ĐẢNG BỘ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM TRỰC ĐOÀN KẾT - ĐỔI MỚI - SÁNG TẠO XÂY DỰNG TẬP THỂ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

       Thực hiện sự chỉ đạo của Thường vụ Huyện ủy Nam Trực, đến ngày 26/3 - 27/3/2020, Đảng bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực (GD&ĐT) sẽ tổ chức Đại hội toàn thể đại biểu lần thứ VII để kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020 và bắt đầu một nhiệm kỳ mới 2020-2025.  

IMG-3697

    .

IMG-3698

 

     Năm năm qua, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới có những diễn biến rất phức tạp và khó lường. Xung đột xảy ra ở nhiều nơi, không chỉ về vũ trang mà trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Sau khi ban hành Nghị quyết 29 (khóa XI) về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục” Việt Nam, Ban chấp hành Trung ương tiếp tục ban hành Nghị quyết IV về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống” những biểu hiện “tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”.

       Ở trong nước, việc xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền được chú trọng. Thể chế, chính sách, pháp luật ngày càng hoàn thiện. Mặc dù khó khăn, thách thức còn nhiều nhưng Đảng và Nhà nước xác định Giáo dục và Đào tạo, khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu. Chi ngân sách cho Giáo dục, Đào tạo chiếm tỷ trọng cao trong tổng chi ngân sách, việc huy động các nguồn lực xã hội giành cho giáo dục được quan tâm. Quy mô Giáo dục tiếp tục được phát triển.

     Đứng trước yêu cầu đổi mới Giáo dục và Đào tạo trong tình hình mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Chỉ thị; Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 của Chính phủ. Những giải pháp đó bước đầu đã tạo sự chuyển biến tích cực, đóng góp quan trọng trong việc nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, tạo đà cho đất nước tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế. Ngành GD&ĐT đang chuẩn bị tích cực các nội dung cho việc đổi mới chương trình Giáo dục phổ thông sẽ thực hiện từ năm học 2021-2022.

      Nhiệm kỳ mà cơ cấu các nhà trường trong huyện thực hiện Kế hoạch 45 của Huyện ủy về công tác sáp nhập, từ 88 trường hiện chỉ còn 64 trường. Huyện Nam Trực đã về đích Nông thôn mới tháng 8/2019. Trong 5 năm qua, mặc dù khó khăn, thách thức còn nhiều nhưng dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện Nam Trực; sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể; sự đồng thuận của các cơ sở giáo dục huyện nhà, Ban chấp hành Đảng bộ Phòng GD&ĐT đã đoàn kết – đổi mới – sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ thảo luận và quyết định những chủ trương, kế hoạch, chương trình hành động của ngành GD&ĐT; tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng bộ tới tất cả các mặt công tác, chỉ đạo toàn ngành đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

I. Về những kết quả đã đạt được:

 1. Trước hết về quy mô phát triển và mạng lưới trường lớp trong toàn huyện

  Thực hiện kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 45-KH/HU ngày 26/7/2018 của Ban thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 19 NQ/TW của BCH TƯ Đảng khóa XII về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng của các đơn vị sự nghiệp công lập, Phòng GD&ĐT đã tiếp tục tham mưu để UBND xây dựng và triển khai Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 08/8/2019 về việc sáp nhập các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện. Đến 01/01/2020 ngành GD&ĐT huyện còn 68 cơ sở giáo dục bao gồm 20 trường Mầm non, 20 trường Tiểu học, 21 trường THCS, 06 trường THPT và 01 Trung tâm GDNN-GDTX. Hiện nay 20 xã và Thị trấn trên địa bàn huyện đã đảm bảo mỗi xã có 01 trường Mầm non, 01 trường Tiểu học và 01 trường THCS.

2. Tiếp theo là công tác phát triển và phổ cập.

  20/20 xã, thị trấn đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học, THCS đúng độ tuổi với các tiêu chuẩn đạt tỉ lệ cao, vững chắc.

Thực hiện chương trình phổ cập giáo dục xoá mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 100% các địa phương của huyện Nam Trực đã đạt phổ cập giáo dục xoá mù chữ. Và trở thành đơn vị 23 năm duy trì công tác phát triển phổ cập ở cấp độ cao và bền vững được sở GD&ĐT tặng giấy khen.

 Các trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn hoạt động có hiệu quả, hàng năm huy động khoảng 15.000 lượt người tham gia các lớp học của cộng đồng.

  3. Việc chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

  Đối với giáo dục Mầm non: Toàn huyện có 20 trường mầm non với 49 điểm trường (giảm 04 điểm trường do dồn trẻ từ điểm lẻ về khu tập trung để xây dựng cơ sở vật chất theo quy mô trường chuẩn quốc gia); Có 86 nhóm trẻ, 276 lớp mẫu giáo; 3 cơ sở GDMN ngoài công lập được UBND xã (thị trấn) cấp phép thành lập: Mầm non Tuổi Thần Tiên, Mầm non Ngôi Sao nhỏ (Thị trấn Nam Giang); Mầm non BiBi (Xã Nghĩa An). Huy động 100% trẻ em 5 tuổi ra lớp; 20/20 xã,Thị trấn được UBND huyện tiếp tục công nhận đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 100% trẻ đến trường được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần. Các cơ sở GDMN làm tốt công tác phối hợp với trạm Y tế xã (thị trấn) để cân đo và khám sức khỏe thường xuyên cho trẻ theo đúng định kỳ quy định. 100% cơ sở GDMN tổ chức nuôi ăn bán trú đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở thể thấp còi và nhẹ cân giảm còn dưới 3,0%. Các cơ sở GDMN thực hiện đúng Chương trình Giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 20/20 trường có tủ sách trường học. Các cơ sở GDMN đã và đang thực hiện có hiệu quả Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

