Công văn số 315/UBND-PNV của UBND huyện Nam trực về việc Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020, phát động phong trào thi đua năm học 2020-2021

Số ký hiệu văn bản   35/UBND-PNV
Ngày ban hành   16/6/2020
Ngày hiệu lực   16/6/2020
Trích yếu nội dung   Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020, phát động phong trào thi đua năm học 2020-2021
Hình thức văn bản   Công văn hướng dẫn
Lĩnh vực   Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt   Vũ Tiến Duật - Phó chủ tịch UBND huyện Nam Trực 
Tài liệu đính kèm   Công văn số 35/UBND-PNV