Kế hoạch số 01/PGDĐT về việc Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trong toàn huyện năm 2016

Số kí hiệu 01/PGDĐT
Loại văn bản                   Công văn 
Trích yếu Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trong toàn huyện năm 2016
Ngày ban hành                       08/8/2016
Ngày hiệu lực 08/8/2016
Người ký Đ/c Đoàn Quang Vụ - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực
Cơ quan ban hành                              Phòng Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Bồi dưỡng chính trị hè 2016
Xem văn bản đính kèm                                                       CV số 01/PGDĐT Bồi dưỡng chính trị hè 2016