  Với công tác giáo dục tiểu học: Đảng bộ phòng đặc biệt quan tâm tăng cường hiệu quả sinh hoạt chuyện môn cao. Tạo điều kiên để cán bộ quản lí học tập, tự học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tổ chức và phát huy hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ, Hội thi giáo viên giỏi cấp Huyện, tham gia có tích cực các cuộc thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi do Sở GD&ĐT tổ chức. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, khuyến khích động viên kịp thời CBQL, giáo viên cải tiến kỹ thuật, đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học và các hoạt động giáo dục. Ban chấp hành Đảng ủy đã chỉ đạo đổi mới phương pháp giáo dục phù hợp với lộ trình thay sách của bộ. Ngoài ra còn phát động các phong trào cải tiến, đổi mới phương pháp dạy học, làm đồ dùng dạy học. Nhiều trường đang thực hiện nhiều phương pháp dạy học mới theo hướng phát triển năng lực người học,tăng cường đưa tiết học ra ngoài không gian lớp học xây dựng trường học theo mô hình: “Trường học thân thiện – học sinh tích cực”. Thực hiện và phát huy hiệu quả kỹ thuật đánh giá học sinh theo Thông tư 22 của Bộ Giáo dục về đánh giá học sinh tiểu học. Tích cực áp dụng, vận dụng nhiều hình thức kiểm tra học sinh theo hướng phát triển năng lực người học. Bên cạnh đó các nghị quyết đề hướng tới việc đổi mới phương pháp quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý. Phân công, phân cấp cụ thể trong quản trị trường học, thực hiện theo hướng kiến tạo, phát huy tính, sáng tạo, chủ động của mỗi nhà trường. công tác phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh năng khiếu được quan tâm, những em có năng lực tốt theo từng lĩnh vực học tập, phát huy hiệu quả hoạt động các các câu lạc bộ học sinh. Nhiều nhà trường thực hiện hiệu quả mô hình trường học mới, chất lượng giáo dục ổn định và ngày một nâng cao. Qua khảo sát của Sở GD&ĐT theo hướng phát triển năng lực thì cấp tiểu học huyện Nam Trực luôn vượt xa bình quân của tỉnh. Kết quả đạt được:  vượt mức chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Tỉ lệ học sinh thực hiện đạt về năng lực và phẩm chất hàng năm của nhà trường đều đạt từ 99% trở lên. Tỉ lệ học hoàn thành chương trình lớp học đạt từ 98% trở lên, hoàn thành chương trình tiểu học hàng năm đều đạt 100%. (Trong năm năm cấp Tiểu học đã có 14 100 học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học trong đó học sinh giỏi cấp Tỉnh có 320, cấp Quốc gia có 96. Duy trì đơn vị mạnh trong tốp đầu của tỉnh Nam Định. Riêng cấp học Tiểu học trong nhiệm kỳ vừa qua cùng với sự quân tâm đầu tư của ngành, sự nỗ lực của các nhà trường riêng cấp học đã xây mới được 279 phòng học kiên cố, số nhà vệ sinh  cải tạo và làm mới theo tiêu chuẩn IOS 2011 có 8, số sân chơi làm mới có 4, sân tập hiện đại có 2.

  Đối với công tác giáo dục giáo dục trung học cơ sở, giáo dục thường xuyên: Đảng ủy Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học, tăng cường sử dụng thiết bị dạy học, ứng dụng hợp lý công nghệ thông tin, phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh. Trên nền tảng chất lượng toàn diện vững chắc, các trường học tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi. Các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9, thi tuyển sinh lớp 10 THPT, Khoa học kỹ thuật, thi HOMC, cuộc thi giải toán Hoa Kỳ AMC, thi giải toán và các môn tự nhiên bằng tiếng Anh, thi giải toán, tiếng anh trên mạng Internet, Nam Trực đã đạt kết quả cao, luôn nằm trong tốp dẫn đầu của tỉnh.

  Thi học sinh giỏi lớp 9 trong 5 năm từ 2015 đến 2020 bốn lần xếp thứ nhất toàn đoàn, 1 lần giải nhì. Nam Trực luôn đứng trong tốp đầu về thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Trong 5 năm qua, Nam Trực có 236 học sinh thi đỗ vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, các lớp chuyên Đại học quốc gia, Đại học sư phạm. Là đơn vị đứng thứ 2 của tỉnh về số lượng học sinh thi đỗ trường THPT chuyên (sau thành phố Nam Định). Tỷ lệ học sinh đỗ Tốt nghiệp THCS luôn đạt từ 99% trở lên , trong đó có 95% học lên THPT với nhiều loại hình.

  4. Việc xây dựng đội ngũ

      Thực hiện Quyết định 207, 208 QĐ/HU ngày 28/4/2017 và Kế hoạch số 27-KH/HU ngày 17/4/2017 của Ban thư­ờng vụ Huyện uỷ về công tác rà soát quy hoạch cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2015-2020 và bổ sung quy hoạch giai đoạn 2018-2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020- 2025, Phối kết hợp với Đảng ủy các xã và Thị trấn, các ngành Ban ngành liên quan chỉ đạo các đơn vị trư­ờng thực hiện quy trình rà soát, giới thiệu nguồn Hiệu trư­ởng, Phó Hiệu trưởng một cách dân chủ, công khai dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ cơ sở. Huyện ủy đã có Quyết định số 330/QĐ/HU ngày 16/4/2018 phê duyệt rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý các trường Mầm non, Tiểu học, THCS giai đoạn 2018-2020 cho 397 người, trong đó Mầm non 119 người (40 Hiệu trưởng; 79 Phó hiệu trưởng); Tiểu học 167 người (63 Hiệu trưởng; 104 Phó hiệu trưởng); THCS 111 người (50 Hiệu trưởng; 61 Phó hiệu trưởng); Trong 5 năm bổ nhiệm mới 11 Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng là 16 đồng chí; bổ nhiệm lại được 182 đồng chí. Trong nhiệm kỳ 5 năm qua đã luân chuyển 24 cán bộ quản lý, trong đó có 19 hiệu trưởng đủ 2 nhiệm kỳ và 5 Phó hiệu trưởng dôi dư do sáp nhập trường.

