Hội thảo chuyên môn về hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa và triển khai STEM SGK cấp Tiểu học

     Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019, chiều ngày 24 tháng 10 năm 2018, Phòng GD&ĐT Nam Trực tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn cấp huyện bậc Tiểu học tại trường Tiểu học Nam Tiến.

     Về dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt chuyên môn cấp huyện có thầy Trần Văn Hinh - Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện cùng các thầy là chuyên viên tổ Tiểu học và các thầy cô là cán bộ quản lý của 33 trường Tiểu học trong toàn huyện.

     Buổi sinh hoạt chuyên môn về nội dung “Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trường tiểu học năm học 2018-2019 và việc dạy các tiết học STEM sách giáo khoa.”

     Mở đầu buổi sinh hoạt chuyên môn thầy Trần Văn Hinh - Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Nam Trực đã chỉ đạo và quán triệt tinh thần của buổi sinh hoạt.

Untitled

Thầy Trần Văn Hinh - Phó trưởng phòng GD&ĐT phát biểu và chỉ đạo buổi sinh hoạt chuyên môn

     Tiếp theo nội dung chương trình đồng chí Lê Thị Hạnh - Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Tiến trình bày “Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa của trường tiểu học năm học 2018 - 2019 và việc dạy các tiết học STEM sách giáo khoa.”

A2

Cô Lê Thị Hạnh - Hiệu trưởng trường TH Nam Tiến trình bày “Kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa”

     Với mục đích giúp các trường Tiểu học trong toàn huyện tổ chức tốt các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh. Bởi việc tổ chức tốt các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh nói chung và đặc biệt cho học sinh tiểu học nói riêng là điều kiện tạo sân chơi bổ ích và lành mạnh, giúp học sinh phát triển năng khiếu, nuôi dưỡng niềm đam mê học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh năng khiếu; tạo cơ hội cho học sinh được thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn; thúc đẩy, tăng cường vai trò của học sinh đối với cộng đồng; thực hiện các quyền trẻ em đặc biệt là quyền phát triển và quyền tham gia. Góp phần hình thành và phát triển ở học sinh những phẩm chất, năng lực, kỹ năng cần thiết của con người Việt Nam mới đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập.

     Sau phần chia sẻ là ý kiến của thầy Trần Văn Hinh - phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực đã kết luận và chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt nội dung đã triển khai.

2

Thầy Dương Viết Bổng - chuyên viên phòng GD&ĐT chia sẻ nội dung tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

     Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên môn cấp huyện các thầy lãnh đạo, chuyên viên phòng GD&ĐT cùng toàn thể các thầy cô là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của 33 trường trong toàn huyện dự và chia sẻ tiết học STEM sách giáo khoa do cô giáo Nguyễn Thị Hiền - giáo viên trường Tiểu học Nam Tiến thực hiện.

A4

.

A5

Cô giáo Nguyễn Thị Hiền - GV trường TH Nam Tiến thực hiện tiết dạy STEM sách giáo khoa

     Buổi sinh hoạt chuyên môn cấp huyện bậc tiểu học đã diễn ra thành công tốt đẹp!