Kế hoạch số 306/KH-PGDĐT về việc phát động phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025

Số ký hiệu văn bản   306/KH-PGDĐT
Ngày ban hành   20/10/2019
Ngày hiệu lực   20/10/2019
Trích yếu nội dung   Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025
Hình thức văn bản   Kế hoạch
Lĩnh vực   Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt   Đoàn Quang Vụ - Trưởng phòng GD&ĐT Nam Trực
Tài liệu đính kèm   Kế hoạch số 306/KH-PGDĐT