm học 2017-2018, luân chuyển bổ nhiệm 05 CBQL, bổ nhiệm lại 14 cán bộ quản lý; Làm thủ tục tiếp nhận 06 giáo viên về công tác tại huyện; Thuyên chuyển công tác đi ngoài huyện 12 giáo viên, giải quyết thôi việc 02 giáo viên, hưu trước tuổi 01 phó hiệu trưởng và 04 giáo viên. Thực hiện việc tuyển dụng 30 giáo viên Tiểu học. Công tác tuyển dụng giáo viên đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, đúng quy định.

     IV. Công tác kế hoạch tài chính, tăng cường cơ sở vật chất, Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường xanh, sạch, đẹp, an toàn

     Các nhà trường thực hiện rà soát quy mô, kế hoạch phát triển giáo dục, từ đó tham mưu với UBND xã, thị trấn quy hoạch mạng lưới trường lớp học phù hợp với tình hình thực tiễn. Thực hiện tốt việc quy hoạch và quản lý quy hoạch trong đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các nhà trường. Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, trong đó tập trung vào công tác xã hội hoá từ cha mẹ học sinh, ủng hộ từ các cá nhân, tập thể và các tổ chức xã hội khác; Kinh phí tiết kiệm hoạt động chuyên môn của ngành dành đầu tư tu sửa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học ở cấc cấp học. Tiếp tục tham mưu với UBND huyện, đầu tư kinh phí cùng với địa phương xây dựng các trường chuẩn, chuẩn lại, trường xanh-sạch-đẹp-an toàn; Đôn đốc các trường hoàn thiện các tiêu chí để đón đoàn công tác vể thẩm định và công nhận theo tiến độ đề ra

     Kết thúc học kỳ I năm học 2017 - 2018 toàn ngành đã hoàn thành thêm chuẩn lại 03 trường mầm non (MN Nam Mỹ, MN Nam nghĩa, MN Nam Toàn), 02 trường THCS (Nam Hải, Nguyễn Hiền); Công nhận mới thêm 07 trường đạt chuẩn quốc gia: Gồm 05 trường Mầm non (Nam Thượng, Nam Bình, Nam Minh, Nam Cường, Nam Hải) và 02 trường THCS (Đồng Sơn, Nam Cường) theo kế hoạch, nâng tổng số trường đạt chuẩn trong toàn huyện lên 79 trường. Bậc THCS còn 02 trường THCS Bình Minh, Nam Toàn đang hoàn thiện các tiêu chí đón đoàn của UBND tỉnh về thẩm định kiểm tra công nhận chuẩn trước 15/2/2018. Tính đến thời điểm 12/2017 trường được công nhận Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn, toàn ngành là 44 trường trong đó Mầm non: 8/33 trường (Tăng 02 trường); Tiểu học 30/33 trường; THCS  6/22 trường.

     Công tác kiểm định chất lượng giáo dục hoàn thành chỉ tiêu đề ra, các nhà trường đẩy mạnh công tác tự đánh giá, chuẩn bị các điều kiện cho công tác đánh giá ngoài ở tất cả các cấp học. Trong học kỳ I, Phòng đã có thêm 3 trường được Sở GD&ĐT kiểm tra đánh giá ngoài và công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cấp độ 3 (cấp độ cao nhất) đó là trường THCS Điền Xá, MN Nam Thắng, MN Nam Lợi.

     Thực hiện nghiêm túc về công tác quản lý tài chính, thực hiện xây dựng phân bổ và hoàn thành việc giao ngân sách năm 2018 cho các đơn vị trực thuộc. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội để phát triển giáo dục, nhất là lĩnh vực giáo dục Mầm non và các địa phương kinh tế khó khăn, tập trung cùng với địa phương tạo quỹ đất đầu tư cải tạo các phòng học thiếu an toàn, đảm bảo kịp thời cho yêu cầu trước mắt của việc dạy và học ở một số nhà trường còn khó khăn về cơ sở vật chất như Mầm non Nam Đào, Nam Giang, xây dựng phòng học, phòng chức năng ở các trường trong lộ trình trường chuẩn như MN Nam Hải, Nam Cường, Nam Bình, Nam Thượng, Nam Minh; THCS Nghĩa An, Đồng Sơn, Hoàng Ngân, Nam Giang, Nam Cường...

     Năm học 2017-2018 toàn ngành đang tập trung xây dựng 206 phòng (Trong đó Mầm non 34 phòng học, 20 phòng chức năng, 3 khu vệ sinh dành cho giáo viên, 4 nhà bếp; Tiểu học: 52 phòng học các loại; THCS có 43 phòng học, 32 phòng bộ môn và chức năng, 18 khu vệ sinh).

ĐÁNH GIÁ CHUNG

     1. Kết quả đạt được

     Toàn ngành thực hiện có hiệu quả việc đổi mới công tác quản lý, đổi mới kiểm tra, đánh giá, đổi mới phương pháp giảng dạy. Các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành được duy trì với nền nếp và chất lượng tốt.

