Quyết định số 09/QĐ-PGDĐT về việc thành lập Ban chỉ đạo các phong trào thi đua các cuộc vận động năm học 2019-2020

Số ký hiệu văn bản   09/QĐ-PGDĐT
Ngày ban hành   09/9/2020
Ngày hiệu lực   09/9/2020
Trích yếu nội dung   Quyết định thành lập Ban chỉ đạo các phong trào thi đua các cuộc vận động năm học 2019-2020
Hình thức văn bản   Quyết định
Lĩnh vực   Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt   Đoàn Quang Vụ - Trưởng phòng GD&ĐT Nam Trực
Tài liệu đính kèm   Quyết định số 09/QĐ-PGDĐT