Công văn số 362/CV-PGDĐT về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến cấp cơ sở

Số ký hiệu văn bản   362/CV-PGDĐT
Ngày ban hành   10/11/2019
Ngày hiệu lực   10/11/2019
Trích yếu nội dung   Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến cấp cơ sở
Hình thức văn bản   Công văn hướng dẫn
Lĩnh vực   Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt   Đoàn Quang Vụ - Trưởng phòng GD&ĐT Nam Trực
Tài liệu đính kèm   Công văn số 362/CV-PGDĐT