     Công tác chỉ đạo, quản lý của ngành đồng bộ, sâu sát hơn và hướng vào cơ sở; triển khai thực hiện các nội dung với nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn.

     Công tác quy hoạch, giành quỹ đất, tăng cường cơ sở vật chất xây dựng trường chuẩn, trường Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn đạt mục tiêu đề ra

     2. Những tồn tại, hạn chế

     Cơ sở vật chất một số trường chưa đáp ứng nhu cầu học tập hiện nay, một số trường vẫn còn phòng học cấp 4, phòng vệ sinh tạm, bếp ăn chưa đảm bảo theo qui định bếp ăn một chiều, đặc biệt còn 8 phòng học của trường Mầm non Nam Giang còn học nhờ tại khu vực chùa Đại Bi.

     Diện tích đất ở một số địa phương dành cho trường còn hạn hẹp, chưa đủ theo điều lệ nhà trường, một số trường mầm non diện tích sân chơi, sân dành cho trẻ vận động chưa đáp ứng nhu cầu. Tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia chậm, còn gặp khó khăn do thiếu quỹ đất, thiếu phòng chức năng…

     Chất lượng giáo viên chưa thật sự đồng đều, một số trường do lớp tăng nên còn thiếu giáo viên; một số giáo viên chưa thực sự chuyển đổi phương pháp dạy học mới theo mô hình VNEN...

     Công tác quản lý ở một số trường chưa thực sự bài bản, khoa học và đúng quy trình. Một số đơn vị chưa cập nhật thường xuyên các văn bản chỉ đạo của cấp trên do đó còn có tình trạng các chủ trương của ngành chưa được triển khai tới cán bộ, giáo viên, trong công tác quản lý, điều hành còn lúng túng.

     Một số trường tỉ lệ học sinh trên lớp còn cao ảnh hưởng đến chăm sóc giáo dục và chất lượng giảng dạy.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2017 - 2018

     Phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế, bám sát nhiệm vụ năm học 2017-2018, đặc biệt là việc triển khai có hiệu quả Đề án Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 01-KL/HU và Nghị quyết 56/2016/NQ-HĐND của Ban chấp hành Đảng bộ huyện trong học kỳ II toàn ngành tập trung thực hiện nghiêm túc kế hoạch năm học, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

     1. Nhiệm vụ chung

     Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, nâng cao kỷ cương nề nếp, đạo đức công vụ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ; coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua của ngành.

     Phấn đấu là một trong những huyện đi đầu trong đổi mới, sáng tạo về dạy và học; mạnh dạn áp dụng các mô hình dạy học, giáo dục tiên tiến phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Nỗ lực tạo bước đột phá về chất lượng dạy và học ngoại ngữ nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng học sinh giỏi.

     Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tham gia thử nghiệm Chương trình giáo dục phổ thông mới sau năm 2018.

     Quan tâm trang bị kỹ năng, nhất là kỹ năng mềm, kỹ năng sống cho học sinh. Tạo hình ảnh của ngành giáo dục, tạo niềm tin trong phụ huynh học sinh và toàn xã hội. Xây dựng môi trường giáo dục mở, dân chủ, công khai, lành mạnh, an toàn; phát huy cao nhất tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ giáo viên. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất, tinh thần cho học sinh; phát huy tinh thần tự giác, tự quản, tự học của học sinh.

     Tham mưu với UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện việc rà soát và quy hoạch, dành quỹ đất cho các trường thuộc địa phương. Hoàn thành Đề án Quy hoạch mạng lưới trường lớp giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn 2030 theo sự chỉ đạo của UBND huyện.

     Tiếp tục rà soát đôn đốc, kiểm tra, bổ sung các tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn , hoàn thành tiêu chí về giáo dục trong bộ tiêu chí Nông thôn mới.

     Rà soát, điều chỉnh và thực hiện tốt quy hoạch phát triển nhân lực đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức; tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, CBQL, gắn với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán bộ môn.

     Thực hiện tốt công tác đánh giá CBQL, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp; công tác kiểm tra nội bộ, công tác thi đua khen thưởng, qua đó tạo động lực thúc đẩy CBQL, giáo viên tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy và đổi mới công tác quản lý các hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục.

     Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và CBQL. Rà soát, đề xuất các giải pháp khắc phục bất cập về chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và CBQL, nhân viên ngành.

