TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THỊNH PHÁT HUY HIỆU QUẢ PHÒNG CHỨC NĂNG ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0 TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA NHÀ TRƯỜNG

          Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, trường Tiểu học Tân Thịnh luôn xác định được những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học, trong đó việc sử dụng hiệu quả phòng chức năng, sử dụng công nghệ 4.0 trong các hoạt động chuyên môn của nhà trường là rất cần thiết. Đặc biệt phải kể đến 2 phòng học chức năng đó là phòng Tin học và phòng học Tiếng Anh của nhà trường. Đây là các phòng học bộ môn dành cho học sinh học, nhưng trong giai đoạn hiện nay, với yêu cầu công nghệ 4.0, những phòng bộ môn này còn được dành cho giáo viên tập huấn, sinh hoạt chuyên môn, nâng cao trình độ khả năng áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy của giáo viên, quản lý của nhà trường…..

          Ngay từ thời điểm học sinh nghỉ học phòng chống dịch Covid-19, nhà trường đã tổ chức tập huấn cho giáo viên tại phòng Tin học. Hầu hết giáo viên được tập huấn về chương trình giáo dục phổ thông 2018, các kỹ thuật dạy học Online, hướng dẫn lập lớp học trên Zoom… Giáo viên hào hứng tham gia, đặc biệt có hiệu quả đối với giáo viên cao tuổi, trình độ công nghệ thông tin còn hạn chế.

anh 1

(Hình ảnh giáo viên tham gia tập huấn sử dụng học bạ điện tử)

anh 2

(Hình ảnh giáo viên tham gia tập huấn Chương trình GDPT 2018)

          Ngoài ra, phòng học còn được khai thác sử dụng tối đa trong việc học các câu lạc bộ như: Câu lạc bộ Tin học, câu lạc bộ Toán học, câu lạc bộ Tiếng Anh. Học sinh có nhu cầu khả năng tham gia vào giải Toán qua mạng Internet, được ôn luyện giải các vòng tự luyện ngay tại phòng Tin học, với những em gia đình chưa có máy tính là rất cần thiết.

          Chính vì vậy, mặc dù ngành giáo dục không tổ chức các vòng thi giải Toán, IOE vòng cấp huyện, vòng cấp Tỉnh, nhưng nhà trường vẫn sử dụng hiệu quả phòng chức năng để tạo cho học sinh có một sân chơi trí tuệ tự nguyện, bộc lộ được năng lực của mình ở từng môn học.

anh 3

 .anh 4

 .anh 5

(Hình ảnh các em học sinh của  điểm trường số 1 tham gia giải Toán qua mạng vòng cấp Tỉnh vào ngày 17/6/2020 vừa qua)

anh 7

.

anh 8

(Hình ảnh các em học sinh của  điểm trường số 2 tham gia giải Toán qua mạng vòng cấp Tỉnh vào ngày 17/6/2020 vừa qua)

          Từ việc sử dụng hiệu quả phòng chức năng, nhà trường đã đạt được kết quả ở các cuộc thi giao lưu giải toán, IOE vòng cấp huyện, vòng cấp tỉnh trong năm học 2019-2020:

          + Giải Toán bằng Tiếng Việt vòng cấp huyện: 

          Khối 1 có 14 học sinh tham gia, trong đó có 11 học sinh đạt 200 điểm trở lên.

          Khối 2 có 14 học sinh tham gia, trong đó có 12 học sinh đạt 200 điểm trở lên.

          Khối 3 có 23 học sinh tham gia, trong đó có 22 học sinh đạt 200 điểm trở lên.

          Khối 4 có 51 học sinh tham gia, trong đó có 49 học sinh đạt 200 điểm trở lên.

          Khối 5 có 56 học sinh tham gia, trong đó có 54 học sinh đạt 200 điểm trở lên.

          + Giải Toán bằng Tiếng Anh vòng cấp huyện:

          Khối 3 có 9 học sinh tham gia, trong đó có 7 học sinh đạt 200 điểm trở lên.

          Khối 4 có 16 học sinh tham gia, trong đó có 15 học sinh đạt 200 điểm trở lên.

          Khối 5 có 13 học sinh tham gia, trong đó có 12 học sinh đạt 200 điểm trở lên.

          + Giải Toán bằng Tiếng Việt vòng cấp tỉnh:

          Khối 4 có 37 học sinh tham gia, trong đó có 37 học sinh đạt 200 điểm trở lên.

          Khối 5 có 44 học sinh tham gia, trong đó có 43 học sinh đạt 200 điểm trở lên.

          + Học sinh tham gia thi IOE vòng cấp tỉnh:

          Khối 3 có 3 học sinh tham gia, trong đó có 3 học sinh đạt 1500 điểm trở lên.

          Khối 4 có 8 học sinh tham gia, trong đó có 8 học sinh đạt 600 điểm trở lên.

          + Giải Toán bằng Tiếng Anh vòng cấp tỉnh:

          Khối 4 có 17 học sinh tham gia, trong đó có 14 học sinh đạt 200 điểm trở lên.

          Khối 5 có 18 học sinh tham gia, trong đó có 14 học sinh đạt 200 điểm trở lên.

          + Giải Toán vòng cấp Quốc gia:

          Khối 4 có 16 học sinh tham gia

          Khối 5 có 30 học sinh tham gia

          Với điều kiện về cơ sở vật chất còn khó khăn, nhưng trường tiểu học Tân Thịnh đã luôn chú trọng việc sử dụng hiệu quả các phòng chức năng cơ bản, thiết yếu nhất, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho cô và trò đạt mục tiêu “dạy tốt, học tốt”, khai thác sử dụng triệt để, hết công dụng của từng phòng chức năng nhằm đáp ứng mục tiêu “Nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường trong giai đoạn hiện nay” .

Nguồn: Đặng Thị Nhẫn - Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Thịnh, huyện Nam Trực