  Toàn ngành hiện có 2288 cán bộ giáo viên, công nhân viên trong biên chế và hợp đồng theo Quyết định 60/2011/QĐ-TTG ngày 26/10/2011 của Thủ tướng chính phủ (trong đó có 582 giáo viên mầm non); So với năm 2015 đội ngũ giáo viên  mầm non tăng 06 người, tiểu học tăng 02 người, trung học cơ sở giảm 87 người; quản lý mầm non giảm 5 người, tiểu học giảm 11 người, trung học cơ sở giảm 7 người;

  Về trình độ: Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn tăng nhanh. Mầm non đạt chuẩn: 99,2% (tăng 1,9% so với năm 2015, trong đó trên chuẩn đạt 64%), Tiểu học đạt chuẩn: 100% ( trong đó trên chuẩn 97% , so với năm 2015 tăng 11.1%), THCS đạt chuẩn: 100% ; trong đó trên chuẩn 67%, so với năm 2015 tăng 12%) . Đội ngũ giáo viên các cấp học có kỷ cương, nền nếp tốt, tâm huyết với công việc, có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ. Trong phong trào đổi mới phương pháp dạy học nhiều giáo viên được công nhận là giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, có nhiều đề tài, sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên được công nhận cấp tỉnh, cấp quốc gia,...

 5. Chỉ đạo việc thực hiệu quả hiện Đề án 01-ĐA/UBND của UBND huyện về tăng cường cơ sở vất chất trường học

Thực hiện việc quy hoạch tổng thể các nhà trường theo hướng trường chuẩn Quốc gia. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tích cực tham mưu chỉ đạo để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các đơn vị xây dựng chuẩn và các đơn vị đã đạt chuẩn sau 5 năm, các cơ sở giáo dục chất lượng cao. Đảng ủy đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường các biện pháp sử dụng, bảo quản thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo đúng quy định.

Việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, thực hiện kiểm định chất lượng và xây dựng trường đạt chuẩn Xanh – sạch – đẹp – an toàn:

Đến tháng 01/2020, toàn ngành đã hoàn thành việc sáp nhập các trường theo Kế hoạch số 45/KH-HU ngày 26/7/2018 của Huyện ủy Nam Trực, các cơ sở giáo dục công lập giảm xuống còn 61 trường Mầm non, Tiểu học, THCS và 01 Trung tâm GDNN-GDTX. Hiện tại 100% các trường Mầm non, Tiểu học và THCS đều có CSVC đạt chuẩn Quốc gia, đáp ứng đúng theo lộ trình về đích NTM của huyện năm 2018. Sau 5 năm đã có 30 trường (16 trường Mầm non, 07 trường Tiểu học, 07 trường THCS) được UBND tỉnh kiểm tra, công nhận đạt Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. Xây dựng trường điểm mẫu trường đạt chuẩn Quốc gia, trường đạt chuẩn Xanh – sạch – đẹp – an toàn và thực hiện kiểm định chất lượng:  Toàn huyện đã có 59/61 trường đạt chuẩn quốc gia, 2 trường mầm non Thị trấn Nam Giang và THCS Nghĩa An đã có cơ sở vật chất đáp ứng đủ tiêu chuẩn và chờ kiểm tra công nhận. Toàn huyện có 39/61 trường đạt chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn, 21 trường thực hiện đánh giá ngoài đạt cấp độ III về kiểm định chất lượng.

 6. Những đổi mới và sáng tạo trong công tác tham mưu và phối kết hợp các lực lương thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục:

Đảng bộ Phòng GD&ĐT đã phổ biến, quán triệt sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vị trí và tầm quan trọng của Giáo dục và Đào tạo đối với sự phát triển của đất nước tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ phát triển Giáo dục và Đào tạo trong tình hình mới.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, từng bước xây dựng xã hội học tập, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các tổ chức, đoàn thể với ngành giáo dục, phát huy vai trò của các đoàn thể, nhân dân, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức...trong việc huy động các nguồn lực vật lực, trong việc chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ, cơ quan, thôn làng khuyến học.

 7. Đối với công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể:

 Để đảm bảo và tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp, Ban chấp hành Đảng uỷ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể, cá nhân phụ trách. Tiếp tục triển khai và quán triệt sâu rộng tới cấp uỷ chi bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ hiểu và nắm rõ quan điểm chỉ đạo của Đảng, Chỉ thị của các cấp để cán bộ đảng viên vận động và tuyên truyền tới mọi người dân, Đặc biệt là nghị quyết Trung ương IV và chỉ thị số 05-CT/TW của Đảng vào cuộc sống, biến tư tưởng, đường lối thành hành động và việc làm cụ thể về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Việc học tập và làm theo Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cấp. Góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ đảng viên.

