Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực phát huy thành tích đã đạt được năm học 2015-2016 và chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2016-2017

        Năm học 2015-2016 phong trào giáo dục của huyện Nam Trực đã kết thúc thắng lợi, được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng cờ thi đua “Đơn vị xếp thứ nhì” với 10/16 tiêu chí dẫn đầu ngành GD&ĐT của tỉnh và được đề nghị Bộ GD&ĐT tặng bằng khen. Toàn ngành thực hiện có hiệu quả việc đổi mới công tác quản lý, đổi mới kiểm tra, đánh giá, đổi mới phương pháp giảng dạy. Các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành được duy trì với nền nếp và chất lượng tốt, trở thành hoạt động thường xuyên tại các cơ sở giáo dục trong huyện. Công tác chỉ đạo, quản lý của ngành đồng bộ, sâu sát hơn và hướng vào cơ sở; triển khai thực hiện các nội dung với nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo, phù hợp. Duy trì và giữ vững kết quả học sinh giỏi, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao, thi vào THPT huyện nhà xếp thứ nhất trên 10 huyện thành phố.

        Bước sang năm học 2016-2017 toàn ngành đã sẵn sàng tâm thế và chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho việc triển khai các hoạt động giáo dục.

         * Về phương hướng chung:

        Toàn ngành tiếp tục thực hiện chương trình hành động số 01-CTHĐ/UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về  thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Thực hiện kết luận số 01/KL-HU ngày 26/10/2015 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nam Trực về phát triển Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2015-2020; Triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/UBND  ngày 26/7/2016 về tăng cường cơ sở vật chất trường học trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020.

        * Đối với từng cấp học:

        Giáo dục Mầm non: Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi. Tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường mầm non từ 0,5-1%.

       Đảm bảo an toàn cho trẻ khi đến trường về thân thể, tinh thần, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh.... Tiếp tục triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”; Thực hiện chuyên đề phát triển vận động, tổ chức hoạt động vui chơi, trải nghiệm, xây dựng môi trường giao tiếp cho trẻ; nghiên cứu triển khai cuộc thi sáng tạo đồ dùng, đồ chơi phát triển trí tuệ cho trẻ. Chú trọng đánh giá sự phát triển của trẻ theo định kỳ, theo chủ đề; đánh giá những diễn biến tâm - sinh lý của trẻ, nhằm sớm phát hiện những biểu hiện tích cực hoặc tiêu cực để kịp thời điều chỉnh kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ.

         Giáo dục Tiểu học: Tăng cường chỉ đạo, đánh giá, rút kinh nghiệm các nội dung: Mô hình trường học mới, nhất là việc đánh giá học sinh theo tinh thần của Thông tư 30 để sớm có điều chỉnh với từng nhà trường theo sự điều chỉnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

        Nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ: Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh, Mỹ thuật, Âm nhạc… nhằm tạo cơ hội cho học sinh được phát triển năng khiếu cá nhân; Tổ chức Liên hoan phát triển năng lực học sinh Tiểu học với chủ đề “Trải nghiệm, sáng tạo”; Liên hoan giáo viên giỏi cấp huyện và cấp tỉnh.

         Giáo dục Trung học:

        Tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Bộ, Sở GD&ĐT về việc sắp xếp lại chương trình, xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với thực tiễn của huyện; tiếp tục đánh giá hiệu quả mô hình trường học mới cấp THCS để có hướng tham mưu điều chỉnh và triển khai nhân rộng; vận dụng có hiệu quả các phương pháp dạy, mô hình, kỹ thuật dạy học tích cực; tiếp tục đổi mới phương thức đánh giá học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, đa dạng hóa các hình thức học tập, nâng cao năng lực tự học của học sinh.

        Đổi mới đánh giá tiết dạy của giáo viên theo hướng phân tích hiệu quả các hoạt động học của học sinh; sử dụng tích cực hiệu quả “Trường học kết nối”; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong soạn giảng và hướng dẫn học sinh tự học, tự nghiên cứu.

        Tiếp tục xây dựng chuyên đề sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn; chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi, nâng cao chất lượng trong các kỳ thi khảo sát của Sở GD&ĐT, kỳ thi vào THPT, thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia.

       Giáo dục Thường xuyên: Nâng cao chất lượng và hiệu quả của các Trung tâm học tập cộng đồng theo hướng thiết thực, hiệu quả; Củng cố kết quả xóa mù chữ và giáo dục sau khi biết chữ theo hướng mở, bền vững, phù hợp với đặc điểm, nhu cầu người học.

       Với phương hướng trên toàn ngành đã triển khai cụ thể các nhiệm vụ tới từng cấp học, bậc học vừa bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ chung của toàn ngành vừa gắn liền với thực tiễn phát triển giáo dục của huyện Nam Trực. Đi cùng các nhiệm vụ là chỉ tiêu và giải pháp cụ thể để hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Một số nhiệm vụ chính được chỉ rõ:

       Một là: Rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất, đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện;

       Hai là: Nâng cao chất lượng, tạo động lực làm việc cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục;

      Ba là: Tiếp tục đổi mới mô hình, phương pháp, kỹ thuật dạy học, kiểm tra, đánh giá nhằm tạo chuyển biến tích cực về chất lượng dạy, học trong các cơ sở giáo dục;

       Bốn là: Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục;

     Năm là: Đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh tốt nghiệp THCS ở các xã, thị trấn;

      Sáu là: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, quản lý tài chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra;

       Bẩy là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục, thực hiện xã hội hóa giáo dục nhằm phát huy mọi nguồn lực cho công tác dạy và học.

      Với sự chỉ đạo đúng hướng của Huyện ủy – Ủy ban nhân dân huyện, sự theo dõi giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân huyện, sự tham gia tích cực của các cấp các ngành, của toàn xã hội, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực đã chuẩn bị các điều kiện thuận lợi và quyết tâm bước vào năm học mới 2016-2017 với sự phát triển ổn định vững chắc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

       (Hình ảnh Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017)

DSC_6871

DSC_6874

                                                                                                                                                                           (Ban Biên tập)