Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018; Nghị quyết của Ban thường vụ Huyện ủy V/v khu dân cư văn hóa gắn với xây dựng thôn (xóm) Nông thôn mới

Số kí hiệu    11-NQ/HU 13-NQ/HU
Loại văn bản  Nghị quyết
 Trích yếu

 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018; Nghị quyết của Ban thường vụ Huyện ủy V/v khu dân cư văn hóa gắn với xây dựng thôn (xóm) Nông thôn mới

 Ngày ban hành                    06/12/201712/12/2017
 Ngày hiệu lực  06/12/201712/12/2017
 Người ký   Triệu Đức Hạnh - Bí thư
 Cơ quan ban hành           Huyện ủy Nam Trực
 Xem văn bản đính kèm                            NQ_11  NQ 13