Công tác phát triển Đảng trong Đảng bộ được đặc biệt coi trọng, Hàng năm Đảng bộ phối hợp với các Ban xây dựng Đảng và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở hai lớp đối tượng Đảng và Đảng viên mới cho ngành GD&ĐT vào dịp hè. Công tác xây dựng Đảng, phát triển Đảng viên mới trong các cơ sở giáo dục đạt kết quả tốt. Tính đến nay số đảng viên toàn ngành đạt 57% (tăng 4,% so với năm 2015);

Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ Phòng Giáo dục đã kết nạp được 12 đoàn viên ưu tú vào Đảng, nâng số lượng Đảng viên của Đảng bộ lên 48 đồng chí trong đó nữ 27 đồng chí, chiếm tỷ lệ 56%. 100% đảng viên của Đảng bộ được chuẩn hoá về trình độ đào tạo, trong đó thạc sỹ: 6 đ/c (tỉ lệ  12.5%), đại học 39 đ/c (tỉ lệ 81.2%), trình độ cao cấp chính trị 2 đ/c (tỉ lệ 4.1%), trung cấp chính trị 10 đ/c (tỉ lệ 20.8%).

Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý đảng viên và phân công nhiệm vụ cho đảng viên. 100% số đảng viên của Đảng bộ được giới thiệu, giữ vững liên hệ với cấp uỷ và địa phương nơi cư trú, số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ là 100%, trong đó có 16% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được tăng cường, việc thực hiện các chính sách cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm thường xuyên và đạt kết quả tốt.

Ban chấp hành đảng bộ phòng phân công các đồng chí cấp uỷ, đảng viên phụ trách các đoàn thể: Công đoàn, Nữ công, Đoàn thanh niên, Đội TNTP HCM tại các trường. Đảng ủy thường xuyên làm việc với Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ sở Giáo dục, để nghe báo cáo về tình hình hoạt động và chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng Điều lệ của tổ chức mình.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, các đoàn thể được củng cố về tổ chức, đổi mới về phương thức hoạt động, động viên đoàn viên khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có những đóng góp tích cực trong việc đảm bảo khối đoàn kết, ổn định chính trị trong toàn ngành.

Công đoàn ngành đã đổi mới phương thức hoạt động: Công đoàn Giáo dục thực hiện kết thúc chức năng quản lý cấp phòng nhưng vẫn phát huy vai trò tích cực tham gia xây dựng cơ chế, chính sách nội bộ nhằm đảm bảo chế độ, chính sách phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện cụ thể của từng cơ sở. Các công đoàn cơ sở đã phát huy truyền thống đoàn kết, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên tâm huyết với nghề, giỏi chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu niên của ngành luôn được Đảng ủy quan tâm, chỉ đạo, Đảng ủy luôn chú trọng tới việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho Đoàn viên thanh niên, Đội viên thiếu niên; triển khai sâu rộng và có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”; cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” và nhiều hoạt động có ý nghĩa.

 8. Đoàn kết – Đổi mới – sáng tạo trên nền tảng kim chỉ nam là các nghị quyết của cấp ủy Đảng cấp trên

Trong nhiệm kỳ 2015-2020 đảng bộ Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết của cấp trên như: Nghị quyết trung ương IV của Ban chấp hành trung ương, Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị. kế hoạch số 50-KH/TU của Tỉnh ủy Nam Định, Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 16/7/2018 của UBND Tỉnh Nam Định về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng của các đơn vị sự nghiệp công lập; Thực hiện Nghị quyết 17-NQ/HU ngày 10/10/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển sự nghiệp giáo dục- đào tạo giai đoạn 2013 -2015 định hướng đến năm 2020 và kết luận 01-KL/ HU về việc tiếp tục thực hiện nghị quyết số 17;  Kế hoạch số 45-KH/HU ngày 26/7/2018 của Huyện ủy Nam Trực về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện quản lý, sáp nhập các trường Mầm non- TH, THCS trên địa bàn huyện Nam Trực; Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 18-NQ/TW, Đề án 01-ĐA/UBND của UBND huyện về tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị trường học .

9. Sự sáng tạo thể hiện trong việc triển khai thực hiện nghị quyết và chương trình kế hoạch chỉ đạo của Đảng bộ

Trên cơ sở kế hoạch và sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Đảng bộ  Phòng GD&ĐT đã tập trung lãnh đạo cơ quan cụ thể hóa thành các nhiệm vụ theo từng chuyên đề cụ thể, phân công cán bộ phụ trách, theo dõi, đôn đốc thực hiện, cập nhật  thông tin, tổng hợp kết quả thực hiện ở các đơn vị báo cáo Huyện ủy, UBND để tập trung chỉ đạo do đó các chỉ thị, nghị quyết được tổ chức triển khai khá kịp thời và đạt kết quả.

        Kết quả đạt được trong 5 năm qua đều đạt và vượt so với các mục tiêu chỉ tiêu của nghị quyết góp phần duy trì thành tích tốp đầu của Tỉnh Nam Định, Được UBND Tỉnh và Bộ GD&ĐT tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc nhất ”, Ngành Giáo dục đã hoàn thành xuất sắc các tiêu chí góp phần đưa huyện Nam Trực cán đính mục tiêu xây dựng Nông thôn mới.

Ngoài ra Ban chấp hành Đảng bộ tổ chức tốt việc học tập, thảo luận và xây dựng chương trình kế hoạch của Đảng bộ để thực hiện tốt các nghị quyết của Huyện ủy, Tỉnh ủy, Của Trung ương về những vấn đề có liên quan tới sự nghiệp giáo dục nói riêng và sự phát triển đất nước nói chung.

