Không gian thư viện ngoài trời trường tiểu học Nam Tiến - Nam Trực

 

Đường link Youtobe: https://www.youtube.com/watch?v=P7IRm2j470Q&feature=youtu.be