Liên hoan phát triển năng lực học sinh Tiểu học huyện Nam Trực chủ đề "Ứng dụng- Trải nghiệm- Sáng tạo"

       Thực hiện công văn 1195/SGDĐT-GDTH, ngày 19/9/2016 của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của Phòng GD & ĐT huyện Nam Trực, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện góp phần phát hiện và bồi dưỡng phẩm chất, năng lực cho các em học sinh. Ngày 23/02/2017, tại Trường tiểu học Nam Tiến, Phòng GD&ĐT đã tổ chức chương trình liên hoan phát triển năng lực học sinh tiểu học chủ đề “ Ứng dụng - Trải nghiệm - Sáng tạo”.

       Về dự và chỉ đạo buổi liên hoan có thầy Trần Văn Hinh - Phó trưởng phòng cùng các thầy chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực. Tham dự chương tình còn có các thầy cô đại diện ban giám hiệu giáo các trường tiểu học trong toàn huyện, các thày cô giáo trong  ban cố vấn, các bậc phụ huynh và các em học sinh của sáu trường tiêu biểu trong huyện, đó là: Tiểu học Nam Điền, Tiểu học Nam Cường, Tiểu học Nam Dương, Tiểu học Nam Hồng, Tiểu học Nam Tiến, Tiểu học Nam Đồng.

       Nội dung của buổi liên hoan gắn với tính ứng dụng những kiến thức học sinh đã được học, các hoạt động giáo dục thường xuyên của lớp, của trường được tổ chức dưới hình thức hoạt động cá nhân và đồng đội với 6 nội dung:

Nội dung 1: Màn chào hỏi

       Học sinh thể hiện kỹ năng giao tiếp, các kỹ năng khác của bản  thân nhằm tạo cơ hội cho mọi người hiểu về mình và đội của mình…

Nội dung 2: Tuyên truyền về văn hóa đọc

       Học sinh thể hiện năng lực thuyết trình, thông qua bài giới thiệu những tác phẩm hay, phù hợp với lứa tuổi, các em là những tuyên truyền viên góp phần nâng cao văn hóa đọc trong nhà trường tiểu học.

Nội dung 3: Biểu diễn hoạt cảnh

       Thông qua hoạt động đóng vai; trên cơ sở đó, khơi gợi tính nhân văn, vun đắp tình yêu quê hương, đất nước, con người và phát huy tính sáng tạo của học sinh.

Nội dung 4: Tranh luận

       Tạo điều kiện để học sinh tiểu học phát triển năng lực diễn đạt, hình thành kỹ năng lập luận, tranh luận, phản biện, xem xét vấn đề dưới nhiều góc độ đa chiều, kĩ năng xử lý tính huống linh hoạt nhạy bén và sáng tạo.

Nội dung 5: Tạo hình từ vật liệu tìm được

       Tăng cường khả năng sáng tạo, làm việc hợp tác cho học sinh; giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.

Nội dung 6: Tìm hiểu kiến thức

       Phát triển kiến thức tổng hợp trên cơ sở định hướng tăng cường ứng dụng, trải nghiệm, sáng tạo; góp phần phát triển một cách toàn diện cho học sinh về năng lực và phẩm chất.

       Mỗi nội dung, học sinh của các nhà trường đều thể hiện những nét đặc trưng, sự sáng tạo riêng của các em. Buổi liên hoan phát triển năng lực học sinh tiểu học đã tạo lên một không khí vui tươi, phấn khởi; góp phần phát hiện và bồi dưỡng  phẩm chất, năng lực cho học sinh.

          Kết thúc chương tình liên hoan, ban giám khảo là các con học sinh, các thày cô giáo và các đại diện cha mẹ học sinh của sáu nhà trường đã lựa chọn được những học sinh xuất sắc nhất của mỗi nhà trường  để chuẩn bị tham gia liên hoan cấp Tỉnh.

Một số hình ảnh của chương trình liên hoan

20170223_104934

.

20170223_100515

.

20170223_101424 - Copy

.

44

.

14

.

20170223_132547 - Copy