 10. Thành tích và những kết quả tất yếu

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện, triệt để các hoạt động. Với tinh thần chủ động, năng động, sáng tạo, phát huy cao nội lực, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp, các ban ngành đoàn thể, BCH Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đoàn kết, thống nhất, phát triển bền vững, tạo được niềm tin với các cấp lãnh đạo, với Đảng, nhân dân và xã hội.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền được đổi mới, tạo nên những chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chủ động xây dựng, triển khai thực hiện các Nghị quyết quyết liệt và đồng bộ. Chất lượng hoạt động của các chi bộ được nâng cao. 

Các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015- 2020) đã hoàn thành, với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó đặc biệt là sự đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục trên tất cả các lĩnh vực công tác, tạo thế và lực vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới.

Công tác huy động số lượng ở các cấp học đều đạt và vượt kế hoạch, tỉ lệ trẻ trong độ tuổi huy động ra lớp đạt tỉ lệ cao. Phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, THCS duy trì vững chắc và có bước phát triển; triển khai có hiệu quả Phổ cập giáo dục xóa mù chữ theo đúng kế hoạch đề ra. Học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT, BTTH phổ thông tăng dần.

Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng tại các cơ sở giáo dục mầm non được nâng cao; chú trọng tới môi trường phát triển vận động, môi trường ngoài lớp học; đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng tránh tai nạn thương tích trong các cơ sở GDMN. Trong nhiệm kỳ qua không xẩy ra ngộ độc thức ăn, không xảy ra dịch bệnh.Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm ở cả độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo (ở cả thể nhẹ cân và thấp còi); giảm số trẻ có cân nặng cao hơn tuổi.

        Giáo dục toàn diện đạt kết quả tốt. Trên nền chung của chất lượng đại trà, chất lượng học sinh giỏi, chất lượng học sinh thi vào lớp 10 THPT đạt mức cao và luôn năm trong tốp đầu của tỉnh với nhiều giải cao, số lượng học sinh đạt giải trong kỳ thi  học sinh giỏi cấp Quốc gia được duy trì tạo nền tảng vững chắc cho thi vào  THPT, Đại học, Cao đẳng.  Cơ sở vật chất kỹ thuật trường học được tăng cường theo hướng chuẩn hóa hiện đại hóa nhằm đáp ứng nhu cầu học tập hiện nay. 100% các cơ sở giáo dục đều chú trọng công tác xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn. Bộ mặt cảnh quan, môi trường cơ quan, các trường học không ngừng được đổi mới.  Công tác chính trị tư tưởng được chú trọng, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đủ về số lượng, chuẩn về trình độ đào tạo; có ý thức học tập nâng cao về trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, đoàn kết nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì học sinh thân yêu, luôn có tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, nội qui của ngành.

Làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể. Công khai minh bạch trong tuyển dụng, đề bạt bổ nhiệm cán bộ quản lý. Chỉ đạo các đoàn thể hoạt động có hiệu quả. Cả năm chi bộ và Đảng bộ phòng GD&ĐT đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, trong đó có 3 chi bộ xếp loại xuất sắc; 97,5% Đảng viên của đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đời sống vật chất và tinh thần của mọi thành viên trong Đảng bộ được nâng cao.

   II. Nghiêm túc nhìn lại những tồn tại hạn chế

          Trong nhiệm kỳ vừa qua việc chỉ đạo các nhà trường thực hiện đầu tư và tăng cường cơ sở vất chất và các điều kiện cho công tác giáo dục đã có nhiều cố gắng xong vẫn chưa đáp ứng được với nhu cầu thực tiễn và quá trình đổi mới giáo dục.

Chất lượng đại trà ở một số nhà trường tạo một số địa phương vẫn chưa có sự  chuyển biến rõ nét theo mục tiêu Nghị quyết 17 của Đảng bộ huyện. chất lượng học sinh giỏi đã trở thành một trong những đơn vị tốp đầu của tỉnh nhưng chưa thật sự ổn định.

Công tác xã hội hóa tại một số cơ sở giáo dục thực hiện chưa thật tốt và còn bất cập với mục tiêu và các quy định hiện hành.

Công tác tham mưu để thực hiện sáp nhập các nhà trường và chuyển đổi các cơ cấu trường lớp tại một số địa phương chưa thật sát thực tiễn nên không đủ sự hài lòng của người dân.

Công tác tổ chức cán bộ, điều động giáo viên, công nhân viên chức vẫn còn thừa thiếu bất cập tại một số cơ sở giáo dục là cho các cơ sở giáo dục khó khăn trong việc thực hiện công tác chuyên môn

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ giáo viên tại một số nhà trường chưa thật hiệu quả, vẫn tồn tại giáo viên một số trường mắc vào hiện tượng vay nợ tín dụng đen, ảnh hưởng tới uy tín nhà trường và ngành.

  III. Phân tích nguyên nhân và rút ra bài học: 

Những nguyên nhân cơ bản:

Những kết quả đã đạt được là do quá trình chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của các cấp lãnh đạo một cách nghiêm túc, việc triển khai nghị quyết của Đảng ủy tới các cơ sở chi bộ được tiến hành thường xuyên và có nhiều giải pháp sáng tạo.

Đảng bộ Phòng GD&ĐT xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao trong toàn Đảng bộ. Cán bộ đảng viên trong đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện trách nhiệm công vụ tốt, giữ vững lập trường chính trị, luôn đề cao kỷ cương kỷ luật và đổi mới không ngừng trong lãnh đạo chỉ đạo, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua của ngành.

Những thành tựu trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ Phòng GD&ĐT về công tác phát triển giáo dục là do sự quan tâm đặc biệt và sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, UBND huyện, sự phối kết hợp hiệu quả với các ban ngành đoàn thể có liên quan và sự đồng thuận của người dân Nam Trực.

