Phòng GD & ĐT huyện Nam Trực giao ban làm việc với lãnh đạo các trường trung Tiểu học về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019.

            Chỉ còn 3 tuần nữa là năm học 2018 - 2019 sẽ kết thúc. Để đánh giá lại những việc đã làm được và những việc chưa làm được, khó khăn khi triển khai hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của năm học đã đề ra với cấp học Tiểu học, ngày 25/4/2019 lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức buổi làm việc với các đồng chí là Hiệu trưởng các trường Tiểu học trong huyện. Về dự hội nghị có thầy Đoàn Quang Vụ - Huyện uỷ viên - Trưởng phòng GD&ĐT huyện, các thầy cô lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT, các thầy cô là Hiệu trưởng các trường Tiểu học trong toàn huyện. 

           Buổi làm việc nhằm đánh giá các công việc đã đạt được của bậc học so với những nhiệm vụ đã giao và kế hoạch đã đề ra từ đầu năm học, đồng thời xác định rõ những chỉ tiêu và công việc sẽ phải hoàn thành trong giai đoạn cuối của năm học này để tiến tới hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018-2019.

1

Thầy Đoàn Quang Vụ – Trưởng Phòng GD&ĐT triển khai tại cuộc họp.

           Sau phần khai mạc và ý kiến chỉ đạo của thầy Đoàn Quang Vụ về nội dung buổi họp, các thành viên tham gia buổi làm việc đã tiến hành hội thảo theo 3 nội dung cơ bản: Từng nhà trường báo cáo những công việc đã làm, chưa làm trong năm học, có ý kiến đề suất với Phòng GD&ĐT; Qua việc đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được, tìm ra nguyên nhân cơ bản, xác định rõ chỉ tiêu cụ thể và kế hoạch thực hiện để tăng cường công tác quản lý của lãnh đạo các trường; Đánh giá công tác tháng 4/2019 và triển khai công tác tháng 5/2019 của bậc học. Trong buổi hội thảo, từng nhà trường đã có đánh giá rất chi tiết về thực trạng công tác dạy và học, hiệu quả đã đạt được, xây dựng rõ chỉ tiêu giải pháp cụ thể của các trường từ nay đến hết năm học, đặc biệt là xét hoàn thành chương trình tiểu học và khảo sát chất lượng các khối. Và tất cả các trường đều thống nhất chung quan điểm: Từ đầu năm học đến nay đã có rất nhiều việc mà ngành đã làm được và vẫn còn những bất cập cần giải quyết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra của năm học, góp phần hoàn thành công tác Nông thôn mới của huyện.

3.

2

Phát biểu của Hiệu trưởng các nhà trường

          Sau khi nghe đại biểu của các nhà trường phát biểu ý kiến, thầy Đoàn Quang Vụ đã có ý kiến kết luận về những việc cần làm ngay để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học, bao gồm:

          Một là: Các nhà trường cần tăng cường các giải pháp để phòng chống dịch bệnh mùa hè;

          Hai là: Các nhà trường cần quan tâm và tăng cường công tác quản lý và giáo dục học sinh, đặc biệt là rèn phẩm chất đạo đức và các kỹ năng sống, việc tự rèn, tự quản, tự bảo vệ, phát huy phẩm chất năng lực cho học sinh.

          Ba là: Các nhà trường chuẩn bị các điều kiện kiểm tra cuối năm học như khảo sát chất lượng cuối năm, kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới…

          Bốn là: Các nhà trường  xây dựng tủ sách lớp học, văn hóa đọc trong trường đạt hiệu quả.

          Năm là: Các nhà trường  quản lý tài chính về thu chi theo đúng văn bản pháp quy.

          Sáu là: Các nhà trường chú ý tổ chức dạy kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động mùa hè.

          Bẩy là: Các nhà trường kết hợp giáo dục Stem, giáo dục văn hóa đọc, đăng ký lịch để tủ sách di động của thư viện Tỉnh phục vụ miễn phí tại nhà trường.

          Tám là: Các nhà trường triển khai câu lạc bộ cờ vua một cách hiệu quả.

          Chín là: Các nhà trường làm tốt công tác kiểm định chất lượng, đánh giá Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng vào dịp cuối năm học.

          Buổi làm việc đã diễn ra trong không khí cởi mở, xây dựng và hiệu quả. 

Nguồn: Ban Biên tập - Phòng Giáo dục và Đào tạo Nam Trực