Lịch công tác tuần từ ngày 04/7 đến ngày 08/7/2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 04/7 đến ngày 08/7/2016

 

Thời gian

Sáng

Chiều

Thứ 2

04/7

HỌP GIAO BAN

CƠ QUAN

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên năm học 2016-2017 (Mầm non)

Thứ 3

05/7

- Phòng GD&ĐT làm việc với xã Bình Minh về việc xây dựng kế hoạch năm học 2016-2017

- Xây dựng kế hoạch và làm việc với một số trường xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và Nông thôn mới (Tiểu học)

- Làm việc với một số trường MN về công tác xây dựng trường đạt chuẩn (Mầm non)

- Tổng hợp kết quả thi vào THPT (THCS)
- Tổng hợp và bình xét thi đua cuối năm (Công đoàn)

Thứ 4

06/7

- Phòng GD&ĐT làm việc với xã Nghĩa An về việc xây dựng kế hoạch năm học 2016-2017 - Xây dựng kế hoạch và làm việc với một số trường xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và Nông thôn mới (Tiểu học)

- Tổng hợp và bình xét thi đua cuối năm (Công đoàn)

- Xây dựng kế hoạch chuyên môn (THCS)

Thứ 5

07/7

- Phòng GD&ĐT làm việc với xã Điền Xá về việc xây dựng kế hoạch năm học 2016-2017 - Xây dựng kế hoạch chuyên môn (THCS)
- Xây dựng kế hoạch năm học và tiêu chí thi đua năm học 2016-2017 (Tiểu học) - Đ/c Bí thư HU nghe các ngành báo cáo về công tác xây dựng NTM của ngành đối với 8 xã đăng ký về đích NTM năm 2016 (Đ/c Vụ họp)
- Tổng hợp và bình xét thi đua cuối năm (Công đoàn)

Thứ 6

08/7

 - Phòng GD&ĐT làm việc với UBND xã Hồng Quang
- Xây dựng kế hoạch năm học và tiêu chí thi đua năm học 2016-2017 (Tiểu học) - Xây dựng kế hoạch chuyên môn (THCS)
- Xây dựng kế hoạch chuyên môn (THCS) - Tổng hợp và bình xét thi đua cuối năm (Công đoàn)