Những bất cập và tồn tại đã nêu ở trên có nguyên nhân chủ quan là do công tác tham mưu của Ban chấp hành Đảng bộ phòng chưa thật sát với thực tiễn địa phương. Việc kiểm tra giám sát thực hiện các nghị quyết và các kế hoạch chưa thường xuyên liên tục, việc sơ tổng kết đánh giá đúc rút kinh nghiệm và bài học về thực hiện các nghị quyết chưa chưa thật sự tốt. Bên cạnh đóa có những nguyên nhân khách quan như quá trình đổi mới giáo dục vẫn còn nhiều vấn đề cón bất cập với ngành, việc thực hiện kế hoạch cơ cấu lại hệ thống các nhà trường dẫn tới việc thừa thiếu cục bộ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Một số địa phương do kinh tế khó khăn nên việc đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục còn hạn chế, chưa đáp ứng được các nhu cầu của đổi mới giáo dục.

 Một số bài học kinh nghiệm rút ra:

Thứ nhất, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất từ cấp ủy tập thể Đảng bộ; lãnh đạo toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm; giữ vững nguyên tắc, Điều lệ, quy định của Đảng và quy chế làm việc của cấp ủy, đồng thời linh hoạt trong xử lý công việc và sâu sát, sáng tạo trong tổ chức thực hiện.

Thứ hai, bảo đảm sự đồng bộ, nhất quán trong cụ thể hóa chương trình, kế hoạch hành động, cơ chế và biện pháp tổ chức thực hiện. Đổi mới tư duy lãnh đạo lựa chọn những vấn đề trọng tâm, đặc biệt là công tác đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo nghị quyết của Đảng.

Thứ ba, phát huy sức mạnh của toàn Đảng bộ, nội lực của ngành và sức mạnh toàn dân, theo thực tiễn của từng địa phương; Thực hiện tốt công tác tham mưu, thu hút các nguồn lực trong và ngoài ngành cho phát triển sự nghiệp giáo dục.

IV. Với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo” để xây dựng các giải pháp hiệu quả cho một nhiệm kỳ mới với những thử thách mới và niềm tin chiến thắng:

          Đảng ủy phòng đã đưa ra một số giải pháp cho một nhiệm kỳ mới để lấy ý kiến đóng góp của toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ, cán bộ giáo viên toàn ngành, của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong huyện với những mục tiêu cụ thể trong từng nhiệm vụ chính trị:

Thứ nhất,phát triển phổ cập:

     Duy trì ổn định chất lượng và hiệu quả của công tác phổ cập các cấp học, bậc học (Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, Tiểu học, THCS đạt cấp độ III; công tác xóa mù đạt cấp độ II, Nâng dần các tiêu chí của Phổ cập bậc THPT). Tăng cường cơ sở vật chất các trường đạt chuẩn và công tác nhân sự để thực hiện tốt các tiêu chí phổ cập theo nghị định 20 của Chính phủ về công tác Phổ cập và xóa mù chữ; duy trì tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 các loại hình đạt 95% trở lên.

Thứ hai, về chất lượng toàn diện: 

       Đối với giáo dục mầm non: 100% cơ sở GDMN triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Phát triển GDMN giai đoạn 2018-2025. Ổn định quy mô trường lớp với 20 trường mầm non công lập với 48 điểm trường (Giảm từ 1 đến 2 điểm lẻ). Tăng từ 1 đến 2 cơ sở GDMN ngoài công lập có đủ điều kiện quy định được UBND xã (thị trấn) cấp phép thành lập. Phấn đấu huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp tăng từ 0,5 đến 1% so với mặt bằng chung của tỉnh. Bảo đảm 100% trẻ đến trường được nuôi ăn bán trú và đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần. 100% cơ sở GDMN thực hiện đúng Chương trình GDMN hiện hành và phát triển Chương trình GDMN phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”; quan tâm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật hòa nhập. Tích cực sử dụng, bảo quản thiết bị, đồ chơi GDMN; khai thác ứng dụng CNTT vào dạy học, góp phần đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ. Về xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, trường Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn: Đẩy mạnh công tác tham mưu, chỉ đạo xây dựng đủ phòng học, phòng chức năng và công trình vệ sinh theo quy định của trường chuẩn quốc gia. Phấn đấu 20/20 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đạt Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn. Trong đó có từ 01 đến 02 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; Mỗi cụm miền có 01 nhà đa năng. Duy trỉ ổn định chất lượng và hiệu quả của công tác phổ cập các cấp học, bậc học ( Phổ cập Mầm non, Tiểu học, THCS đạt cấp độ III; công tác xóa mù đạt cấp độ II, Nâng dần các tiêu chí của Phổ cập bậc THPT). Tăng cường cơ sở vật chất các trường đạt chuẩn và công tác nhân sự để thực hiện tốt các tiêu chí phổ cập theo nghị định 20 của Chính phủ về công tác Phổ cập và xóa mù chữ; duy trì tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 các loại hình đạt 95% trở lên.