     2. Nhiệm vụ cụ thể của các cấp học

     a. Giáo dục Mầm non:

     Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình giáo dục Mầm non chỉnh sửa theo thông tư 28/2016/TT-BGDĐT, tiếp tục đổi mới công tác quản lý hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm”. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho cuộc thi “Xây dựng, sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cấp tỉnh. Tiếp tục xây dựng môi trường, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi  nâng cao chất lượng chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Tích cực tham mưu với UBND cấp huyện, Phối hợp với các xã thị trấn tăng cường các biện pháp quản lý GDMN ngoài công lập. Nâng cao tỷ lệ nuôi ăn bán trú, chất lượng bữa ăn, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ, đặc biệt chú trọng khâu chăm sóc nuôi dưỡng chống rét và phòng chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục Mầm non. Tham mưu và thực hiện Nghị Định 06/NDD-CP ngày 05/01/2018 của thủ tướng chính phủ qui định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.

     b. Giáo dục Tiểu học:

     Thực hiện nội dung chương trình dạy học theo quy định của Bộ GD&ĐT và việc thực hiện Thông tư 22/2016. Quản lý chặt chẽ về công tác nuôi ăn bán trú, nhân rộng điểm sáng của các trường. Tiếp tục quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn phát huy hiệu quả hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn trong trường học. Nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh. Đẩy mạnh phong trào xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn. Tổ chức lớp học tự quản theo mô hình VNEN nhằm góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, tăng cường các tiết dạy ngoài không gian lớp học. Thành lập, duy trì, đổi mới nội dung và hình thức hoạt động của câu lạc bộ các môn học. Tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Thực hành vận dụng kiến thức đã học và tổ chức học sinh tham gia các hoạt động thực tế tại địa phương; hoạt động ngoại khoá, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ. Tổ chức tốt Liên hoan phát triển năng lực cho học sinh tiểu học với chủ đề “ Nhà trường - Gia đình - Cộng đồng” vào tháng 4/2018. Thực hiện tốt việc kiểm tra giữa học kỳ II và cuối năm học 2017-2018 theo đúng Thông tư 22/2016 của Bộ GD&ĐT và công văn hướng dẫn của Sở GD&ĐT về khảo sát các môn học. Tích hợp nội dung giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh qua các môn học. Tiếp tục tổ chức thu hút học sinh tham gia các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian và các hội thi năng khiếu văn nghệ, thể dục thể thao; hội thi hùng biện tiếng Anh, ngày hội đọc sách, văn hóa đọc sách, các hoạt động giao lưu,… theo hướng phát phát triển năng lực học sinh. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên tham gia trải nghiệm về STEM – KHCN (Cuối tháng 2/2018). Tham dự Tổng kết phong trào làm đồ dùng cấp tỉnh (tháng 2/2018). Liên hoan PTNL học sinh với chủ đề: Nhà trường - Gia đình - Cộng đồng (Cấp tỉnh tháng 4/2018). Tăng cường cơ sở vật chất cho xây dựng chuẩn 2 và Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn. Quản lý chặt chẽ việc xây dựng của các trường theo quy hoạch đã phê duyệt.

     c. Giáo dục THCS:

     Bám sát 9 nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhóm giải pháp của Bộ GD&ĐT để triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong học kỳ II. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu để thực hiện thắng lợi đề án tăng cường cơ sở vật chất các nhà trường. Hoàn thành việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia cho các trường THCS Nam Toàn, Bình Minh trong học kỳ II và tiếp tục làm chuẩn Quốc gia cho các trường THCS Hoàng Ngân, Nam Giang, Nghĩa An. Tiếp tục phát động phong trào xây dựng trường THCS đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn, đôn đốc các trường đã đăng ký vào năm học 2017 - 2018: THCS Nam Đào, THCS Bình Minh, THCS Điền Xá và THCS Nam Thái.

     Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tiếp tục xây dựng chuyên đề sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn; chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi, nâng cao chất lượng trong các kỳ thi khảo sát của Sở GD&ĐT, kỳ thi vào THPT, thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Thực hiện các cuộc thi với giáo viên, học sinh theo chỉ đạo chung của Sở GD&ĐT. Hoàn thành các chỉ tiêu về kiểm định chất lượng và đánh giá các cơ sở giáo dục.Thực hiện tốt việc đánh giá Trung tâm HTCĐ về xây dựng xã hội học tập và phối hợp đào tạo nghề cho các lao động tại địa phương, hoàn thành các tiêu chí về Nông thôn mới.

     Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Bộ, Sở GD&ĐT về việc sắp xếp lại chương trình, xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với thực tiễn của huyện; tiếp tục đổi mới phương thức đánh giá học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, đa dạng hóa các hình thức học tập, nâng cao năng lực tự học của học sinh.

     Năm học 2017-2018 đã đi được một nửa chặng đường. Với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, chúng ta trân trọng những cố gắng mà toàn ngành đã nỗ lực đạt được trong học kỳ I; chỉ ra những hạn chế, từ đó thống nhất trong ý chí và hành động, tạo nên những bước chuyển biến mạnh mẽ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

                                                                   PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Một số hình ảnh Hội nghị

27658318_776772889183571_1488531099_n

.

27659023_776772899183570_827196274_n

.

27591167_776772962516897_2077025073_n

.

27661755_776773065850220_406964499_n

.

27658780_776773045850222_1332553292_n

.

27661312_776773059183554_1085110445_n

.

27661447_776772942516899_1504669424_n

.

27659057_776773072516886_1070657415_n

.

27658868_776773105850216_1125031431_n

.

IMG_4705

Ban biên tập Phòng GD&ĐT

.