      Với giáo dục Tiểu học: Tăng cường tự học và tự bồi dưỡng đội ngũ CB-QL-GV để đảm bảo đủ năng lực thực hiện chương trình GDPT mới từ năm học 2020-2021. Thực hiện bồi dưỡng 03 Quản lý cấp tỉnh ; 21 GV cấp huyện và cấp tỉnh theo tinh thần nhiệm vụ GDPT mới làm lòng cốt cho cấp tiểu học. Tích cực đổi mới về dạy học theo hướng PTNL , tham gia các cuộc thi GV dạy giỏi cấp tỉnh và Quốc gia. Tiếp cận tốt chương trình GDPT mới đảm bảo dạy đủ, dạy chắc và có đánh giá, phân tích cụ thể phấn đấu chất lượng vượt trung bình của cả tỉnh.Tích cực dạy học theo phương pháp trải nghiệm , chú trọng phát triển phẩm chất , năng lực người học. Trên cơ sở làm tốt công tác nâng cao chất lượng đại trà ( Đảm bảo tính đồng đều giữa các cơ sở giáo dục ) từ đó đẩy mạnh công tác phát hiện , bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Về Xây dựng CSVC, trường chuẩn QG mức độ 2, trường Xanh-Sạch –Đẹp –An Toàn: Tập trung chỉ đạo xây dựng phòng học , phòng chức năng và công trình vệ sinh , sân tập, phấn đấu thực hiện mái bằng hóa 12 phòng cấp 4 và xây mới các phòng học, phòng chức năng : 25 phòng, xây mới công trình vệ sinh : 100% các trường hoàn thành CTVS đảm bảo đúng TC /IZO 2011, Phấn đấu mỗi cụm miền có 01 nhà đa năng và 01 sân tập hiện đại.

      Với công tác Giáo dục THCS – GDTX: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông. Triển khai từng bước có hiệu quả “Đề án dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Nam Định”, trong đó tập trung chủ yếu vào việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh, dạy một số môn khoa học bằng Tiếng Anh. Kịp thời nắm bắt, chỉ đạo và thực hiện tốt kỳ thi HSG; giữ vững kết quả trong tốp đầu toàn tỉnh, phấn đấu có nhiều học sinh đạt giải nhất.

      Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, đẩy mạnh sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn nâng cao chất lượng khai thác sử dụng “Trường học kết nối”. Tập trung ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT luôn trong tốp đầu của tỉnh Đẩy mạnh việc phân luồng học sinh sau khi học xong THCS ( Bảo đảm tỷ lệ học sinh sau TN THCS sẽ có 95% học lên THPT và học nghề). Thực hiện tốt việc đổi mới chương trình sách giáo khoa, đổi mới kiểm tra đánh giá Phấn đấu 100% các trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn

     Việc xây dựng trường chuẩn quốc gia: Phấn đấu đến năm 2025 có 100% số trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và hoàn thành công tác kiểm định chất lượng giáo dục – kiểm tra đánh giá ngoài đạt cấp độ III.  Trong đó tập chung xây dựng trường học sinh thái: Phấn đấu có từ 7-10 trường học đạt trường học sinh thái .

Thứ ba, về công tác quản lý giáo dục:

     Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng việc triển khai thực hiện sâu rộng nghị quyết Trung ương IV của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh với trọng tâm “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Tiếp tục có các giải pháp đồng bộ triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 29-NQ/TW.

     Đẩy mạnh việc hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các phòng, ngành và địa phương trong quản lý giáo dục; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm của các cơ quan quản lý giáo dục địa phương theo Nghị định số 115/2010/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV. Tích cực cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan Phòng GD&ĐT và các đơn vị trong ngành; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, có trình độ phù hợp với vị trí việc làm và tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức. Các nhà trường rà soát lại quy mô, kế hoạch phát triển giáo dục, từ đó tham mưu với UBND xã, thị trấn quy hoạch mạng lưới trường lớp học phù hợp với tình hình thực tiễn.

     Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Ban chấp hành và UBKT việc việc thực hiện điểu lệ đảng, kỷ cương, nền nếp trong đảng bộ tới các nhà trường. Đổi mới công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, thiết thực, phù hợp đặc điểm của mỗi cấp học, đảm bảo đạt chỉ tiêu của Bộ GD&ĐT.

     Sử dụng và sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý giáo dục; bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí chỉ đạo để cải tiến lề lối và phương thức làm việc, tạo môi trường thông thoáng, minh bạch thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển góp phần phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích các nhà trường xây dựng Website riêng phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo dạy và học; tăng quyền chủ động của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường của cán bộ quản lý. Triển khai các hoạt động kiểm tra nội bộ các cơ sở giáo dục có chất lượng, hiệu quả. Tập trung chỉ đạo việc kiểm tra các khoản thu ngoài ngân sách và việc dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

      Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, chú trọng xây dựng đơn vị điển hình, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua dạy tốt để thi đua thực sự là động lực thúc đẩy các hoạt động nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động giáo dục.

      Tiếp tục duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học.

Thứ tư, thực hiện đổi mới chương trình, tiếp tục đổi mới thi cử và kiểm tra đánh giá làm nòng cột cho đổi mới giáo dục:

     Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ năm học. Đối với đánh giá giờ dạy của giáo viên cần tập trung đánh giá hoạt động, tinh thần, thái độ học tập và khả năng tự học, sáng tạo, hợp tác làm việc, tiếp nhận kiến thức của học sinh. Thực hiện đánh giá học sinh cấp Tiểu học theo đúng Thông tư 22. Việc đánh giá phải dựa trên quan sát và thu thập chứng cứ về kết quả và quá trình làm bài của học sinh, chú trọng đánh giá thường xuyên, hàng ngày. Thực hiện nghiêm túc, đúng qui chế, có chất lượng các kỳ thi: Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh đối với học sinh lớp 9 THCS; đặc biệt là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Thứ năm, tăng cường các hoạt động giáo dục toàn diện:

     Tích hợp nội dung giáo dục đạo đức, hình thành các kĩ năng sống cho học sinh qua các môn học. Tổ chức các lớp bồi dưỡng giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh các cấp học. Triển khai có hiệu quả Cuộc thi viết chữ Đúng và Đẹp cho học sinh tiểu học để góp phần nâng cao ý thức học sinh trong việc luyện nét chữ, rèn nết người. Tổ chức tốt Hội thi hùng biện tiếng Anh; Giải toán trên Internet; Olympic tiếng Anh trên Internet. Tham gia và đạt kết quả cao các Cuộc thi do Sở, Bộ GD&ĐT tổ chức như: Cuộc thi Khoa học kỹ thuật; Vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết tình huống thực tiễn; Dạy học theo chủ đề tích hợp; Thi tiếng Anh tài năng…

 Thứ sáu, coi trọng công tác xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ:

    Phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí ngành giáo dục và đào tạo có tầm nhìn và năng lực thích ứng với các điều kiện thay đổi, tận tâm, thạo việc, có năng lực điều hành; phối hợp xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng CBQL phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục và đặc thù của địa phương. Việc tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh nhà giáo và CBQL phải trên cơ sở đánh giá năng lực, đạo đức nghề nghiệp và hiệu quả công tác.

     Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và CBQL theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW; quan tâm việc tự bồi dưỡng nâng cao năng lực theo Chuẩn Hiệu trưởng. Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn trong trường học. Nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

    Tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ chính sách đối với nhà giáo và CBQL; tiếp tục thực hiện chính sách đối với giáo viên mầm non theo Quyết định 60/TTg của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện có chính sách riêng của huyện đối với giáo viên và CBQL nhằm thu hút người giỏi, tạo động lực đủ mạnh cho nhà giáo và CBQL toàn tâm, toàn ý phục vụ sự nghiệp giáo dục; xây dựng chính sách ưu đãi thích đáng cho đội ngũ nhà giáo trong các cơ sở giáo dục chất lượng cao của huyện. Phòng GD&ĐT tập trung rà soát lại quy mô, kế hoạch phát triển giáo dục, từ đó tham mưu với UBND huyện kế hoạch tuyển dụng đội ngũ giáo viên, nhân viên đảm bảo yêu cầu của công tác dạy và học.

Thứ bảy, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:

     Thực hiện việc Quy hoạch tổng thể lại các nhà trường theo hướng trường chuẩn Quốc gia. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tích cực tham mưu chỉ đạo để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các đơn vị xây dựng chuẩn và các đơn vị đã đạt chuẩn sau 5 năm. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục việc sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi theo đúng quy định. Tiếp tục đầu tư cho các cơ sở giáo dục xây dựng chất lượng cao và nâng cao chất lượng giáo dục đồng đều. Khẩn trương xây dựng kế hoạch sử dụng ngân sách trong phạm vi dự toán được giao, đồng thời kiểm soát việc chi đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ nhà nước quy định và quy chế chi tiêu nội bộ, bám sát dự toán được giao. Thực hiện việc thu, chi học phí và các khoản thu ngoài học phí, huy động các khoản đóng góp theo hình thức xã hội hóa theo đúng quy định.

V. Đoàn kết là sức mạnh từ trong đảng, vì vậy cần đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể:  

         Tổ chức quán triệt trong Đảng bộ và tuyên truyền trong toàn ngành Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, và các Nghị quyết chuyên đề của tỉnh, huyện; nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất cao các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.

       Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trọng tâm là đẩy mạnh việc làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Tăng cường các hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, ý thức độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Quan tâm và bồi dưỡng lý tưởng đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ.

       Đảng bộ có kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng lãnh đạo, chuyên viên phòng GD-ĐT. Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trường học đặc biệt là ngành học Mầm non và các trường điểm.

      Xây dựng các chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Thực hiện tốt công tác quản lý và phân công nhiệm vụ cho

Đảng viên. Thực hiện tốt nề nếp chế độ tự phê bình và phê bình gắn với kiểm điểm và phân tích chất lượng Đảng viên hàng năm. Các chi bộ đặt biệt chi bộ trường THCS Nguyễn Hiền quan tâm bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới.

        Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của cấp uỷ và hoạt động của UBKT Đảng bộ phòng GD&ĐT. Coi trọng việc kiểm tra chấp hành các Nghị quyết, Chỉ thị của đảng, nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Phối hợp chặt chẽ giữa kiểm tra đảng và thanh tra nhà nước, phối hợp với các Ban xây dựng Đảng của Huyện uỷ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các chi bộ trường học

         Cụ thể hoá Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, tổ chức thực hiện đạt kết quả cao. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả quy chế làm việc. Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ, tích cực phòng chống tham nhũng. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo của cán bộ, giáo viên và nhân dân.

      Tích cực đổi mới nội dung và hình thức hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCSHCM,  Đội TNTPHCM. Đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong cán bộ giáo viên, học sinh.

       Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ tới là to lớn, nặng nề. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản còn có những khó khăn không nhỏ. Với những thành quả rất đáng phấn khởi đã đạt được cùng với những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua. Phát huy sức mạnh đoàn kết, trí tuệ và bản lĩnh của Đảng bộ, ngành GD-ĐT nhất định sẽ tranh thủ mọi thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

     Toàn thể đảng viên, cán bộ công nhân viên của toàn ngành đáng hướng về một kỳ đại hội của đảng bộ với tinh thần “ Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo”, phát huy truyền thống của Đảng bộ phòng GD&ĐT với những thành tích rực rỡ đã đạt được trong nhiệm kỳ đã qua và một quyết tâm mới của một nhiệm kỳ mới, Đảng bộ phòng GD&ĐT đang chờ đợi những thắng lợi mới.

 

BAN TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG BỘ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NAM TRỰC